• facebook
 • whatsapp
 • telegram

నీట్‌ ర్యాంకుకు 16 సూత్రాలు 

1. పాఠ్యపుస్తకాల్లోని సిలబస్‌లలో తేడా లేదు. ఈ సమయంలో మన అకాడమీ పాఠ్యపుస్తకాలను చదివితే ‘నీట్‌’కు సరిపోతుంది.
2. బయాలజీ సిలబస్‌లో తెలుగు రాష్ట్రాల సిలబస్‌ అధికంగా ఉంది. కాబట్టి ప్రాస్పెక్టస్‌లోని సిలబస్‌ పక్కనపెట్టుకుని అదనపు అంశాలను తీసివేసి చదవాలి.
3. సీబీఎస్‌ఈ 11, 12 తరగతి పాఠ్యపుస్తకాలకు అదనంగా ఎరాటా, సప్లిమెంటరీ మెటీరియల్‌, సపోర్టింగ్‌ మెటీరియల్‌ ఉన్నాయి. వీటిని కూడా తప్పకుండా తీసుకుని చదవాలి.
4. ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ పుస్తకాల వెబ్‌సైట్‌లోనే ఎగ్జంప్లర్‌ పుస్తకాలు కూడా ఉన్నాయి. వీటిని తప్పకుండా చదవాలి. పుస్తకాలు మార్కెట్లో లభ్యమవుతాయి. లేదా వారి సైట్‌నుంచి ఉచితంగా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు. ప్రింట్‌ తీసుకుంటే చదవటానికి సులువుగా ఉంటుంది.
5. ఎగ్జంప్లర్‌ ఉండేది ప్రశ్నల రూపంలోనే. వాటికి అధిక సమయం కేటాయించాలి.
6. బయాలజీ, ఫిజిక్స్‌, కెమిస్ట్రీ ప్రయోగదీపికలు చదవాలి.
7. సీబీఎస్‌ఈలో 12వ తరగతిలోనే బోర్డు పరీక్షలుంటున్నాయి. సీనియర్‌ ఇంటర్‌ సిలబస్‌లో అధిక ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. నీట్‌-1 పరీక్షలో బోటనీ ఇంటర్‌ ప్రథమ సంవత్సరం నుంచి 27 ప్రశ్నలూ, ద్వితీయ సంవత్సరం నుంచి 25 ప్రశ్నలు వచ్చాయి. జవాలజీలో 19, 19; ఫిజిక్స్‌లో 22, 23; కెమిస్ట్రీలో 16, 29 ప్రశ్నలు మొదటి-రెండు సంవత్సరాల సిలబస్‌ నుంచి వరసగా వచ్చాయి.
8. ఫిజిక్స్‌లో గత ఏడాది రెండు పేపర్లు ( పరీక్షను రెండు సార్లు నిర్వహించారు), ఈ సంవత్సరం ఒక పేపరు విశ్లేషణ చూస్తే... మొదటి సంవత్సరం కంటే రెండో సంవత్సరం సిలబస్‌ నుంచి ఎక్కువ ప్రశ్నలు ఉన్నాయి. అయినా తేడా చాలా స్వల్పమే!
9. ఎంసెట్‌ ఫిజిక్స్‌లో నిడివిగా ఉన్న లెక్కలు వస్తున్నాయి. నీట్‌లో మాత్రం సరళంగా ఉన్న, సిద్ధాంతపరమైన ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి.
10. సిద్ధాంతపరమైన ప్రశ్నలు ఎంసెట్‌ ఫిజిక్స్‌లో 10 శాతంలోపే. నీట్‌ ఫిజిక్స్‌లో కనీసం 30 శాతం వరకూ ఇవి ఉంటున్నాయి.
11. రసాయనశాస్త్రంలో అకర్బన, కర్బన, భౌతిక రసాయనశాస్త్రంలో దాదాపు సమ విభజనతో (మూడు విభాగాల నుంచి 15 చొప్పున ప్రశ్నలు) వస్తున్నాయి. వీటిలో భౌతిక రసాయనశాస్త్రానికి కొంత అధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాల్సివుంటుంది.
12. ప్రశ్నల సంఖ్య పెరిగి రుణాత్మక మార్కులు ఉన్నందున వేగం, కచ్చితత్వం పెంచుకోవడానికి వీలైనన్ని ఎక్కువ నమూనా పరీక్షలు రాయాలి.
13. ఇంతవరకూ విద్యార్థులకు ఎంసెట్‌ ప్రశ్నల అభ్యాసం ఎక్కువగా జరిగింది. ఈ రెండు నెలలూ నీట్‌-2 ప్రశ్నపత్రం దృష్టిలో పెట్టుకుని రూపొందించిన ప్రశ్నపత్రాలనూ, సీబీఎస్‌ఈ ఆబ్జెక్టివ్‌ ప్రశ్నలపై పట్టు ఉన్న అధ్యాపకులు ఇచ్చే ప్రశ్నపత్రాలనూ అధికంగా అభ్యాసం చేయాలి.
14. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని అధ్యాపకులు ఎక్కువగా ఎంసెట్‌కే ప్రాధాన్యం ఇచ్చివున్నారు. అందుకని సీబీఎస్‌ఈకి అధిక ప్రాధాన్యం ఉన్న ఉత్తరభారతదేశంలోని అధ్యాపకులు ఇచ్చే ప్రశ్నపత్రాలకు ప్రయోజనం ఎక్కువ. వీటిని అభ్యాసం చేస్తే పట్టు పెరుగుతుంది.
15. ఎంసెట్‌ బయాలజీలో ప్రశ్నలు చాలా నిడివిగా ఉంటున్నాయి. కానీ నీట్‌లో ఒకటి లేదా రెండు లైన్లలో ఉంటున్నాయి. ఆ విధానంలోనే అభ్యాసం చేయాలి.
16. ప్రాథమిక అంశాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చి చదవాలి. అదనపు అంశాలకు కొంత ప్రాధాన్యం ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువ సమయం ప్రాథమిక అంశాలకు కేటాయిస్తేనే అధిక మార్కులు సాధించే వీలుంటుంది.

తెలంగాణ నీట్ - 2019 చివరి ర్యాంకులు  

Microbes in Human Welfare 


         If we agree that God is omnipresent and omnipotent we should assign the word "God" to the little microorganisms which are seldom seen with naked eye but are truly omnipresent and omnipotent. It is never an exaggeration to say that the world is burial ground of litter and dead bodies without the existence of microorganisms. Microorganisms exist everywhere, in water, air and soil. They are present on living and nonliving matter. Some can survive temperatures as high as 140º while other can live even at less than 0o temperatures. They cause decomposition, fermentation, chemical conversion and keep the nutrient cycles in place. Without the role of microorganisms we cannot enjoy a meal with curd and a drink with wine. We cannot think of idly or dosa without these little creatures. Many medicines, antibiotics, alcohols, vaccines and other industrial products are the result of microbes and their metabolism. We cannot even imagine agriculture without microbes. In fact it is the microorganisms that do agriculture not man.

       That is why the great scientist Anton Von Leuwenhoek exclaimed "Dear God, What marvels there are in so small a creature". Very less percentage of microbes is harmful and pathogenic. Some of them cause diseases to humans, plants and animals. However microbes are indispensible tools of human welfare today.
       In this chapter we will discuss about the importance of microbes in human welfare with few examples.

 

Microbes in household products:
* Using friendly bacteria for betterment of human health led to the concept of probiotics. One such bacterium is LAB.
* Lactobacillus and Lactic Acid Bacteria (LAB) grow in milk and convert it to curds.
* They produce acids which coagulate and partly digest milk protein. Thus curd and buttermilk are easily digestible when compared to milk.
* They also increase vitamin B12 content thus improving the nutritional quality.
* They check disease causing microbes in the stomach.
* Some bacteria help in fermentation and produce CO2 which causes rising of dough during preparation of bread, idly or dosa.

* Saccharomyces cervisiae (baker’s yeast or brewer’s yeast) is used for making bread as well as fermenting malted cereals and fruit juices to produce alcohols.
* Similarly "Toddy" is made by fermenting sap of palms with bacteria.
* Bacteria are used to ferment fish, soyabean and bamboo shoots to improve the food quality.
* The texture, flavour and taste of cheese depend on the kind of bacteria used for fermenting it.
* Propionibacterium sharmanii is used to produce large amounts of CO2 which produces large holes in "Swiss Cheese".
* Similarly Roquefort cheese is ripened by using a fungus which gives it a characteristic flavour.

 

Microbes in Industrial Products
Fermented beverages:

* Saccharomyces cervisiae is used to ferment malted cereals and fruit juices to produce ethanol.
* Large vessels called fermenters are used to produce alcohols or fermented beverages.
* Wine and Beer are produced without distillation.
* Whisky, brandy and rum are produced by distillation of fermented broth.

 

Antibiotics:
* In view of human health antibiotics are pro-life which save life by fighting disease causing microorganisms.
* Alexander Fleming observed that the fungus Pencillium notatum restricted the growth of Staphylococci bacteria.
* Later Ernest Chain and Howard Florey established that penicillin obtained from Pencillium notatum was an effective antibiotic.
* Several diseases like plague, whooping cough, diphtheria and leprosy are cured today with the help of antibiotics.

Chemicals, Enzymes and other Bio active molecules:
* Microbes are used to produce organic acids, alcohols and enzymes for industrial use.
* Acid producers
   Aspergillus niger – Citric acid
   Acetobacter aceti – Acetic acid
   Clostridium butylicum – Butyric acid
   Lactobacillus – Lactic acid

* Yeast (Saccharomyces cervisiae) is used to produce ethanol.
* Microbes which produce the enzyme lipase are used to remove oily stains on clothes.
* Some microorganisms produce pectinases and proteases to clarity fruit juices.
* Streptococcus produces streptokinase which is used as ‘clot buster’ for removing clots from blood vessels of heart patients.
* The fungus Trichoderma polysporum produces an immunosuppressive agent called cyclosporin A which is used during organ transplantation.
* The yeast Monascus purpureus produces Statins which lower blood cholesterol by inhibiting the enzyme responsible for the synthesis of cholesterol.

 

Microbes in Sewage Treatment
* Municipal waste water which contains large amount of organic matter and many pathogenic microbes is referred to as "Sewage".
* If this sewage is disposed into water or soil without treatment the water and soil get polluted with many pathogens.
* That is the reason why the sewage is treated in sewage treatment plants (STP) before being disposed to reduce the pollution.

* Sewage treatment involves two steps:
          Primary treatment
          Secondary treatment
* Primary treatment involves physical removal of large and small particles by filtration and sedimentation.
* Floating debris is removed by sequential filtration.
* The grit is removed by sedimentation leaving the primary sludge at the bottom.
* The effluent is taken for secondary treatment.
* The secondary treatment involves:
          Aeration by mechanical agitation
          Anaerobic digestion of the activated sludge
* The primary effluent is agitated mechanically in aeration tanks and air is pumped to allow the growth of aerobic microbes.
* Flocs of bacteria and fungi are formed which consume the organic matter and reduce Biochemical Oxygen Demand.

* The BOD (Biochemical Oxygen Demand) is a measure of uptake of oxygen by microorganisms in a sample of water. It is the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in one litre of water were oxidised by bacteria.
* High BOD indicates high rate of pollution.
* The activated sludge is pumped into anaerobic sludge digester where anaerobic bacteria digest the bacteria and fungi present in the sludge.
* During this process a mixture of methane, hydrogen sulphite and CO2 are released which form biogas.
* After secondary treatment the sewage is released into natural water bodies like rivers and streams.

