గూగుల్‌ సరే... ఇవి అంతకుమించి

మనకు కావల్సిన వెబ్‌సైట్‌ పూర్తి అడ్రస్‌ తెలిసినా ముందు www.google.co.in అని సెర్చ్‌ ఇంజిన్‌ ఓపెన్‌ చేసి తర్వాత అందులో ఆ వెబ్‌సైట్‌ అడ్రస్‌ టైప్‌ చేస్తుంటారు. అంతగా గూగుల్‌ ప్రజలకు చేరువైంది. గూగుల్‌ కంటే అదనంగా సౌకర్యాలు అందించే సెర్చ్‌ ఇంజిన్లు ఉన్నాయి. సమాచార శోధన, నెటిజన్ల అవసరాల తీర్చడంలో ఇవీ ముందుంటున్నాయి. అలాంటి వాటిలో కొన్నింటి గురించి తెలుసుకుందామా!!