Ask the Expert
|
Feedback
|
About us
|
Contact us
|
Pratibha Home
 
::: Riverside Cities and States in India :::
 
City River State
» Agra - Yamuna - U.P
Yamuna River
» Ahmedabad - Sabarmati - Gujarat
» Allahabad - Ganga, Yamuna - U.P
» Aluya - Periyar - Kerala
» Ayodhya - Sarayu - U.P
» Badrinath - Alaknanda - Uttarakhand
» Bhaglpur - Ganga - Bihar
» Buxar - Ganga - Bihar
» Cuttack - Mahanadi - Orissa
» Delhi - Yamuna - Delhi
» Dibugarh - Brahmaputra - Assam
» Ferozepur - Sutlej - Punjab
» Guwahati - Brahmaputra - Assam
» Haridwar - Ganges (Bhagirathi) - Uttarakhand
Musi River
» Hyderabad - Musi - Telangana
» Jabalpur - Narmada - M.P
» Jamshedpur - Subarnarekha - Bihar
» Kanpur - Ganges - Uttar Pradesh
» Kolkata - Hoogly - W. Bengal
» Kota - Chambal - Rajastan
» Kurnool - Tungabhadra - Andhrapradesh
» Leh - Indus - Jammu & Kashmir
» Lucknow - Gomati - Uttar Pradesh
» Ludhiana - Sutlej - Punjab
» Madurai - Vaigai - Tamil Nadu
» Mathura - Yamuna - U.P
» Mongar - Ganges - Bihar
» Moradabad - Ramganga - U.P
» Mysore - Kaveri - Karnataka
Godawari River
» Nasik - Godawari - Maharashtra
» Pandharpur - Bhima - Maharastra
» Patna - Ganges - Bihar
» Sambalpur - Mahanadi - Orissa
» Srinagar - Jhelum - Jammu & Kashmir
» Srirangapatanam - Cauvery - Karnataka
» Surat - Tapti - Gujarat
» Varanasi - Ganges - Uttar Pradesh
Krishna River
» Vijayawada - Krishna - Andhra Pradesh
» Tiruchirapally - Cauvery - Tamil Nadu
» Tirunelveli - Tamaraparni - Tamil Nadu
» Ujjine - Narmada - Madya Pradesh

Back