Ask the Expert
|
Feed Back
|
About us
|
Contant us
|
Pratibha Home
 
::: Famous Folk and Tribal Dances of India :::
 
States Dances  
» Andhra Pradesh - Burrakatha, Veedhi Natakam, Ghanta Mardala.
Burrakatha
» Assam - Bihu, Canoe Khel Gopal, Rash Lila, Tabal Chongli.
» Bihar - Chhau, Bakho, Jata Jatin, Jadur, Jatra, Karma, Kathaputli, Jhijhiya, Samochakwa, Natna.
» Gujarat - Dandiya Rass, Garba, Gomph, Tippani.
Dandiya Rass
» Haryana - Daph, Dhamal, Gagor, Gugga, Jhumar, Loor, Khoria, Ras Leela, Phag dance.
» Himachal Pradesh - Chharhi, Dangli, Jadda, Jhainta, Jhora, Jhali, Mahasu.  
» Jammu & Kashmir - Hikat, Rauf.
» Karnataka - Huttari, Suggi Kunitha, Yakashagana.
Yakashagana
» Kerala - Kaikottikali, Kaliyattam, Tappatikkali.
» Maharashtra - Dasavtar, Dandaniya, Dahikala, Gafa, Kathakeertan, Lezin, Lovani, Mauni, Tamasha.
» Orissa - Chadya Dandanata, Chhau, Ghumara Sanchar.
» Punjab - Bhangra (men), Giddha (women).
Bhangra Dance
» Rajasthan - Chakri, Ginad, Gangore, Jhuma, Jhulan Leela, Khayal, Terahtaal, Suisini.
» Tamil Nadu - Kolattam, Pinnal Kolattam, Kummi, Kavadi, Karagam.
» Uttar Pradesh - Chappeli, Kajri, Nautanki, Raslila, Thora.
» West Bengal - Baul, Chhau, Jatra, Kathi, Kirtan, Lama.

Back