ర్థులకు స్వాగతం . . .

విద్యార్థి జీవితంలో మొదటి కీలక మలుపు పదోతరగతి. ఈ మలుపులో మన అడుగు దృఢంగా, స్థిరంగా పడాలి. మిగిలిన విద్యా జీవిత ప్రయాణాన్ని దాదాపు ఈ అడుగే నిర్దేశిస్తుంది. మంచి మార్కులు సాధించడమే ప్రధాన లక్ష్యం అయినప్పటికీ, సబ్జెక్టుపై కనీస అవగాహన పెంపొందించుకోవడం కూడా ఎంతో అవసరం. భవిష్యత్తులో రాయబోయే రకరకాల పోటీపరీక్షలకు ఈ దశలో మనం ఏర్పరచుకునే అవగాహన ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది.
  More >>
 
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు
More-->>
ప్రవేశాలు 
More-->>
ప్రైవేటు ఉద్యోగాలు
More-->>
ఫెలోషిప్ లు-స్కాలర్ షిప్ లు 
More-->>