close

నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు

 • ఏపీ టెట్‌ పేపర్ - 1 మోడల్ పేపర్ - 7


 • ఏపీ టెట్‌ పేపర్ - 1 మోడల్ పేపర్ - 6


 • ఏపీ టెట్‌ పేపర్ - 1 మోడల్ పేపర్ - 5


 • ఏపీ టెట్‌ పేపర్ - 1 మోడల్ పేపర్ - 4


 • ఏపీ టెట్‌ పేపర్ - 1 మోడల్ పేపర్ - 3
 • ఏపీ టెట్‌ పేపర్ - 2ఎ (తెలుగు) మోడల్ పేపర్ - 3
 • ఏపీ టెట్‌ పేపర్ - 2ఎ (మాథమాటిక్స్ & జనరల్ సైన్స్) మోడల్ పేపర్ - 3
 • ఏపీ టెట్‌ పేపర్ - 2ఎ (సోషల్ స్టడీస్) మోడల్ పేపర్ - 3


 • ఏపీ టెట్‌ పేపర్ - 1 మోడల్ పేపర్ - 2
 • ఏపీ టెట్‌ పేపర్ - 2ఎ (తెలుగు) మోడల్ పేపర్ - 2
 • ఏపీ టెట్‌ పేపర్ - 2ఎ (మాథమాటిక్స్ & జనరల్ సైన్స్) మోడల్ పేపర్ - 2
 • ఏపీ టెట్‌ పేపర్ - 2ఎ (సోషల్ స్టడీస్) మోడల్ పేపర్ - 2


 • ఏపీ టెట్‌ పేపర్ - 1 మోడల్ పేపర్ - 1
 • ఏపీ టెట్‌ పేపర్ - 2 (సోషల్ స్టడీస్) మోడల్ పేపర్ - 1
 • ఏపీ టెట్‌ పేపర్ - 2ఎ (మాథమాటిక్స్ & జనరల్ సైన్స్) మోడల్ పేపర్ - 1
 • ఏపీ టెట్‌ పేపర్ - 2బి (ఫిజిక‌ల్ ఎడ్యుకేష‌న్) మోడల్ పేపర్ - 1
 • ఏపీ టెట్‌ పేపర్ - 3 మోడల్ పేపర్ - 1
 •