 

Microbes in production of biogas
* Biogas is a mixture of gases like methane and butane produced by microbial activity which may be used as fuel.
* Anaerobic methanogens like Methano coccus and Methano Bacillus help in biogas production .
* These bacteria produce large amount of methane and butane.

* The same bacteria are present in the stomach of ruminates like cows and buffaloes which help in digestion of cellulose.
* The biogas plant contains a concrete tank, a floating cover and an outlet connected to a gas pipe.
* The cow dung slurry after production of biogas can be used as rich organic manure.
* Indian Agricultural Research Institute and Khadi and Village Industries Commission developed the technology of biogas production in India.

 

Microbes as Bio control Agents
      Bacteria, fungi and viruses are used as bio control agents in agriculture. Bacteria like Bacillus thuringiensis are used to control butterfly caterpillars which feed on leaves of crop plants. The bacteria are available as dried spores which are mixed with water and sprayed on the affected crop. The bacteria destroy only caterpillars by producing toxins in the gut of the larva. But these bacteria do not harm other useful insects. Hence Bacillus thuringiensis genes are used in genetic engineering to produce genetically modified crops like Bt cotton and Bt brinjal.
      Trichoderma viridi is a free living fungus which inhabits the rhizosphere. It has antagonistic properties against disease causing bacteria and fungi. Thus it protects the roots from infection of pathogens. Hence it is used as a bio control agent.

      Baculo viruses like NPV (Nuclear Polyhedrosis Virus) and CPV (Cytoplasmic Polyhedrosis Virus) act against arthropods insects and hence used to control them. They are species specific and have no negative impact on plants, mammals, birds etc., Hence NPVs are variously used in integrated pest management programmes.
 

Microbes as Biofertilizers:
      Organic farming is a self-sustainable agricultural practice which employs local inputs, natural manures made from plant and animal wastes, natural pesticides from plant extracts and microorganisms to enrich the soil. It aims at producing crops by conserving soil, water and atmospheric thus reducing pollution and ecological damage. Today it is known by various names like natural farming, zero budget farming and spiritual farming. It is a holistic approach which conserves the food chains and food webs. It does not encourage indiscriminate use of chemical fertilizers but promotes use of substances locally available to the farmer. It facilitates checking of pests without complete eradication of them. Organic farming blends traditional knowledge with modern technology and employs vermicomposts, cultures of microorganisms and bio pesticides to produce high yields and healthy yields.

 

Role of plant microbes in organic farming:

Microorganisms as bio fertilizers:
       Bio fertilizers are organisms that enrich the nutrient quality of the soil. Some of the microorganisms used as bio fertilizers are:
* Bacteria – Rhizobium, Azospirillum, Azotobacter
* Fungi – Glomus
* Cyano bacteria – Anabaena, Nostoc, Oscillatoria

 

Role of organisms as bio fertilizers:
* Rhizobium fixes atmospheric nitrogen into ammonia by symbiotic association with legume roots which is absorbed by the plant.
* Azospirillum and Azotobacter are free living nitrogen fixing bacteria.
* Glomus forms mycorrhizae in symbiosis with root of higher plants and helps in absorption of phosphorus from the soil.
* It also protects the plants from root borne pathogens, offers tolerance to salinity and drought, helps in increase of plant growth.
* Cyano bacteria not only fix nitrogen but also add organic matter to the soil.

 

Microbes as pest control agents:
       Bacteria, fungi and viruses are used as bio control agents in agriculture. Bacteria like Bacillus thuringiensis are used to control butterfly caterpillars which feed on leaves of crop plants. The bacteria are available as dried spores which are mixed with water and sprayed on the affected crop. The bacteria destroy only caterpillars by producing toxins in the gut of the larva. But these bacteria do not harm other useful insects. Hence Bacillus thuringiensis genes are used in genetic engineering to produce genetically modified crops like Bt cotton and Bt brinjal. 
       Trichoderma viridi is a free living fungus which inhabits the rhizosphere. It has antagonistic properties against disease causing bacteria and fungi. Thus it protects the roots from infection of pathogens. Hence it is used as a bio control agent.
       Baculo viruses like NPV (Nuclear Polyhedrosis Virus) and CPV (Cytoplasmic Polyhedrosis Virus) act against arthropods insects and hence used to control them. They are species specific and have no negative impact on plants, mammals, birds etc., Hence NPVs are variously used in integrated pest management programmes.

 

Challenges posed by microbes:
* Mutation of pathogens could produce super microbes which are resistant to drugs.
* They cause emerging and re-emerging infections.
* AIDS, Mad Cow Disease and SARS are some emerging diseases.
* Cholera, Tuberculosis and Dengue are re-emerging diseases.
* Use of biological agents to spread fear and cause death to large populations is called Bioterrorism which is a major threat to the society.

Physical World

Physical World


         In our daily life we enjoy by watching TV, films, circus, using cell phones, internet etc. Did you ever think of physics is behind them?

What is Physics?
        In Greek, physics means "nature". It deals with the study of basic laws of nature and they are applied widely in different contexts and conditions. Physics and technology correlated. Sometimes technology gives rise to new physics, at other times physics generates new technology. Physics has two domains, microscopic and macroscopic. Microscopic domain called Quantum physics deals with the constitution and structure of matter at minute scales of atoms, nuclei and their interaction with electrons, photons and other elementary particles. Macroscopic domain called classical physics, deals with Mechanics, Electrodynamics, Optics, and Thermodynamics.
Fundamental forces in nature:
           Microscopic and macroscopic phenomenon can be explained on the basis of fundamental forces. There are four fundamental forces in nature. They are
(i) Gravitational
(ii) Electromagnetic
(iii) Strong Nuclear
(iv) Weak nuclear forces.
Gravitational Force:
           It is the mutual force of attraction between any two objects by virtue of their masses. It is a universal and a long range force. The formation and evolution of stars, galaxies is explained on the basis of gravity.
Electromagnetic force:
          It is the force between charged particles (may be attractive or repulsive). It is a long range force, stronger than gravity.}
Nature of physical laws:
          Physicists explore the universe.
Strong nuclear forces:
         These are forces which binds protons and neutrons in nucleus, strongest among all fundamental forces.
Weak nuclear forces:
          These nuclear forces appear in β - decay.

 Name

 Major contribution/ discovery     Country of Origin
 Archimedes     Principle of buoyancy; Principle of lever     Greece
 Galileo Galilei     Law of inertia     Italy
 Christiaan Huygens     Wave theory of light     Holland
 Isaac Newton     Universal law of gravitation; Laws of motion; Reflecting telescope     U.K.
 Michael Faraday     Laws of electromagnetic induction     U.K.


James Clerk Maxwell    
 Electromagnetic theory;                                   Light - an electromagnetic waves

 U.K.
Heinrich Rudolf Hertz

 Generation of electromagnetic waves     Germany
 J.C. Bose     Short radio waves     India
 W.K. Roentgen     X - rays     Germany
 J.J. Thomson     Electron     U.K.
 MarieSklodowska  Curie     Discovery of radium and Polonium;  Studies on natural radioactivity     Poland
 Albert Einstein     Explanation of photoelectric effect;     Theory of relativity     Germany
 Victor Francis Hess     Cosmic radiation     Austria
 R.A. Millikan     Measurement of electronic charge     U.S.A.
Ernest Rutherford     Nuclear model of atom     New Zealand
Niels Bohr

 Quantum model of Hydrogen atom     Denmark
 C.V. Raman     Inelastic scattering of light of molecules     India
 Louis Victor de Borglie     Wave nature of matter    
France 

 M.N. Saha     Thermal ionisation     India
 S.N. Bose     Quantum statistics     India
 Wolfgang Pauli     Exclusion principle    
Austria 

 Enrico Fermi     Controlled nuclear fission     Italy
 Werner Heisenberg     Quantum mechanics; Uncertainity principle     Germany
 Paul Dirac     Relativistic theory of electron; Quantum statistics     U.K.
 Edwin Hubble     Expanding universe     U.S.A.
Ernest Orlando       Lawerence

Cyclotron 

 U.S.A.
 James Chadwi     Neutron     U.K.
 Chadwick                   Hideki Yukawa

 Theory of nuclear forces     Japan
 Homi Jehangir Bhabha    
 Cascade process of cosmic radiation

 India
 Lev Davidovich Landau     Theory of condensed matter;        Liquid of Helium     Russia
 S. Chandrasekhar     Chandrasekhar limit, structure and evolution of stars     India
 John Bardeen     Transistors; Theory of supe conductivity     U.S.A.
 C.H. Townes     Maser; Laser     U.S.A.
 Abdus Salam     Unification of weak and electromagnetic interactions     Pakistan


Ernest Orlando       Lawerence

Cyclotron 

 U.S.A.
 James Chadwi     Neutron     U.K.
 Chadwick                   Hideki Yukawa

 Theory of nuclear forces     Japan
 Homi Jehangir Bhabha    
 Cascade process of cosmic radiation

 India
 Lev Davidovich Landau     Theory of condensed matter;        Liquid of Helium     Russia
 S. Chandrasekhar     Chandrasekhar limit, structure and evolution of stars     India
 John Bardeen     Transistors; Theory of supe conductivity     U.S.A.
 C.H. Townes     Maser; Laser     U.S.A.
 Abdus Salam     Unification of weak and electromagnetic interactions     Pakistan
In their discovery, they observed that few physical quantities remain constant with time called conservative quantities (mass, energy, linear momentum, angular momentum and charge). Conservation laws are true for one fundamental force not for others. These laws have connection with symmetry of nature, space and time. Symmetry play a role in modern theories, fundamental forces in nature. For example law of gravitation is same every where in the universe i.e., it has symmetry in nature. But acceleration due to gravity is different from place to place i.e., it does not have nature of symmetry.

 

- (Writer : SUDHA RANI)

ATOMIC STRUCTURE

ATOMIC STRUCTURE

Atoms Are Building Blocks
Image showing an atomic nucleus with protons and neutrons. Electrons spin around the nucleus in a variety of directions.
Atoms are the foundation of chemistry. They are the basis for everything in the Universe. As you know, matter is composed of atoms. Solids are made of densely packed atoms while gases have atoms that are spread out. We're going to cover basics like atomic structure and bonding between atoms. As you learn more, you can move to the reactions and biochemistry pages and see how atoms form compounds that help the biological world survive.

Are there pieces of matter that are smaller than atoms? Sure there are. Super-small particles can be found inside the pieces of atoms. These subatomic particles include nucleons and quarks. Nuclear chemists and physicists work together at particle accelerators to discover the presence of these tiny, tiny, tiny pieces of matter. However, science is based on the atom because it is the smallest distinct unit of matter.

 

Three Easy Pieces


Simple image showing classic structure of an atom with a neutron and proton in the nucleus and an atom in orbit.Even though many super-tiny atomic particles exist, you only need to remember the three basic parts of an atom: electrons, protons, and neutrons. What are electrons, protons, and neutrons? Electrons are the smallest of the three particles that make up atoms. Electrons are found in shells or orbitals that surround the nucleus of an atom. Protons and neutrons are found in the nucleus. They group together in the center of the atom. That's all you have to remember. Three easy pieces!

