అనలిటికల్ అండ్ న్యూమరికల్ ఎబిలిటీ

 • వెరిఫికేషన్ ఆఫ్ ట్రూత్ స్టేట్‌మెంట్
  డౌన్‌లోడ్
 • సమితులు, వెన్ చిత్రాలు
  డౌన్‌లోడ్
 • దత్తాంశ ప్రదర్శన - వృత్తరేఖా చిత్రాలు
  డౌన్‌లోడ్
 • ఆంగ్ల అక్షరాల తార్కిక క్రమపరీక్ష
  డౌన్‌లోడ్
 • ప్రవచనాలు - తీర్మానాలు
  డౌన్‌లోడ్
 • దిశా నిర్దేశన పరీక్ష
  డౌన్‌లోడ్
 • దత్తాంశ అన్వయం
  డౌన్‌లోడ్
 • పజిల్స్
  డౌన్‌లోడ్
 • పోలికలు
  డౌన్‌లోడ్
 • లాజికల్ డయాగ్రమ్స్
  డౌన్‌లోడ్
 • సంఖ్యా శ్రేణి
  డౌన్‌లోడ్
 • అక్షరమాల
  బిట్ బ్యాంక్ డౌన్‌లోడ్
 • ర‌క్త సంబంధాలు
  డౌన్‌లోడ్
 • లాజికల్ వెన్ డయాగ్రమ్స్
  మౌలికాంశాలు డౌన్‌లోడ్
 • ప్రతిబింబాలు
  మౌలికాంశాలు బిట్ బ్యాంక్ డౌన్‌లోడ్
 • జ్యామితీయ చిత్రాలు
  మౌలికాంశాలు డౌన్‌లోడ్
 • క్యాలెండర్
  మౌలికాంశాలు బిట్ బ్యాంక్
 • పాచికలు (డైస్)
  మౌలికాంశాలు బిట్ బ్యాంక్
 • శాతాలు
 • దిశా నిర్దేశన పరీక్ష
 • కాలం - దూరం
 • ఘనం
 • కాలం - పని
 • రైలు సంబంధిత సమస్యలు(Problems Based on Trains)
 • వయసు సంబంధిత ప్రశ్నలు
 • వృత్త లేదా పైచిత్రాలు
 • రేఖాచిత్రాలు
 • బార్‌గ్రాఫ్‌లు
 • నిష్పత్తి, అనుపాతం (Ratio & Proportion)
 • భాగస్వామ్యం (PARTNERSHIP)
 • లాభనష్టాలు
 • సాధారణ (లేదా) బారువడ్డీ (Simple Interest)
 •