close

ఏపీపీఎస్సీ > గ్రూప్‌ - III > పంచాయతీ సెక్రటరీ > నమూనా ప్రశ్నపత్రాలు

పంచాయతీ సెక్రటరీ (మెయిన్స్)

గ్రూప్ 3 మెయిన్స్ - మోడ‌ల్ పేప‌ర్ - 4

  • పేపర్ - 1

  • గ్రూప్ 3 మెయిన్స్ - మోడ‌ల్ పేప‌ర్ - 3

  • పేపర్ - 1
  • పేపర్ - 2 గ్రామీణాభివృద్ధి

  • గ్రూప్ 3 మెయిన్స్ - మోడ‌ల్ పేప‌ర్ - 2

  • పేపర్ - 1
  • పేపర్ - 2 గ్రామీణాభివృద్ధి

  • గ్రూప్ 3 మెయిన్స్ - మోడ‌ల్ పేప‌ర్ - 1

  • పేపర్ - 1
  • పేపర్ - 2 గ్రామీణాభివృద్ధి