There are almost 120 known elements in the periodic table. (117 as we write this) Chemists and physicists are trying to make new ones every day in their labs. The atoms of different elements have different numbers of electrons, protons, and neutrons. Every element is unique and has an atomic number. That number tells you the number of protons in every atom of the element. The atomic number is also called the proton number.

 

Charges of Atoms
THree subatomic particles showing a large neutron with a neutral charge, large proton with a positive charge, and a small electron with a negative charge.You can see that each part of the atom is labeled with a "+", "-", or a "0." Those symbols refer to the charge of the particle. Have you ever heard about getting a shock from a socket, static electricity, or lightning? Those are all related to electric charges. Charges are also found in tiny particles of matter.

The electron always has a "-", or negative, charge. The proton always has a "+", or positive, charge. If the charge of an entire atom is "0", or neutral, there are equal numbers of positive and negative charges. Neutral atoms have equal numbers of electrons and protons. The third particle is the neutron. It has a neutral charge, also known as a charge of zero.

Since the number of protons in an atom does not change, fewer or extra electrons can create a special atom called an ion. Cations have fewer electrons and have a positive charge. Anions have extra electrons that create a negative charge.

ఏపీ నీట్ - 2019 చివరి ర్యాంకులు

పాలిమర్‌లు

1. బ్యునా-S, బ్యునా-N రబ్బరులో కామన్‌గా లేని మానోమర్‌లు వరుసగా-
జ: స్టైరీన్,  అక్రిలో నైట్రైల్ 

 

2. CH2O నుంచి తయారు చేయదగిన పాలిమర్(లు)
జ: బేక్‌లైట్, యూరియాఫార్మాల్డిహైడ్

 

3. రంగుల్లో ఉపయోగించే పాలిమర్
జ: గ్లిప్టాల్

 

4. సహజ పాలీఎమైడ్ పాలిమర్-
జ: ఉన్ని 

 

5. 'గట్టా పర్చా'  అంటే-
జ: ట్రాన్స్ రూపంలో ఉన్న రబ్బరు

 

6. సగటు సంఖ్య అణుభారాలను రసాయనికంగా కనుక్కోదగిన పద్ధతి.
జ: అంత్యసమూహ విశ్లేషణ పద్ధతి.

Model Paper with Key & Solutions - 5 (2018)

NEET-1(UG), 2016 Question Paper & Key

తరంగ చలనం

1. కంపన పరిమితి A ఉన్న తిర్యక్ తరంగంలో కణం గరిష్ఠ వేగం తరంగ వేగానికి నాలుగురెట్లు. అప్పుడా తరంగ తరంగదైర్ఘ్యం-

జ:  

 

2. ఒక తరంగం పౌనఃపున్యం 120 .Hz. 9m దూరంలో ఉన్న రెండు బిందువుల మధ్య దశాభేదం 1080o. ఆ తరంగ వేగం.
జ: 360 m/s

 

3. కంపించే ఒక తీగ రేఖీయ సాంద్రత 1.3 × 10-4 kg/m. ఆ తీగలో ప్రయాణించే తిర్యక్ తరంగాన్ని y = 0.021 sin (x + 30t) తో వివరిస్తే, ఆ తీగలోని తన్యత ఎంత? (ఇక్కడ x మీటర్లలో, t సెకన్లలో ఉంది)
జ: 0.12 N

 

4. ఒక సోనామీటరు తీగ స్వేచ్ఛా చివర సాపేక్ష సాంద్రత 4 ఉన్న వస్తువును వేలాడదీస్తే, ఆ తీగ ప్రాథమిక పౌనఃపున్యం 200 Hz. ఆ వస్తువును నీటిలో వేలాడదీస్తే, ఆ తీగ ప్రాథమిక పౌనఃపున్యం-
జ:     

 

5. 1.5 m పొడవున్న స్టీలు తీగ సాంద్రత 7.7 × 103 kg/m3, యంగ్ గుణకం 2.2 × 1011 N/m2. దానిపై తన్యత కలగజేస్తే ఏర్పడే స్థితిస్థాపక వికృతి 1%.  దాని కంపనాల ప్రాథమిక పౌనఃపున్యం-
జ: 178 Hz

 

6. ఒక మూసిన గొట్టంలోని కంపనాలు మొదటి అతిస్వరంలో ఉన్నాయి, అవి తెరిచిన గొట్టంలోని మూడో అనుస్వర కంపనాలతో అనునాదంలో ఉన్నాయి. ఆ గొట్టాల పొడవుల నిష్పత్తి-
జ: 1 : 2 

 

7. సోనామీటరు తీగ కంపనాల పౌనఃపున్యాన్ని 20% పెంచడానికి అవసరమయ్యే తన్యతలో పెరుగుదల-
జ: 44%

 

8. A, B అనే రెండు ధ్వనిజనకాలు 680 Hz పౌనఃపున్యం ఉన్న శబ్దాన్ని కలిగిస్తున్నాయి. ఒక పరిశీలకుడు A నుంచి B కి 'u' స్థిర వేగంతో కదులుతున్నాడు. గాలిలో ధ్వనివేగం 340 ms-1 అయితే అతడు సెకనుకు 10 విస్పందనాలు వినడానికి కావలసిన 'u' విలువ ఎంత?
జ: 2.5 ms-1

 

9. ఒక జనకం ఉత్పత్తి చేసే ధ్వని పౌనఃపున్యం 400 Hz. కానీ, పరిశీలకుడు వినే పౌనఃపున్యం 390 Hz. అయితే-
a) పరిశీలకుడు జనకం వైపు కదులుతున్నాడు.
b) ధ్వనిజనకం పరిశీలకుడివైపు కదులుతోంది.
c) పరిశీలకుడు జనకం నుంచి దూరంగా కదులుతున్నాడు.
d) ధ్వనిజనకం పరిశీలకుడి నుంచి దూరంగా కదులుతోంది.
జ: (c), (d) రెండూ సరైనవి.

 

10. 5 r.p.s.తో భ్రమణం చేసే బల్లకేంద్రం నుంచి 0.7 m దూరంలో ఉన్న ఒక జనకం ఉత్పత్తి చేసే ధ్వని పౌనఃపున్యం 1000 Hz. గాలిలో ధ్వని వేగం 352 ms-1 అయితే బల్ల వెలుపల నిశ్చలస్థితిలోని పరిశీలకుడు వినగలిగే గరిష్ఠ పౌనఃపున్యం-
జ: 1067 Hz

 

11. 40 cm పొడవున్న ఒక సోనామీటరు తీగతో ఒక శ్రుతిదండం 5 విస్పందనాలను కలిగిస్తుంది. ఆ తీగపొడవును 1 cm తగ్గించినప్పటికీ విస్పందనాల సంఖ్య అంతే ఉంది. ఆ శ్రుతిదండ పౌనఃపున్యం-
జ: 395

 

12. ఒక టోనోమీటరులో 16 శ్రుతిదండాలున్నాయి. ప్రతిదండం దాని తర్వాత దానితో సెకనుకు 4 విస్పందనాలు కలిగి ఉంది. కనిష్ఠ పౌనఃపున్యం 60 Hz అయితే, గరిష్ఠ పౌనఃపున్యం ఎంత?
జ: 120Hz

 

13. రెండు సమాంతర కొండల మధ్య నిలబడిన వ్యక్తి ఒక తుపాకీ పేల్చాడు. మొదటి ప్రతిధ్వనిని 1.5 సెకన్లలో, రెండో ప్రతిధ్వనిని 2.5 సెకన్లలో విన్నాడు. ధ్వనివేగం 332 ms-1 అయితే కొండల మధ్య దూరాన్ని కనుక్కోండి. మూడో ప్రతిధ్వనిని ఎప్పుడు వింటాడు?
జ: 664 m, 4S

 

14. ఘనపరిమాణం 100 × 40 × 10 m3 ఉన్న ఒక హాలులో 1000 మంది ప్రేక్షకులు కూర్చోగలుగుతారు. హాలు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు దాని ప్రతినాదకాలం 8.5 సెకన్లు. ఇప్పుడు ఈ హాలు మొదటి అర్ధభాగంలో 500 మంది ప్రేక్షకులు కూర్చుంటే, ప్రతినాదకాలం 6.2 సెకన్లకు మారుతుంది. అయితే ఒక్కొక్క ప్రేక్షకుడి సగటు శోషణ గుణకం ఇంచుమించుగా-
జ: 0.6

 

15. కిందివాటిలో ప్రతినాద కాలాన్ని ప్రభావితం చేయలేనిది ఏది?
1) ఆడిటోరియం ప‌రిమాణం     2) ధ్వని పౌనఃపున్యం
3) గోడ‌ల స్వభావం                4) గోడ‌లు, క‌ప్పు, నేల వైశాల్యం
జ: ఆడిటోరియం పరిమాణం

CBSE NEET (UG) - 2017 Question Paper

నీట్‌ సిలబస్‌

విద్యుత్ రసాయన శాస్త్రం

1. కింద ఇచ్చిన చర్యకు సమతాస్థితి స్థిరాంకం
(Eº Ce+4/Ce+3 = 1.44 V; EºFe+3/Fe+2 = 0.68 V)
Fe+2 + Ce+4   Fe+3 + Ce+3 is

జ:  7.2 × 10−12

 

2. అనంత విలీనం వద్ద NaCl,  LiCl, KCl ల తుల్యాంక వాహకతల సరైన క్రమం
జ: KCl > NaCl > LiCl

 

3. ఇనుము తుప్పు పట్టడం కింది విధంగా జరుగుతుంది
2H+ + 2e- +  1/2  O2 H2O;  Eº = +1.23 V
Fe+2 + 2e- Fe;   = -0.44 V
ఇనుము తుప్పు పట్టడంలో ΔG° విలువ
జ: -322 KJ/Mole

 

4. 0.1M ఎసిటికామ్ల ద్రావణం మోలార్ వాహకత 5.2 S సెం.మీ. , దాని విఘటనా తీవ్రత 1.33% అయితే ఆ ఆమ్లానికి అనంత విలీనం వద్ద మోలార్ వాహకత
జ: 390.97

 

5. Ba(OH)2, BaCl2, NH4Cl లవిలువలు వరుసగా 520, 280, 130   అయితే NH4OH  ''  విలువ అదే యూనిట్లలో
జ: 250

 

6.  అయానిక వాహకత (), అయాన్ అభిగమన వేగాల (U0) నిష్పత్తి
జ: ఫారడే

 

7. లెడ్ సంచాయకంలో ఆనోడ్, కాథోడ్‌లు వరుసగా
జ: లెడ్, లెడ్ డయాక్సైడ్

 

8.  m-1 అనేది దీని యూనిట్ 
జ:  ఘటస్థిరాంకం,  తరంగ సంఖ్య 

 

9.  సిల్వర్ ఎలక్ట్రోడ్ల మధ్య AgNO3 ద్రావణాన్ని విద్యుద్విశ్లేషణం చేస్తే కాథోడ్ వద్ద జరిగే చర్య
జ:   Ag+ + e- Ag

 

10.  
పై ఘటానికి emf విలువ
జ:  

 

11. Cr2O7-2 + I- I2 + Cr+3
cell = 0.79 V, Eº Cr2O7-2 = 1.33 V,  EºI2 = ?

జ: + 0.54 V

 

