Sr.
Inter

  తెలుగు మీడియం        పౌరశాస్త్రం

  • » అధ్యాయం - 7, తెలంగాణలో సామాజిక - రాజకీయ ఉద్యమాలు, పర్యావరణ పోరాటాలు
  • » అధ్యాయం - 9, తెలంగాణ ఉద్యమం: రాజకీయ పార్టీలు, జేఏసీల పాత్ర
  • » అధ్యాయం - 10, భారత రాజకీయాల్లో సమకాలీన అంశాలు
  • » ప్రాథమిక హక్కులు
  • » భారత రాజ్యాంగం ముఖ్య లక్షణాలు
  •