కథనాలు

TS TET - 2016 Question Paper & Keys

 • Paper - I  &  Key
 • Paper - II (Mathematics & Science)  &  Key
 • Paper - II (Social Studies) &  Key
 • TS TET - 2016 Info.
 • Notification
 • Information Builletin
 • Website

 • PAPER - 1 Syllabus

 • Telugu
 • Hindi

 • PAPER - 2 Syllabus

 • Telugu
 • Hindi

 • ప్రిపరేషన్ పద్ధతి
  నూతన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో టెట్‌, డీఎస్‌సీలను వేర్వేరుగా నిర్వహించడానికి ప్రభుత్వం ప్రణాళికలను రూపొందించింది. ఇందులో భాగంగా జనవరి 24న టెట్‌కు రంగం సిద్ధమయింది.