12. గాఢ HNO3 ని టిన్ డబ్బాల్లో రవాణా చెయ్యడానికి కారణం
జ: ప్రారంభంలో చర్య జరిపిన తర్వాత టిన్ చర్యారాహిత్యమవుతుంది

 

13. Cd + ZnSO X + Y ఇక్కడ X, Yలు
జ:  చర్య జరగదు

 

14. A, B, C అనే మూడు లోహ కేటయాన్లవిలువలు వరుసగా 0.52, -3.03, - 1.18 V. ఆ లోహాల క్షయకరణ సామర్థ్యాల సరైన క్రమం
జ:  B > C > A

CBSE NEET UG (07.05.2017)

భౌతిక శాస్త్రము

భౌతిక శాస్త్రము

భౌతిక శాస్త్రము (ఆంగ్లం: Physics) ను పదార్థము, శక్తి, space, కాలము లను నిర్వర్తించు ప్రాథమిక సూత్రాలను/న్యాయములను పరిశీలన పరిశోధన లతో కనుగొనుట, అర్థము చేసుకొనుట అని నిర్వచించవచ్చును. భౌతిక శాస్త్రం అంటే మన చుట్టూ వున్న ప్రకృతిలో అనేకమైన దృగ్విషయాలను గురించిన అధ్యయనం. భౌతిక శాస్త్రము విశ్వములో మౌలిక పదార్థములు మరియు వాటి మధ్య ప్రాథమిక చర్యలను క్షుణ్ణంగా అర్థము చేసుకునే మౌలిక సూత్రాలను కూడా వివరించి, ఆ సూత్రములను బట్టి వ్యవస్థలను (systems) విశ్లేషించును.[1] భౌతికశాస్త్రము విశ్వము యొక్క అన్ని అంతర్భాగములను, క్వాంటమ్ మెకానిక్స్తో అణువు ల మధ్య interactions తో సహా వివరించును కనుక, భౌతిక శాస్త్రమును 'పునాది విజ్ఞాన శాస్త్రము' అని, ఈ పునాది పై రసాయన శాస్త్రము, భూగోళ శాస్త్రము, జీవ శాస్త్రము మరియు సామాజిక శాస్త్రములు ఉన్నవని భావించవచ్చును. మూల భౌతిక శాస్త్రములో ఆవిష్కరణల ప్రభావము విజ్ఞాన శాస్త్రములో అన్ని శాఖల పై పడును.

భౌతిక శాస్త్రము అత్యంత ప్రాచీనమైన శాస్త్రాలలో ఒకటి. 17వ శాతబ్దం నాటికి భౌతిక శాస్త్రం ఒక ఆధునిక శాస్త్రముగా ఆవిర్భవించింది. ఇందులో అత్యంత ప్రాచీనమైనా ఉపశాస్త్రము ఆస్ట్రానమి (Astronomy) అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రంగంలో పని చేసేవారిని ఆంగ్లంలో "ఫిజిసిస్ట్స్" (Physicists) అంటారు.

భౌతిక శాస్త్రంలోని అభి వృద్ద్ధులు తరచుగా టెక్నాలజీ విభాగంలోకి అనువదింపబడినా, అప్పుడప్పుడు దీని ప్రభావము ఇతర శాస్త్రాలపైనే గాక మహాగణితశాస్త్రముపైన, స్థూలసూక్ష్మజ్ఞానముపైన (Philosophy) కూడా గలదు. ఉదాహరణకు విద్యుదయస్కాంతత్వం (Electromagnetism) యొక్క అవగాహనలోని అభివృద్ద్ధుల వలన టెలివిజను (Television), కంప్యూటరు (Computer), వగైరా విద్యుత్పరికరాలు విరివిగా వాడుకలోకి వచ్చినవి; తాపగతిశాస్త్రం (thermodynamics) లోని అభివృద్ద్ధులు మోటరు వాహన ప్రయాణాభివృద్ద్ధికి దారితీసింది మరియు యంత్రశాస్త్రములోని ( Mechanics) అభివృద్ద్ధులు కాల్కులస్ (calculus), పరిమాణ రసాయన శాస్త్రముల (quantum chemistry) అభివృద్ద్ధికి, మరియు ఎలక్ట్రాన్ సూక్ష్మదర్శిని వంటి సాధనముల ఉపయోగానికి దారి తీసింది.

నేడు, భౌతికశాస్త్రం చాలా స్ఫష్ఠముగా బాగా అభివృద్ద్ధి చెందిన విషయముగా మారినది. తరచు పరిశోధనను నాలుగు విభాగాలలో విభజించవచ్చు : ఖనీభవించిన పదార్థ భౌతికశాస్త్రం (condensed matter physics), అణువ్వాది బణువ్వాది దృష్టి విషయమైన భౌతికశాస్త్రం (atomic, molecular, and optical physics), ఉన్నత శక్తి భౌతికశాస్త్రం (high-energy physics), మరియు జ్యోతిశ్శాస్త్రము (Astrology), జ్యోతిభౌతికశాస్త్రము.

 

భౌతికశాస్త్ర శాఖలు

భౌతికశాస్త్ర సంస్థానాల ముఖ్య పథ్యాలు
భౌతికశాస్త్రం వివిధ విశాల ఉత్పాతముల కలయికైనప్పటికీ దాని ప్రధానమైన శాఖలు మొదటి తరం యంత్రశాస్త్రము (classical mechanics), విద్యుదయస్కాంతత్వం (దృష్టి విషయముతో), సంబధస్థితి (relativity), తాపగతిశాస్త్రం, పరిమాణ యంత్రశాస్త్రము (quantum mechanics). ఈ నూతన ప్రసంగాలలో ప్రతొక్కటీ అనేక శోధనలలో పరీక్షించబడి ప్రకృతిలో వాటి ప్రబలమైన ప్రదేశాలలో ఖండితమైన సవుతుగా నిరూపింపబ్డినవి. ఉదాహరణకు, మొదటి తరం యంత్రశాస్త్రము దినదినానుభూతిలో వస్తువుల గతిని సరిగా వర్ణిస్తుంది కాని అణు ప్రమాణమున పరిమాణ యంత్రశాస్త్రముచే కొట్టుబడిపోతుంది, అదే కాంతి వేగం చేరుకునేప్పటికి సంబధస్థితి గుణములు ముఖ్యమౌతాయి. ఈ ప్రసంగాలు చాలా కాలంగా బాగా అర్ధమైనను ఇవి యెడతెగకుండా చురుకైన పరిశోధనా ప్రదేశాలుగా ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు, మొదటితరం యంత్రశాస్త్రంలో ఒక ఆశ్చర్యకరాంశమైన ఏక సంకర ప్రసంగాన్ని (chaos theory) 20వ (20th) శతాబ్దంలో అంటే ఐస్సాక్ న్యూటను (1642-1727) (1642-1727) యంత్రశాస్త్ర ఆదిమ రూపావిష్కరణ చేసిన 3 శతాబ్దాల తరువాత అభివృద్ద్ధి చేశారు. ఈ ప్రధానాంశములైన ప్రసంగాలు మరింత ఘనమైన విషయాల పరిశీలన మరియు పరిశోధనకు ఆధారముగా ఉపయోపడును.

మొదటి తరం యంత్రశాస్త్రము
మొదటి తరం యంత్రశాస్త్రము శరీరముల మీద శాశించు బలముల (forces) యొక్క భౌతిక లక్షణమునకు సవుతు . దీనిని తరచుగా "న్యూటోన్ యొక్క యంత్రశాస్త్రము" (Newtonian Mechanics) అని ఐస్సాక్ న్యూటను పేరుతో మరియు ఆయన చెప్పిన గమన శాశనాలతో (laws of motion) జత చేర్చి చెప్పెదరు. యంత్రశాస్త్రమును మూడు భాగాలుగా చేస్తే మొదటిది స్టాటిక్స్ (statics) అనగా గమనము చెలనము లేని వస్తువుల సతువు, రెండవది కైనెమాటిక్స్ (kinematics) అనగా గమనములోనున్న వస్తువుల సతువు, మూడవది డైనమిక్స్ (dynamics) అనగా బలముకు లోబడ్డ వస్తువుల సతువు. యెడతెగని మరియు మార్పుచెందే వస్తువుల యంత్రశాస్త్రమును కంటిన్యువం యంత్రశాస్త్రం (continnum mechanics) అని అంటారు ఇందులో పిదప పదార్థ స్థితిబట్టి దృఢ యంత్రశాస్త్రము (solid mechanics) మరియు ద్రవ్య యంత్రశాస్త్రము (fluid mechanics) అని విభజించవచ్చు. ద్రవ్య వాయువ్య యంత్రశాస్త్రములో హైడ్రోస్టాటిక్స్ (hydrostatics), హైడ్రోడైనమిక్స్ (hydrodynamics), న్యూమాటిక్స్ (pnuematics), ఏరోడైనమిక్స్ (aerodynamics), మరియు ఇతర రంగములు ఉన్నాయి. na bo

సీబీఎస్ఈ నీట్‌ యూజీ (07.05.2017)

CBSE NEET UG 2018

PHYSICS WORLD

PHYSICS WORLD

Physics World is the membership magazine of the Institute of Physics, one of the largest physical societies in the world. It is an international monthly magazine covering all areas of physics, pure and applied, and is aimed at physicists in research, industry, physics outreach, and education worldwide.
The magazine was launched in 1988 by IOP Publishing Ltd, under the founding editorship of Philip Campbell.[citation needed] The magazine is sent free to members of the Institute of Physics, who can access a digital edition of the magazine; selected articles can be read by anyone for free online. It was redesigned in September 2005 and has an audited circulation of just under 35000.

The current editor is Matin Durrani.[1] Others on the team are Michael Banks (news editor), Louise Mayor (features editor), Margaret Harris (industry editor) and Tushna Commissariat (reviews and careers editor). Hamish Johnston is the editor of the magazine's website physicsworld.com. James Dacey is multimedia projects editor.

