మీ టీవీనిలా... మార్చేయండి స్మార్ట్‌గా!

ఇంట్లో ఎల్‌ఈడీ టీవీ పాతదైపోయింది... కొత్తది తీసుకుందామండీ! స్మార్ట్‌ టీవీలు వచ్చాయంట... చాలా బాగున్నాయంటున్నారు! మీ ఇంట్లోనూ ఇలాంటి ప్రతిపాదనలు వస్తున్నాయా? కొత్త ఆప్షన్లతో వస్తున్న టీవీ అంటే అందరికీ ఆసక్తే మరి... అందులోనూ అంతర్జాలం సాయంతో పని చేసేవంటే ఇంకా ఆసక్తి! అయితే స్మార్ట్‌ టీవీ కోసం మీ టీవీని అమ్మేసి కొత్తది కొనక్కర్లేదు. మీ పాత ఎల్‌ఈడీ/ఎల్‌సీడీ టీవీకి ‘స్టిక్స్‌’ జోడిస్తే సరి. ఎంచక్కా మీ ఇంట్లో స్మార్ట్‌ టీవీ చూసేయొచ్చు!