Ask the Expert
|
Feedback
|
About us
|
Contact us
|
Pratibha Home
 
:::మొక్కలు - శాస్త్రీయ నామాలు :::
 
మొక్క సాధారణ నామం శాస్త్రీయ నామం  
» మామిడి - మాంజిఫెరా ఇండికా
మాంజిఫెరా ఇండికా (మామిడి)
» కొబ్బరి - కోకస్ న్యూసిఫెరా
» మందార - హైబిస్కస్ రోజా సైనెన్సిస్
» గోంగూర - హైబిస్కస్ కన్నాబినస్  
» బెండ - హైబిస్కస్ ఎస్కులేంటస్
టామరిండస్ ఇండికా (చింత)
» చింత - టామరిండస్ ఇండికా
» మల్లె - జాస్మినం ఇండికం
» ఆపిల్ - ఫైరస్ మాలస్  
» పైనాపిల్ - అనానాస్ సెటైవా  
» బొప్పాయి - కారియా పపాయా  
» వంగ - సొలానం మెలాంజినమ్  
» బంగాళాదుంప - సొలానం ట్యూబరోసమ్  
» ఉల్లి - ఎల్లియం సెపా  
» వెల్లుల్లి - ఎల్లియం సెటైవమ్
నీలంబో న్యూసిఫెరా (తామర)
» తామర - నీలంబో న్యూసిఫెరా
» చామంతి - క్రైసాంథియమ్ ఇండికా
» బంతి - టాజినెస్ పాట్యులా  
» తులసి - ఆసిమం సాంక్టం
ఆసిమం సాంక్టం (తులసి)
» ముల్లంగి - రఫానస్ సెటైవమ్
» ఉసిరి - ఎంబ్లికా అఫిషినాలిస్
» పత్తి - గాసీపియం హెర్బీషియం  
» పొగాకు - నికోటియానా టొబాకమ్  
» జామ - సిడియం గువా  
» దానిమ్మ - ప్యూనికా గ్రనాటమ్  
» ద్రాక్ష - వైటిస్ వినిఫెరా
వైటిస్ వినిఫెరా (ద్రాక్ష)
» అరటి - మ్యూస పారడైసిక  
» సీతాఫలం - అనోనా స్క్వామోజా  
» పనస - ఆర్టోకార్పస్ ఇంటెగ్రిఫోలియా  
» జీడిమామిడి - అనకార్డియం ఆక్సిడెంటేలిస్  
» వేప - అజాడిరక్టా ఇండికా
అజాడిరక్టా ఇండికా (వేప)
» ఆవాలు - బ్రాసికా నైగ్రా  
» క్యాబేజీ - బ్రాసికా ఒలరేషియా రకం కాపిటేటు  
» కాలిఫ్లవర్ - బ్రాసికా ఒలరేషియా రకం బోట్రిటస్  
» చిక్కుడు - డాలికస్ లాబ్ లాబ్  
» వేరుశనగ - అరాఖిస్ హైపోజియం  
» శనగ - సైసర్ అరాటినం  
» బఠాణి - పైసమ్ సెటైవం  
» టమాట - లైకోపెర్సికం ఎస్కులెంటమ్  
» మిర్చి - కాప్సికం ప్రూటెన్సిస్
కాప్సికం ప్రూటెన్సిస్ (మిర్చి)
» జొన్న - సోర్గం వల్గేర్
» గోధుమ - ట్రిటికం ఈస్టివం
» వరి - ఒరైజా సటైవా  
» సజ్జ - పెన్నిసేటం టైపాయిడం  
» రాగులు - ఇల్యుసైన్ కొరకానా  
» పెసర - పేసియోలస్ అరియస్  
» మినుము - పేసియోలస్ ముంగో  
» కంది - కజానస్ కజాన్  
» సోయాబీన్ - గ్లైసిన్ మాక్స్  
» నువ్వులు - సిసామమ్ ఇండికం  
» మొక్కజొన్న - జియామేజ్  
» పామ్ - ఇల్యుసిస్ గైనన్‌సిస్  
» ఆముదం - రిసినస్ కమ్యూనస్  
» జనుము - క్రోటలేరియా జెన్షియా  
» మిరియాలు - పైపర్ నైగ్రం  
» లవంగం - యాజీనియా కారియోఫిల్లెటా  
» జీలకర్ర - కుకుమినమ్ సిమినమ్  
» సోంపు - పోనీక్యులమ్ వల్గేర్  
» దాల్చిన చెక్క - సిన్నమోమమ్ జైలానిక  
» మెంతి - ట్రైగోనెల్లా పోయినమ్ గ్రీకమ్  
» టేకు - టెక్టోనా గ్రాండిస్  
» ఎర్ర చందనం - టీరోకార్పస్ సాంటలైనస్  
» వెదురు - బాంబూసా  
» అశ్వగంథి - విథానియా సోమ్నిఫెరా  
» తేయాకు - ధియోసైనెన్‌సిస్  
» కాఫీ - కాఫియా అరబిక  
» కోకో - థియోబ్రోమా కాకోస్  
» బార్లి - హార్డియం వల్లారే
శాఖారమ్ అఫిసినెరం (చెరకు)
» చెరకు - శాఖారమ్ అఫిసినెరం
» తమలపాకు - హైపల్ బీటిల్
» కొకొ - ఎరిత్రోజైలాన్ కొకొ  
» సుపారి - అరికాకటెచు  
» కోలా - కోలా నైటిడా  
» ఓపియం (మార్ఫిన్) - పెసావర్ సోమ్నిఫెరం  
» గంజాయి (హెరాయిన్) - కన్నాబినస్ సటైవం  
» సర్పగ్రంథి - రావుల్ఫియా సర్పెంటైనా
హీలియాంథస్ ఎన్యూవస్ (ప్రొద్దు తిరుగుడు)
» బిళ్ల గన్నేరు - వింకారోజియస్
» ప్రొద్దు తిరుగుడు - హీలియాంథస్ ఎన్యూవస్

Back