Alongside the print and online magazine, Physics World produces films and two podcasts. [2] The Physics World Stories podcast [3] is hosted by Andrew Glester [4] and is produced monthly. The Physics World Weekly podcast is hosted by James Dacey[5

Breakthrough of the Year
The magazine makes two awards each year. These are the Physics World Breakthrough of the Year and the Physics World Book of the Year, which have both been awarded annually since 2009.[citation needed]

Top 10 works and winners of the Breakthrough of the Year
2009: "to August Jonathan Home and colleagues at NIST for unveiled the first small-scale device that could be described as a complete "quantum computer"

Top results from Tevatron
Spins spotted in room-temperature silicon
Graphane makes its debut
Magnetic monopoles spotted in spin ices
Water on the Moon
Atoms teleport information over long distance
Black-hole analogue traps sound
Dark matter spotted in Minnesota
A 2.36 TeV big bang at the LHC
2010: "to ALPHA and the ASACUSA group at CERN for have created new ways of controlling antiatoms of hydrogen"

Exoplanet atmosphere laid bare
Quantum effects seen in a visible object
Visible-light cloaking of large objects
Hail the first sound lasers
A Bose–Einstein condensate from light
Relativity with a human touch
Towards a Star Wars telepresence
Proton is smaller than we thought
CERN achieves landmark collisions
2011: Aephraim Steinberg and colleagues from the University of Toronto in Canada for using the technique of "weak measurement" to track the average paths of single photons passing through a Young's double-slit experiment.[6]

Measuring the wavefunction
Cloaking in space and time
Measuring the universe using black holes
Turning darkness into light
Taking the temperature of the early universe
Catching the flavour of a neutrino oscillation
Living laser brought to life
Complete quantum computer made on a single chip
Seeing pure relics from the Big Bang
2012: "to the ATLAS and CMS collaborations at CERN for their joint discovery of a Higgs-like particle at the Large Hadron Collider".[7]

Majorana fermions
Time-reversal violation
Galaxy-cluster motion
Peering through opaque materials
Room-temperature maser
Wiping data will cost you energy
Entangling twisted beams
Neutrino-based communication
Generating and storing energy in one step
2013: "the IceCube South Pole Neutrino Observatory for making the first observations of high-energy cosmic neutrinos".[8]

Nuclear physics goes pear-shaped
Creating 'molecules' of light
Planck reveals 'almost perfect' universe
Quantum microscope' peers into the hydrogen atom
Quantum state endures for 39 minutes at room temperature
The first carbon-nanotube computer
B-mode polarization spotted in cosmic microwave background
The first laser-cooled Bose–Einstein condensate
Hofstadter's butterfly spotted in graphene
2014: "to the landing by the European Space Agency of the Philae (spacecraft) on 67P/Churyumov–Gerasimenko", which was the first time a probe had been landed on a comet[9]

Quasar shines a bright light on cosmic web
Neutrinos spotted from Sun's main nuclear reaction
Laser fusion passes milestone
Electrons' magnetic interactions isolated at long last
Disorder sharpens optical-fibre images
Data stored in magnetic holograms
Lasers ignite 'supernovae' in the lab
Quantum data are compressed for the first time
Physicists sound-out acoustic tractor beam
2015: "for being the first to achieve the simultaneous quantum teleportation of two inherent properties of a fundamental particle – the photon".[10]

Cyclotron radiation from a single electron is measured for the first time
Weyl fermions are spotted at long last
Physicists claim 'loophole-free' Bell-violation experiment
First visible light detected directly from an exoplanet
LHCb claims discovery of two pentaquarks
Hydrogen sulphide is warmest ever superconductor at 203 K
Portable 'battlefield MRI' comes out of the lab
Fermionic microscope sees first light
Silicon quantum logic gate is a first
2016: "to LIGO's gravitational wave discovery".[11]

Schrödinger's cat lives and dies in two boxes at once
Elusive nuclear-clock transition spotted in thorium-229
New gravimeter-on-a-chip is tiny yet extremely sensitive
Negative refraction of electrons spotted in graphene
Rocky planet found in habitable zone around Sun's nearest neighbour
Physicists take entanglement beyond identical ions
'Radical' new microscope lens combines high resolution with large field of view
Quantum computer simulates fundamental particle interactions for the first time
The single-atom engine that could
2017:"to First multimessenger observation of a neutron-star merger".[12]

Physicists create first ‘topological’ laser
Lightning makes radioactive isotopes
Super-resolution microscope combines Nobel-winning technologies
Particle-free quantum communication is achieved in the lab
Ultra-high-energy cosmic rays have extra-galactic origins
‘Time crystals’ built in the lab
Metamaterial enhances natural cooling without power input
Three-photon interference measured at long last
Muons reveal hidden void in Egyptian pyramid
2018:"Discovery that led to the development of “twistronics”, which is a new and very promising technique for adjusting the electronic properties of graphene by rotating adjacent layers of the material." [13]

Multifunctional carbon fibres enable “massless” energy storage
Compensator expands global access to advanced radiotherapy
IPCC Special Report on 1.5 °C climate change
EXPLORER PET/CT produces first total-body scans
Combustion-free, propeller-free plane takes flight
Quantum mechanics defies causal order, experiment confirms
Activating retinal stem cells restores vision in mice
Ancient hydrogen reveals clues to dark matter’s identity
Superconductivity spotted in a quasicrystal

నీట్‌ - 2019 : 45 రోజుల వ్యూహం!

* నీట్‌ - 2019 : 45 రోజుల వ్యూహం!

జాతీయస్థాయి మెడికల్‌ ఎంట్రన్స్‌ పరీక్ష.. ‘నీట్‌’. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల బైపీసీ విద్యార్థులు ఇంటర్‌ పరీక్షలు ముగించుకుని, ఇప్పుడు దీనిపై దృష్టిపెట్టారు. వారి సన్నద్ధత చివరి అంకంలోకి ప్రవేశించింది. ఈ సమయంలో సబ్జెక్టులవారీగా అనుసరించాల్సిన మెలకువలను తెలుసుకుందాం!

దేశవ్యాప్తంగా 15.19 లక్షలమంది విద్యార్థులు మే 5న జరగబోయే నీట్‌- 2019కు దరఖాస్తు చేశారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే 2 లక్షలమంది అధికం. రాష్ట్రాలవారీగా చూస్తే మహారాష్ట్ర నుంచి అత్యధికులు ఈ పరీక్ష రాస్తున్నారు. ఈ పెరుగుదలకు ముఖ్య కారణాలు రెండు.

1) సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం నీట్‌ విదేశాల్లో ఎంబీబీఎస్‌, బీడీఎస్‌ కోర్సులు చేయడానికి తప్పనిసరి అయింది.
2) అన్ని రకాల ఆయుష్‌ కోర్సులకూ నీట్‌ ర్యాంకు అవసరం అవడం.
ఇప్పుడున్న ఈ 45 రోజుల్లో చివరి 16 రోజులూ గ్రాండ్‌ టెస్టులు (పూర్తి పరీక్షలు) రాయవలసి ఉంటుంది. అంటే విద్యార్థికి తుది సన్నద్ధతకు అందుబాటులో ఉన్నది. 29 రోజులు మాత్రమే.

ఫిజిక్స్‌: సాధనే ముఖ్యం
నీట్‌ పరీక్షలో ఫిజిక్స్‌లో మెరుగైన స్కోరు చేయాలంటే ప్రాథమిక భావనల పట్ల పూర్తి పట్టు సాధించాలి. బాగా సాధన చేయాలి! ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ పుస్తకాల్లో ప్రతి అధ్యాయానికీ చివర ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుసుకుని సాధన చెయ్యడం మేలు.
కాలిక్యులేషన్స్‌ పట్ల విముఖత తగ్గించుకుని ఏకాగ్రతతో చదివితే ఫిజిక్స్‌లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడం సులువే. ముఖ్యంగా డిఫరెన్షియేషన్‌, ఇంటిగ్రేషన్‌ వంటి అప్లికేషన్స్‌ మీద తగినంత పట్టు సాధించాలి. సిద్ధాంతపరమైన (థియరీ) ప్రశ్నలపైనే ఆధారపడటం సరికాదు. ఎందుకంటే నీట్‌ ప్రశ్నపత్రంలో గణిత సంబంధ (కాలిక్యులేషన్స్‌) ప్రశ్నలే ఎక్కువ వస్తున్నాయి. 11, 12 తరగతుల పాఠ్యాంశాలకు సమాన ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. గణిత సంబంధ అనువర్తనాల పట్ల భయాన్నీ, నిరాసక్తతనూ తగ్గించుకుని వాటిపై పట్టు సాధించాలి.


అత్యంత ముఖ్యమైన చాప్టర్లు

* మెకానిక్స్‌, హీట్‌ అండ్‌ థర్మోడైనమిక్స్‌, ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్‌ మాగ్నటిజం, ఆప్టిక్స్‌, మోడరన్‌ ఫిజిక్స్‌లు అత్యంత ముఖ్యమైన చాప్టర్లు. వీటిపై ఎక్కువ సమయాన్ని కేటాయిస్తే మంచిది. మెకానిక్స్‌ విభాగంలో కన్సర్వేషన్‌ ఆఫ్‌ మొమెంటమ్‌, యాంగ్యులర్‌ మొమెంటమ్‌, ఎనర్జీలతోబాటు టార్క్‌, మొమెంట్‌ ఆఫ్‌ ఇనర్షియా ఫార్ములాలకు ప్రాధాన్యమిస్తూ సాధన చెయ్యాలి.
* అటామిక్‌ ఫిజిక్స్‌, న్యూక్లియర్‌ ఫిజిక్స్‌, సెమికండక్టర్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌ వంటి విభాగాల నుంచి థియరీ ప్రశ్నలు ఇచ్చే అవకాశం ఎక్కువ.
* గ్రావిటేషన్‌, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్‌, మాగ్నటిజం వంటి అధ్యాయాల్లో ఉన్న విభిన్న అంశాలు, అనువర్తనాలు, ఫార్ములాలు పోల్చదగినవిగా ఉంటాయి.
* కరంట్‌ ఎలక్ట్రిసిటీ, ఎలక్ట్రో మాగ్నటిజం వంటి చాప్టర్‌లలో సర్క్యూట్‌ ఆధారిత లెక్కలు జాగ్రత్తగా సాధన చెయ్యాలి. కెపాసిటర్‌, రెసిస్టెన్స్‌లతో గల సర్క్యూట్‌లలో బాలన్స్‌డ్‌ వీట్‌ స్టోన్‌ బ్రిడ్జి ఉందేేమో గమనించాలి. దానివల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో లెక్కలు చూసిన వెంటనే సరైన సమాధానాన్ని గుర్తించే వీలుంది.
* ప్రతి చాప్టర్‌లోనూ గ్రాఫు ఆధారిత లెక్కలను కూడా అధ్యయనం చెయ్యాలి.

 

 

కష్టమైనవాటిపై శ్రద్ధ
* తేలిక అనిపించే అధ్యాయాలను చాలాసార్లు అభ్యాసం చెయ్యడం మానేసి కష్టతరంగా భావించే అంశాలనే రెండు మూడుసార్లు చదవటం చాలా అవసరం.
* తగినన్ని మాక్‌టెస్ట్‌లు, వీలయితే రెండు మూడు రోజులకొకసారి ప్రాక్టీస్‌ చేస్తే మంచిది. దీనివలన సమయపాలన, కచ్చితత్వం పెరుగుతాయి.
* మూడు గంటల పరీక్షా వ్యవధిలో బయాలజీ, కెమిస్ట్రీ విభాగాలను రెండు గంటలలోపే పూర్తిచేసుకుని ఒక గంట సమయాన్నైనా ఫిజిక్స్‌కు కేటాయిస్తే మంచిది.
* పరీక్ష మొదటి దశలో అన్ని సబ్జెక్టుల్లోని తేలికపాటి ప్రశ్నలు, చూడగానే సమాధానాన్ని గుర్తించగలవాటిని పూర్తి చెయ్యాలి. దీనివల్ల ప్రశ్నల్లో సింహభాగం పూర్తయిన భావనతో మిగిలిన ప్రశ్నల్ని సాధించే ధీమా పెరుగుతుంది. అనుమానాస్పదంగా ఉండి వదిలివేసినవాటిని రెండో దశలో పూర్తి చెయ్యాలి.
* వందశాతం మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి తపించి తప్పులు చేయడం కంటే చెయ్యగలిగిన ప్రశ్నలకు కచ్చితమైన జవాబులు గుర్తించాలి. లేకుంటే రుణాత్మక మార్కుల వల్ల మొత్తం మార్కులే తగ్గే ప్రమాదం ఉంది.
* కాలిక్యులేషన్లను హడావిడిగా చేయకూడదు. జవాబులను రెస్పాన్స్‌ షీట్‌మీద గుర్తించేటపుడు ఒకదాని బదులు మరొకటి గుర్తించరాదు.

