ఏపీపీఎస్సీ > గ్రూప్స్‌ మెటీరియ‌ల్‌ > జ‌న‌ర‌ల్ సైన్స్‌ > డౌన్‌లోడ్స్‌

ఫిజిక‌ల్ సైన్సెస్‌

ఫిజిక‌ల్ సైన్సెస్‌ - 1 ఫిజిక‌ల్ సైన్సెస్‌ - 2
ఫిజిక‌ల్ సైన్సెస్‌ - 3 ఫిజిక‌ల్ సైన్సెస్‌ - 4
ఫిజిక‌ల్ సైన్సెస్‌ - 5 విద్యుత్‌ - 1
విద్యుత్‌ - 2 ఉష్ణం - ఉష్ణోగ్ర‌త - ఉష్ణ‌గ‌తిక‌శాస్త్రం
ఫిజిక‌ల్ సైన్సెస్‌ - 6 ఫిజిక‌ల్ సైన్సెస్‌ - 7

జీవ‌శాస్త్రం

జీవ‌శాస్త్రం - 1 జీవ‌శాస్త్రం - 2
ర‌క్తక‌ణాలు జీవ‌శాస్త్రంలో కొత్త ఆవిష్కర‌ణ‌లు
జీవ‌శాస్త్రం - 3 జీవ‌శాస్త్రం - 4

జ‌న‌ర‌ల్ సైన్స్‌

ఖ‌గోళ భౌతిక‌శాస్త్రం భార‌త దేశంలో ప‌ర్యావ‌ర‌ణ ఉద్యమాలు
ప‌ర్యావ‌ర‌ణం - ప్రాథ‌మిక భావ‌న‌లు ర‌సాయ‌నశాస్త్రం - 1
జ‌న‌ర‌ల్ సైన్స్‌ - 1 జ‌న‌ర‌ల్ సైన్స్‌ - 2
జ‌న‌ర‌ల్ సైన్స్‌ - 3 జ‌న‌ర‌ల్ సైన్స్‌ - 4
ర‌సాయ‌నశాస్త్రం - 2 ర‌సాయ‌నశాస్త్రం - 3