AP Sub Inspector (SI) > Arithmetic & Test of Reasoning


 • సంఖ్యావ్యవస్థ - వర్గాలు, వర్గమూలాలు
  మౌలికాంశాలు బిట్ బ్యాంక్
 • సాధారణ (లేదా) బారువడ్డీ (Simple Interest)
  బిట్ బ్యాంక్ డౌన్‌లోడ్
 • ఆటలు, పందేలు
  డౌన్‌లోడ్
 • సామాన్య సమీకరణాలు
  డౌన్‌లోడ్
 • బీజ గ‌ణితం
  డౌన్‌లోడ్
 • శ్రేణులు
  డౌన్‌లోడ్
 • అనుపాతం
  డౌన్‌లోడ్
 • సంఖ్యా వ్యవ‌స్థ
  డౌన్‌లోడ్
 • క.సా.గు., గ.సా.భా
  మౌలికాంశాలు డౌన్‌లోడ్
 • భిన్నాములు
 • సూక్ష్మీక‌ర‌ణ‌లు
  డౌన్‌లోడ్
 • వ‌య‌స్సులు
 • శాతాలు
 • లాభనష్టాలు
  మౌలికాంశాలు బిట్ బ్యాంక్ డౌన్‌లోడ్
 • బారువడ్డీ
  మౌలికాంశాలు
 • ప‌ని - వేత‌నం
 • పైపులు - తొట్టెలు
  మౌలికాంశాలు
 • రైళ్లు
  బిట్ బ్యాంక్ డౌన్‌లోడ్
 • క్షేత్రగణితం
  మౌలికాంశాలు బిట్ బ్యాంక్ డౌన్‌లోడ్
 • క్యాలెండర్
  మౌలికాంశాలు బిట్ బ్యాంక్
 • సంఖ్యలు
  మౌలికాంశాలు బిట్ బ్యాంక్ బిట్ బ్యాంక్ డౌన్‌లోడ్
 • ఉమ్మడి వ్యాపారం
 • వడ్డీలు
  మౌలికాంశాలు
 • పడవలు - ప్రవాహాలు
  మౌలికాంశాలు
 • ప్రధాన సంఖ్యలు, సంయుక్త సంఖ్యల భాజనీయతా సూత్రాలు
  మౌలికాంశాలు డౌన్‌లోడ్
 • బారు వడ్డీ
  డౌన్‌లోడ్
 • డిస్కౌంట్
  డౌన్‌లోడ్
 • స‌రాస‌రి (స‌గ‌టు)
  డౌన్‌లోడ్
 • వ‌ర్గ‌మూలాలు, ఘ‌న‌మూలాలు
 • క‌ర‌ణులు, ఘాతాంకాలు
 • సంఖ్యల‌పై స‌మ‌స్యలు
 • నిష్పత్తి - అనుపాతం
  మౌలికాంశాలు-1 మౌలికాంశాలు-2 డౌన్‌లోడ్
 • భాగస్వామ్యం
  మౌలికాంశాలు డౌన్‌లోడ్
 • చక్రవ‌డ్డీ
 • స‌గ‌టు లేదా స‌రాస‌రి
  మౌలికాంశాలు
 • మిశ్రమాలు
 • కాలం - పని
  మౌలికాంశాలు డౌన్‌లోడ్
 • కాలం - దూరం
  మౌలికాంశాలు డౌన్‌లోడ్
 • రైళ్లు పడవలు - ప్రవాహాలు
  మౌలికాంశాలు
 • పందేలు & పోటీలు
 • గడియారాలు
  డౌన్‌లోడ్
 • సంభావ్యత‌
 • ద‌త్తాంశాల వివ‌ర‌ణ‌
 • ద్విసంఖ్యా శ్రేణులు
 • రోమ‌న్ సంఖ్యామానం
 • ఘనపరిమాణాలు
  మౌలికాంశాలు
 • కనిష్ఠ సామాన్య గుణిజం, గరిష్ఠ సామాన్య భాజకం
  మౌలికాంశాలు
 • నిష్పత్తి
  డౌన్‌లోడ్
 • సాపేక్ష వేగం
  డౌన్‌లోడ్
 • భిన్నాలు
  డౌన్‌లోడ్

 • లాజిక‌ల్ రీజ‌నింగ్‌

 • తార్కిక వ్యవ‌క‌ల‌నం
 • ప్రక‌ట‌న‌లు - తీర్మానాలు
 • ప్రక‌ట‌న‌లు - వాదనలు
 • ప్రక‌ట‌న‌లు - ఊహ‌న‌లు
 • త్రిపాద త‌ర్కవాదం

 • నాన్-వెర్బల్ రీజ‌నింగ్‌

 • ప్రవచనాలు - తీర్మానాలు
  మౌలికాంశాలు డౌన్‌లోడ్
 • శ్రేఢులు
  బిట్ బ్యాంక్
 • కాగితం మ‌డుచుట‌
 • చిత్ర నిర్మాణం & విశ్లేష‌ణ‌
 • అసంపూర్ణ ప‌ద్ధతి పూర్తి చేయుట‌
 • పెట్టెల నిర్మాణం
 • అక్షరమాల
  బిట్ బ్యాంక్ డౌన్‌లోడ్
 • లాజికల్ వెన్ డయాగ్రమ్స్
  బిట్ బ్యాంక్ డౌన్‌లోడ్
 • జ్యామితీయ చిత్రాలు
  బిట్ బ్యాంక్ డౌన్‌లోడ్
 • క్రమానుగత శ్రేణి పరీక్ష
  బిట్ బ్యాంక్
 • దిశలు (Directions)
  బిట్ బ్యాంక్
 • సంఖ్యాశ్రేణి (Number Series)
  బిట్ బ్యాంక్ డౌన్‌లోడ్
 • లాజికల్ వెన్ చిత్రాలు (Logical Venn Diagrams)
  బిట్ బ్యాంక్ డౌన్‌లోడ్
 • దిశా నిర్దేశన పరీక్ష
  డౌన్‌లోడ్
 • దత్తాంశ అన్వయం
  డౌన్‌లోడ్
 • పోలికలు
  డౌన్‌లోడ్
 • పోలిక - సాదృశ్యం
 • భిన్న ప‌రీక్ష
 • ప్రతిబింబాలు
  మౌలికాంశాలు బిట్ బ్యాంక్ డౌన్‌లోడ్
 • పాచికలు (DICE)
  బిట్ బ్యాంక్
 • ఘ‌నాలు
 • బొమ్మ మాత్రిక‌లు
 • స‌మ‌రూప‌క‌త గ‌ల బొమ్మల ప‌రీక్ష
 • కోడింగ్ - డీకోడింగ్
  బిట్ బ్యాంక్
 • క్యాలెండర్
  బిట్ బ్యాంక్
 • లెటర్ సిరీస్
  మౌలికాంశాలు
 • ప్రతిక్షేపణ పద్ధతి
  బిట్ బ్యాంక్
 • మిస్సింగ్ నెంబర్స్
  బిట్ బ్యాంక్
 • గణిత పరిక్రియలు (Mathematical Operations)
  బిట్ బ్యాంక్ డౌన్‌లోడ్
 • ఆల్ఫా - న్యూమ‌రిక్ ప‌జిల్స్‌
  డౌన్‌లోడ్
 • పజిల్స్
  డౌన్‌లోడ్
 • ర‌క్త సంబంధాలు
  డౌన్‌లోడ్