- కె. రవీంద్రకుమార్‌, శ్రీ చైతన్య విద్యాసంస్థలు

 

కెమిస్ట్రీ: తేలికైన సబ్జెక్టే
నీట్‌లో ర్యాంకు సాధనకు బయాలజీ తర్వాత ప్రాముఖ్యమున్న సబ్జెక్టు కెమిస్ట్రీ. కొందరు విద్యార్థులు దీన్ని కష్టంగా భావిస్తుంటారు. దీనికి కారణం సిలబస్‌ ఎక్కువగా ఉండడమే కానీ సబ్జెక్టు క్లిష్టత కాదు. దీనిలో 120- 130 మార్కులు సాధిస్తే ఎంబీబీఎస్‌లో ప్రవేశం లభించినట్లే. అంటే.. 30- 32 ప్రశ్నలకు సరైన జవాబులను గుర్తించాలి.
సిలబస్‌ మొత్తం ముఖ్యమైనప్పటికీ కెమిస్ట్రీలో ‘నీట్‌’ మార్కులపరంగా కీలకమైన అధ్యాయాలపై అధిక దృష్టి కేంద్రీకరించాలి. కాంప్లెక్స్‌ సమ్మేళనాలు, రసాయన బంధం, ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ, సమతాస్థితి, పాలిమర్‌లు, బయోమాలిక్యూలు, పరమాణు నిర్మాణం, కర్బన రసాయన శాస్త్రం, సాలిడ్‌ స్టేట్‌, s, p,d, f మూలకాలు, నిత్యజీవితంలో రసాయనశాస్త్రం, ద్రావణాలు, సర్ఫేస్‌ కెమిస్ట్రీ- ఇవీ ముఖ్యమైన అధ్యాయాలు.

 

పునశ్చరణ ముఖ్యం..
* ఆర్గానిక్‌ కెమిస్ట్రీలో ప్రతి సంవత్సరం వస్తున్న 12- 13 ప్రశ్నల్లో 2 మాత్రమే సాధారణ ఆర్గానిక్‌ విభాగం నుంచి వస్తున్నాయి. మిగిలిన 10- 11 ప్రశ్నలు ఐసోమెరిసమ్‌, సమ్మేళనాల తయారీ, ధర్మాలకు సంబంధించినవి. ఈ విభాగం నుంచి వచ్చే ప్రశ్నలు సంక్లిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ మిగిలిన 10- 11 ప్రశ్నలు సులువుగా ఉండడం వల్ల స్కోరింగ్‌ కష్టమేమీ కాదు. చర్యలు, సమీకరణాలు సులువుగా మర్చిపోవడానికి అవకాశం ఉంది. అందుకని ఈ సమీకరణాలను ఇంటర్‌కన్వర్ష్షన్స్‌ రూపంలో రాసుకొని ఎక్కువసార్లు పునశ్చరణ చేయాలి. కర్బన రసాయన చర్యల్లో ఉపయోగించే కారకాలు, పేరు పెట్టిన ప్రతిచర్యలను ఎక్కువసార్లు పునశ్చరణ చేయాలి.
* ఫిజికల్‌ కెమిస్ట్రీ అధ్యాయాలకు సంబంధించిన అన్ని ఫార్ములాలనూ ఒకచోట రాసుకొని పరిశీలన చేసుకోవాలి. చాలావరకూ ఫార్ములా ఆధారంగా ప్రశ్నలు రావడానికే అవకాశాలు ఎక్కువ.
* ఇనార్గానిక్‌ కెమిస్ట్రీ విభాగం కోసం ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ పాఠ్యపుస్తకాలను క్షుణ్ణంగా చదవాలి. వివిధ మూలకాలు, వాటి సమ్మేళనాల ధర్మాల క్రమాలను ఒకేచోట అధ్యయనం చేయాలి. దీనిమూలంగా సులభంగా గుర్తుంచుకొని కచ్చితంగా సమాధానం గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
ఇప్పటికే సంపూర్ణంగా అధ్యయనం చేశామని ఊరుకోకుండా... వివిధ రకాల అంశాలను పునశ్చరణ చేయటం ఎంతో ముఖ్యం. అతిముఖ్యమైన ఫార్ములాలు, తొందరగా మరిచిపోయే ముఖ్యమైన విషయాలను వీలైనన్నిసార్లు పునశ్చరణ చేసుకుంటూవుండాలి. పరీక్షలో సమయ నిర్వహణ, కచ్చితత్వాన్ని పెంచడానికి ఎక్కువగా నీట్‌ మోడల్‌ పరీక్షలు రాస్తుండాలి. .ప్రతి ప్రాక్టీస్‌ నీట్‌ పరీక్షనూ ఫైనల్‌ నీట్‌ పరీక్షలాగానే భావించి శ్రద్ధగా రాయాలి. పరీక్ష రాసిన తరువాత విశ్లేషించుకుని, జరిగిన పొరపాట్లు ఎలాంటివో గ్రహించాలి. అవి పునరావృతం కాకుండా నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈ జాగ్రత్తలన్నీ పాటించి పరీక్ష రాస్తే కెమిస్ట్రీలో మెరుగైన స్కోరు సాధ్యమే!

- వి. కుమార్‌, శ్రీ చైతన్య విద్యాసంస్థలు

 

బయాలజీ: ఆరు యూనిట్లు కీలకం
నీట్‌లో అత్యధిక మార్కులు తెచ్చుకోవడానికైనా, సీటు సాధించడానికైనా బయాలజీకి అధిక ప్రాధాన్యం ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న సమయంలో ఫిజిక్స్‌, కెమిస్ట్రీల కంటే బయాలజీకే ఎక్కువ సమయం కేటాయించాలి. గత సంవత్సరాల విద్యార్థుల స్కోర్లు చూస్తే టాపర్ల మార్కుల్లో 50-55 శాతం వరకు బయాలజీ మార్కులే. అలాగే కనీస ర్యాంకులతో సీట్లు సాధించినవారి మార్కుల్లో 60-65 శాతం బయాలజీవే..
గత నాలుగు సంవత్సరాల నీట్‌ ప్రశ్నపత్రాలను పరిశీలిస్తే కింది ఆరు యూనిట్ల నుంచి ఎక్కువ ప్రశ్నలు వచ్చాయి. 1) హ్యూమన్‌ ఫిజియాలజీ
2) ఎకాలజీ
3) ప్లాంట్‌ ఫిజియాలజీ
4) సెల్‌ స్ట్రక్చర్స్‌ అండ్‌ ఫంక్షన్స్‌
5) రిప్రొడక్షన్‌
6) మాలిక్యులర్‌ బేసిస్‌ ఆఫ్‌ ఇన్‌హెరిటన్స్‌.
ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ పాఠ్యపుస్తకాల్లో అన్ని చాప్టర్లనూ ఎక్కువసార్లు పునశ్చరణ చేస్తూ, పైన పేర్కొన్న అధ్యాయాలకు కాస్త ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తే మంచిది.
హ్యూమన్‌ ఫిజియాలజీ: దీనినుంచి నీట్‌-2017లో 16 ప్రశ్నలు, 2018లో 15 ప్రశ్నలు వచ్చాయి. ఈ యూనిట్లోని 7 అధ్యాయాల్లో ప్రతి అధ్యాయంలో మొదట ఆర్గాన్స్‌ నిర్మాణం, తర్వాత వాటి ఫిజియాలజీ వివరించారు. వీటిలో స్ట్రక్చర్‌కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు జ్ఞాపకశక్తి ఆధారితంగా, కొన్ని డయాగ్రమ్‌పై ఆధారపడి ఉంటాయి. విద్యార్థి ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ పుస్తకాన్ని పూర్తిస్థాయిలో చదివి ఆ పుస్తకంలోని పటాలనే టేబ్లింగ్‌తో సహా చూసుకోవాలి. ఆర్గాన్స్‌ ఫిజియాలజీకి సంబంధించి తార్కిక ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. అందుకని ఈ కాన్సెప్టులపై పూర్తి స్పష్టతను తెచ్చుకోవాలి.
ఎకాలజీ: దీనినుంచి నీట్‌-2017లో 5 ప్రశ్నలు మాత్రమే వచ్చాయి. కానీ 2018లో 11 ప్రశ్నలు వచ్చాయి. ఈ యూనిట్లో మొత్తం 4 అధ్యాయాలున్నాయి. వీటిలోని మొదటి రెండు అధ్యాయాలు ఆర్గనైజేషన్స్‌ అండ్‌ పాప్యులేషన్‌, ఎకోసిస్టమ్‌కి సంబంధించి వచ్చే ప్రశ్నలు ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ పుస్తకం ఆధారంగానే ఉన్నాయి. అందుకే దీనికి ఇంటర్‌ పాఠ్యపుస్తకాన్ని చదవకుండా ఎన్‌సీఈఆర్‌టీకి మాత్రమే పరిమితం కావాలి. మొక్కల, జంతువులకు సంబంధించిన ఉదాహరణలనూ, బొమ్మలనూ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. చివరి రెండు అధ్యాయాలు- బయోడైవర్సిటీ, ఎన్విరాన్‌మెంట్‌ ఇష్యూస్‌ల ప్రశ్నలు కొన్నిసార్లు ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ పాఠ్యపుస్తకం వెలుపల నుంచి ఉంటున్నాయి. మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న ఏదైనా రిఫరెన్స్‌ పుస్తకాన్ని చదివితే మంచిది (ముఖ్యంగా ‘బయాలజీ టుడే’).
ప్లాంట్‌ ఫిజియాలజీ: 8-9 ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. దీనిలోని ఐదు చాప్టర్లలో ఉన్న జ్ఞాపకశక్తి ఆధారిత ప్రశ్నలు ప్లాంట్‌ గ్రోత్‌ అండ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ నుంచి..ముఖ్యంగా మొక్కల హార్మోనులకు సంబంధించి వస్తున్నాయి. ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ ఇన్‌ ప్లాంట్స్‌ చాప్టర్‌ నుంచి నీటిరవాణా, నీటి సామర్థ్యం, డీపీడీలకు సంబంధించిన న్యూమరికల్‌ ప్రశ్నలనూ, కాన్సెప్టులకు సంబంధించిన విషయాలనూ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మినరల్‌ న్యూట్రిషన్‌ చాప్టర్‌లోని ఎలిమెంట్స్‌, వాటి పాత్ర, వ్యాధులకు సంబంధించి తయారుచేసుకున్న చార్ట్‌ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. చివరగా కిరణజన్య సంయోగక్రియ, శ్వాసక్రియ పాఠ్యాంశాల్లోని సైకిల్స్‌-మెకానిజమ్స్‌ చదివి బాగా సాధన చేయాలి.
సెల్‌ స్ట్రక్చర్స్‌ అండ్‌ ఫంక్షన్స్‌: దీని నుంచి 7-8 ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. కణవిభజన (సమవిభజన, క్షయకరణ విభజన)లోని వివిధ దశలలో జరిగే మార్పులు, కణచక్రం జాగ్రత్తగా చదవాలి. బయోమాలిక్యూల్స్‌ నుంచి కంటెంట్‌ సంబంధిత ప్రశ్నలు ఎక్కువగా వస్తాయి. సెల్‌ ఆర్గానెల్స్‌, వాటి విధులు, నిర్మాణానికి సంబంధించిన విషయాన్ని జాగ్రత్తగా చదవండి.
రిప్రొడక్షన్‌: దాదాపుగా 10 ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. దీనిలో 4 అధ్యాయాలున్నాయి. మొదటి రెండు అధ్యాయాలు వృక్షశాస్త్రానికి, చివరి రెండు జంతుశాస్త్రానికీ సంబంధించినవి. మానవ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో భాగంగా గమటోజెనిసిస్‌, డెవలప్‌మెంట్‌ నుంచి తులనాత్మకమైన ప్రశ్నలు అడుగుతారు. అలాగే రిప్రొడక్టివ్‌ హెల్త్‌ కూడా ముఖ్యమైన అంశమే.
మాలిక్యులర్‌ బేసిస్‌ ఆఫ్‌ ఇన్‌హెరిటన్స్‌: దాదాపుగా 7 ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ పుస్తక ఆధారంగా చదువుతూ కొంత అదనపు సమాచారం నేర్చుకోవటం ద్వారా రెప్లికేషన్‌, ట్రాన్‌స్క్రిప్షన్‌, ట్రాన్స్‌లేషన్‌, రెగ్యులేషన్‌ను అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ మెకానిజమ్స్‌పై ఎక్కువ పట్టు సాధించాలి.
ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ పుస్తకంలోని డయాగ్రమ్స్‌ను పరీక్షకు రెండు మూడు రోజుల ముందు మరోసారి చూసుకోవాలి. వాటి విడి భాగాలతో సహా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ 2018 ఎడిషన్లో బయాలజీకి సంబంధించి కొన్ని మార్పులు చేశారు. ఇది చిన్నవే అయినప్పటికీ వాటిని ఒకసారి చూసుకోవటం తప్పనిసరి.

- జి. వెంకటేశ్వరరావు, శ్రీ గాయత్రి విద్యాసంస్థలు

నీట్‌ దరఖాస్తు ఎలా

మానవ ప్రత్యుత్పత్తి

1. మానవుడిలో అండం ఫలదీకరణం చెందే భాగం
జ: ఫాల్లోపియన్ నాళం కలశికలో

 

2. మానవ పురుష జననేంద్రియ వ్యవస్థకు సంబంధించిన కింది భాగాలు అధ్యయనం చేయండి.
 a. రీటే ముష్కం        b. ఎపిడిడైమిస్
c. ప్రసేకం                 d. శుక్రోత్పాదక నాళికలు
e. శుక్రవాహిక           f. స్కలన నాళం
g. శుక్రనాళికలు
శుక్రకణాలు బయటకు వెళ్లే మార్గాన్ని సరైన వరస క్రమంలో అమర్చండి.
జ: d - a - g - b - e - f - c

 

3. నిశ్చితం (A): మానవుడిలో జరాయువు హీమోకోరియల్ రకానికి చెందుతుంది.
కారణం (R): పిండ పరాయు చూషకాలు గర్భాశయం గోడలోని రక్తపు మడుగుల్లో మునిగి ఉంటాయి.
జ: A, R నిజం. A కు R సరైన వివరణ.

 

4. కిందివాటిని జతపరచండి.

A. సిఫిలిస్ i. HIV
B. జననాంగ హెర్పిస్  ii. నైసేరియా
C. AIDS iii. ట్రెపోనీమా
D. గనేరియా iv. HSV

     A   B    C   D
జ: ii    i     iv   iii

 

5. ముష్కాలను ముష్కగోణుల్లో తమ స్థానంలో నిలిపి ఉంచేవి-
జ: శుక్ర దండాలు

 

6. కింది అంశాలు అధ్యయనం చేయండి.
a. మానవుడిలో ముష్కాలు ముష్కగోణుల్లో ఉంటాయి. దీనికి కారణం శుక్రకణోత్పత్తికి కొంత తక్కువ ఉష్ణోగ్రతను కల్పించడమే.
b. సెర్టోలీ కణాలు టెస్టోస్టిరాన్ లాంటి ఆండ్రోజన్‌లను స్రవిస్తాయి.
c. స్కీన్ గ్రంథులు పురుష జననేంద్రియ వ్యవస్థకు అనుబంధంగా ఉంటాయి.
d. గుహ్యాలగాంకురం అనేది మేహనానికి సమజాతం.
పైవాటిలో సరైన అంశాలు:
జ: a, d


7. ప్రసేకంలోని ఆమ్లత్వాన్ని వీటి స్రావం తటస్థీకరిస్తుంది.
జ: కౌపర్ గ్రంథులు

 

8. కిందివాటిని జతపరచండి:

A. ఆంట్రమ్  i. కరోనా రేడియేటా
B. క్యుములస్ ఊఫోరస్  ii. పరిణతి చెందిన పుటిక
C. గ్రాన్యులోజా కణాలు  iii. పుటిక కుహరం
D. గ్రాఫియన్ పుటిక   iv. అండ మాతృకను ఆవరించిన కణాలు

     A    B   C   D
జ: iii    iv   i     ii

 

9. నిశ్చితం (A): శుక్రజనన ప్రక్రియలో ప్రాథమిక ఊసైట్‌లో క్షయకరణ విభజన- I జరుగుతుంది.
కారణం (R): ప్రతీ తరంలో క్రోమోజోమ్‌ల సంఖ్య స్థిరంగా ఉండటానికి బీజకణోత్పత్తి జరిగేటప్పుడు క్షయకరణ విభజన జరుగుతుంది.
జ: A నిజం కాదు కానీ, R నిజం.

 

10. అండోత్సర్గం తర్వాత ఖాళీ పుటికలో నిండేది-
జ: కార్పస్ ల్యుటియమ్

 

11. స్త్రీ జనన నాళంలో శుక్రకణాలు కొన్ని మార్పులకు లోనైన తర్వాత అండాన్ని ఫలదీకరించే ఉత్తేజాన్ని పొందుతాయి. ఈ ప్రక్రియను కింది విధంగా పేర్కొంటారు.
జ: సామర్థ్యీకరణం

 

12. ఫలదీకరణ ప్రక్రియలో ఆక్రోసోం నుంచి విడుదలయ్యే ఎంజైమ్-
జ: హయాలురోనిడేజ్

 

13. కింది అంశాలు చదవండి.
a. బ్లాస్టోసిస్ట్ అంతర కణజాలానికి పైన ఉన్న కణాలను రాబర్ కణాలు అంటారు.
b. పిండంలో జరాయువు ఏర్పడే ప్రాంతాన్ని ఆధార డెసిడ్యువా అంటారు.
c. మానవుడిలో జరాయువు హీమోకోరియల్ రకం.
d. మానవుడి జరాయువు మానవ పరాయు గొనాడోట్రోపిన్‌ను స్రవిస్తుంది.
   పైవాటిలో సరైన అంశం / అంశాలు
జ: a, b, c, d

 

14. కిందివాటిని జతపరచండి.

a. ప్రొజెస్టిరాన్ i. క్షీర గ్రంథులు
b. ఆక్సిటోసిన్ ii. కార్పస్ ల్యుటియమ్
c. hCG iii. పీయూష గ్రంథి
d. ప్రొలాక్టిన్  iv. జరాయువు

    A    B    C   D
జ: ii    iii    iv    i

 

15. మానవుడిలో గర్భావధి కాలం
జ: 38 వారాలు

 

16. శిశుజనన ప్రక్రియ అనేది ఒక-
జ: పార్చురిషన్

 

17. సరిగా జతపరచని జతను గుర్తించండి.
1) గనేరియా - నైస్సీరియా         2) సిఫిలిస్ - ట్రెపోనీమా
3) ఎయిడ్స్ - హెచ్ఐవీ             4) గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ - ట్రైకోమోనాస్
జ: 4 (గర్భాశయ ముఖద్వార క్యాన్సర్ - ట్రైకోమోనాస్)

 

18. కిందివాటిలో ఒకటి సహజమైన గర్భనిరోధక పద్ధతి కాదు
1) విభాజకం                   2) ఆవర్తనంగా సంపర్కించకుండటం
3) అంతరాయ సంభోగం    4) క్షీరోత్పాదన వల్ల రుతుక్రమం ఆగడం
జ: 1 (విభాజకం)

 

19. గర్భనిరోధక నోటిమాత్రల్లో ఉండేవి-
జ: ఈస్ట్రోజన్, ప్రొజెస్టిరాన్

 

20. ఉల్బద్రవ పరీక్ష దీని నిర్ధారణకు చేస్తారు.
జ: పిండంలో జన్యులోపాలు గుర్తించడానికి

Surface Chemistry 

     Most of the chemical reactions that occur on the surface of solid catalysts. Surface chemistry deals with phenomena that occur at the surface. Surface chemistry finds many applications in analytical work, industry and daily life situations. Some of the important features of surface chemistry are adsorption, catalysis and colloids.
     Production of high vacuum, chromatographic analysis, froth flotation process in the concentration of sulphide ores, separation of noble gases by Dewar's flask, heterogeneous catalysis, Gas masks, control of humidity, removal of colouring matter from the solutions are some of the applications of adsorption.
      The substance that concentrates at the surface of the adsorbent is called 'Adsorbate". The solid on whose surface the accumulation of molecular species is taking place is called "adsorbent". The process of accumulation of molecular species (adsorbate) at the surface of a solid (adsorbent) is known as "adsorption". For example activated charcoal is adsorbent and noble gases are adsorbates in Dewar's method of separation of noble gases.
Where as in absorption, the substance is uniformly distributed through out the bulk of the solid (eg. absorption of water by sponge). If both the absorption and adsorption are taking place simultaneously, it is called 'sorption'. Adsorption of gases is mainly classified into two types. They are physical adsorption and chemical adsorption. Adsorption process is exothermic. During the adsorption of gases ∆S = -Ve, ∆H = -Ve, ∆G = -Ve (as the process is spontaneous)

 

Physical adsorption: The adsorption of adsorbate molecules on the surface of adsorbent
takes place due to physical forces i.e. weak Vanderwaal's forces. eg. adsorption of noble gases on activated charcoal.

 

Chemical adsorption: The adsorption of adsorbate molecules on the surface of adsorbent takes place due to chemical forces. eg. adsorption of H2 on Ni metal surface.

Adsorption of gases on metals: The adsorption of gases on metals depends upon the surface area of adsorbent, nature of the gas, pressure, temperature and the thickness of adsorbed layer of gas. The change in the amount of gas adsorbed by Unit mass of solid adsorbent  with equilibrium pressure (P) at constant temperature can be expressed by adsorption isotherm.
 

Freundlich adsorption isotherm: Freundlich gave an empirical relationship between   and pressure at constant temperature by the following relationship 
 
Where x is the mass of the gas adsorbed on mass m of the adsorbent at a pressure P. K & n are constants which depend on the nature of the adsorbent and the gas at a given temperature. taking logarithm of equation ......... (1)

                                  
    

    These curves indicate that at constant P, extent of physical adsorption decreases with the rise in temperature Freundlich isotherm can be verified by plotting log  on y-axis and log p on x-axis.
         Factor   can have values from 0 to 1. If    = 0, then  = constant i.e. adsorption is independent of pressure.
If   = 1, then   = KP. i.e. adsorption is directly proportional to pressure. This isotherm cannot be explained at high P.

 

Applications of Adsorption:
Some of the important applications of adsorption are
* In the production of high vacuum.
* In making gas masks.
* In controlling humidity.
* In the removal of colouring matter from solutions.
* In the manufacture of NH3, H2SO3 and vanaspathi.
* In the separation of noble gases from their mixture.
* In making drugs to kill germs, to cure diseases.
* In froth flotation process in metallurgy.
* In chromatography analysis.
* In the preparation of adsorption indicators.
          Even by providing suitable conditions like temperature, pressure, change of concentration, the rate of the reaction may be slow. In such conditions it is essential to accelerate the speed of the reaction. Substances, which alter the rate of a chemical reaction and themselves remain chemically, quantitatively unchanged at the end of reaction are called catalysts and the phenomenon is called "Catalysis".
      
      A catalyst does not initiate the reaction. It doesn't effect the position of the equilibrium.
It is not consumed during the reaction. A catalyst may increase or decrease the rate of a reaction.
Change of temperature can change the rate of catalytic reaction. It's action is more in powdered state. A small amount of catalyst is enough to carry the reaction. The catalyst is specific in nature. eg:
                    C2H5OH  
 CH3CHO + H2 (dehydrogenation)
                    C2H5OH  
 C2H4 + H2O (dehydration)
    
      A catalyst which increases the rate of reaction is called as positive catalyst, which decreases the rate is called negative catalyst. (e.g.: Glycerol, Acetanilide in the decomposition of H2O2), a substance which increases the activity of a catalyst is called promoter (Mo in the synthesis of NH3 by Haber's process). while which decrease the activity of a catalyst is called "Poisons".
(e.g.: CO is poison in Haber's process of manufacturing NH3).

 

Types of Catalysis
 

Auto Catalysis: The Catalysis in which one of the products formed acts as catalyst is called as Auto Catalysis.
2 KMnO4 + 3 H2SO4 + 5 H2C2O4 K2SO4 + 2 MnSO4 + 8 H2O + 10 CO2 (Mn+2 ions: auto catalyst)


       
Homogeneous Catalysis: The catalysis in which the reactants and catalyst are in the same phase (gas or liquid).

Heterogeneous Catalysis: The catalysis in which the reactants and catalyst are in different phases.

Adsorption theory of Heterogeneous Catalysis:
 

Modern adsorption theory explain the mechanism of heterogeneous catalysis. Modern adsorption theory is the combination of the old adsorption theory and the intermediate compound formation.

The mechanism of catalysis involves 5 steps as follows:
* Diffusion of the reactants to the surface of the catalyst.
* Adsorption of the reactants on the surface of the catalyst.
* Formation of intermediate compound on the suface of the catalyst.
* Desorption of the products from the surface of the catalyst.
* Diffusion of the products from the surface of the catalyst.
Some of the important features of solid catalysts are activity and selectivity. Maximum activity is shown by 7 to 9 group metals. Action of the catalyst is highly specific, i.e., same reactants could give different products with different catalysts.

Enzyme Catalysis
Proteins with high molecular mass, which forms colloidal solution in water are called enzymes. The catalysis in which enzymes are involved are called enzyme (or bio chemical) catalysis.


Lacto bacilli converts milk into curd. Pepsin converts proteins into peptides. Trypsin converts proteins into amino acids.

 

Characteristics of enzyme catalysis:

* They are highly efficient and highly specific.
* They are highly active under optimum temperature & pH.
* Inhibitors & Poisons influence the enzyme catalysis.
* Activators & Co - enzymes increase the activity. Just like a key fits into a lock,
   shape of reactant fits into enzyme to form an activated complex (ES*)
E + S   ES*


Activated complex is unstable, hence it forms products.
ES*
 E + P
Some of the catalysts used in the industry are


    Based on the size of the solute particles, solutions are classified into true solutions, colloids and suspensions. True solution is the solution in which particle size of the solute is < 1 mµ. Colloidal solution is the solution in which solute particles having size 1 m µ- 1µ. colloidal solution has minor (dispersed phase) and major (dispersion medium) parts.
Dispersion medium: The medium in which colloidal particles are dispersed is known as dispersion medium.
e.g.: Water in gold sol.

Dispersed phase: The particles of colloidal substance distributed in dispersion medium is known as dispersed phase.
e.g.: Gold in gold sol.


Depending upon the affinity of dispersed phase towards dispersion medium, colloids are classified into Lyophilic and Lyophobic colloids.

 

Lyophilic colloids: Colloidal solution formed due to much affinity between dispersed phase and dispersion medium.
e.g.: Gelatin, starch, proteins.

 

Lyophobic colloids: Colloidal solution formed due to very little affinity (negligible) between dispersed phase and dispersion medium.
e.g.: gold sol, silver sol


Classification of colloids (Based on type of particles of the dispersed phase):

Based on the type of particle size of the dispersed phase colloids are classified as

Multimolecular colloids: A large number of atoms or small molecules of the dispersed phase associate together to form multimolecular colloids (colloidal particle diameter > 1 nm).
            e.g.: Gold sol & Suplhur solution.
Macromolecular colloids: Macromolecules having colloidal particle size like starch, cellulose, proteins, enzymes, nylon, polythene, polystyrene, synthetic rubber forms macromolecular colloids.
Micelles: Due to association of 100 or more normal molecules at Kraft temperature and critical micelle concetration, micelles are formed. Colloids can be prepared by chemical methods as follows
As2O3 + 3 H2S  As2S3 (sol.) + 3 H2O
SO2 + 2 H2S  3 S (sol.) + 2 H2O
FeCl3 + 3 H2O  Fe(OH)3 (sol.) + 3 HCl
2 AuCl3 + 3 H2O + 3 HCHO  2 Au (sol.) + 6 HCl + 3 HCOOH

Bredig's Arc Method: Gold, Silver and Platinum colloids are prepared by this method. It involves dispersion and condensation. Electric arc is given between 2 metal electrodes placed in dispersion medium. Colloidal solution is formed due to heat produced in arc.

Peptization: The conversion of precipitate into colloidal solution by shaking it with dispersion medium in presence of electrolyte.


Electrolytes are purified by dialysis (removal of dissolved impurities present in colloidal solution with the help of dialysing membrane) by electrodialysis (dialysis by applying emf) and by ultra filtration (with ultra filter).

Surface Chemistry.(New Syllabus)  >> Page - 19

Colloids show optical properties (due to large sized particles of disperse phase), electrical properties (due to charge on the colloidal particles) kinetic properties (due to random motion of colloidal particles). Tyndal effect is an optical property. "The phenomenon of scattering of light by colloidal particles in all directions and formation of bright glowing cones is known as Tyndal effect" Due to electron capture by sol particles, or due to preferential adsorption of ions from solution or due to formulation of electrical double layer, charge is present on colloids. British botanist Robert Brown observed that colloidal particles move randomly (zig-zag) in all the directions.

 
   (The continuous rapid zig - zag movement by colloidal particles in the dispersion medium is known as Brownian movement.)

Colloidal particles always carry an electric charge. First layer of ions is fixed and other layer with opposite charge is mobile (diffused layer). The potential difference between these 2 layers is called "Zeta Potential". Migration of colloidial particles under applied emf is called "electrophoresis".

 
     
The movement of colloidal particles and dispersion medium in opposite directions is called "electro osmosis".

     Coagulation is taking place when the colloidal particles lose the charge and coming down as precipitate when electrolyte is added to it.
      Al2 O3.xH2O, CrO3. xH2O, Fe2O3 xH2O, TiO2, Haemoglobin, methylene blue are positively charged sols. Where as Cu, Ag, Au, As2S3, Sb2 S3, CdS sols, eosin, congo red sols, starch gum gelatin, clay, charcoal are negatively charged sols. The effectiveness of ion which causes coagulation depends on the charge sign and its magnitude. It was explained by Hardy and Schulze. This law states that "The coagulating ability of oppositely charged ions is directly proportional to the charge of coagulating ions''.
Coagulating ability of positive colloid: Cl- < SO4-2 < PO4-3
coagulating ability of negative colloid: K+ < Ba+2 < Al+3
     Due to coagulation tendency lyophobic sols are less stable and requires some protective colloid (lyophilic sol). The protective action of a lyophilic sol is expressed in terms of 'gold number', introduced by zigmondy. "The minimum number of milligrams of lyophilic colloid required to prevent the coagulation of a standard gold sol on the addition of 1 ml of 10% NaCl solution" is known as "gold number".

                                
Gelatin has gold number 0.005 to 0.01, Haemoglobin has 0.03 to 0.07, Albumin has 0.1 to 0.2, potato starch has 25.
Preparation of lotions, creams, ointments, cosmetics, drugs, separation of oil from water, digestion of fats, froth flotation in concentration of sulphide ores, cleaning action of cloths, separation of butter from cream are some of the applications of emulsions. Emulsion is a colloidal system in which both the dispersion medium and dispersed phase are liquids. Based on the quantity of the components in emulsion, classified into 2 types.
Oil in water type emulsion: The emulsion in which oil (immiscible) is dispersed phase and water is dispersion medium.
e.g.: Milk, Vanishing cream.
        Oil in water type emulsions are unstable.
Water in oil type emulsion: The emulsion in which water is dispersed phase and oil (immiscible) is dispersion medium.
e.g.: Cold cream, cod liver oil, stiff greases.

Emulsifying agent (Emulsifier): A third component is added to emulsion in small amounts in order to keep the emulsion stable.
                           Emulsion               Emulsifier
                    Kerosene in water    -    Soap
                    Olive oil in water      -    Egg albumin
                    Water in benzene     -    Solid HgI
                    Oil in water in milk  -    Caesin
Another important application of colloidal solution is cleaning action of soap.
Some substances behave as electrolyte at low concentrations, but at higher concentrations exhibits colloidal behaviour due to the formation of aggregates (micelles). The formation of micelles takes place only above a particular temperature called Tk (Craft temperature) and above a particular concentration is called "Critical micelle concentration" (CMC). The CMC for soaps is 10-3 to 10-4 mol L-1
100 or more molecules involve during the formation of a micelle. "Micelle is the colloidal sized particle which is formed when small molecules or ions associate together. Micelle has hydrophilic end (head) and hydrophobic end (tail)".

Cleansing action of Soap: Soap is considered as Sodium Stearate. It has C17H35 COO- (Stearate) and Na+ ions. Stearate ion has C17H35 non polar part (tail) which attracts and dissolves grease, where as COO- is polar part (head) which attracts water. In concentrated solution of soap, micelles are formed. The grease part of cloth is dissolved by tail part and head part attracts water to form emulsion. Thus soap helps in emulsification and washing away of oils and fats (dirt form).


Stearate micelle 

Colloids Around us
* Blue colour of sky is due to scattering of light by dust particles and water vapour present in air.
* Formation of fog, mist, rain.
* Food materials like milk, butter, halwa, ice - creams.
* Clotting of blood by alum and FeCl3.
* Fertility of soil and formation of deltas.

Applications of colloids
Some of the important applications of colloids are:
*
Making ink, paint, rubber, lubricants, cement, photographic plates and films, medicines.
* Purification of drinking water by alum.
* Tanning of leather.
* Cleansing action of soaps & detergents.
* Electrical precipitation of smoke by Cottrell smoke precipitator.

The Living World

The Living World

   Plant: A Living Thing

Fig. 1: Plant: A Living Thing

Assorted type of living beings are found in various sorts of living spaces like sea, freshwater bodies, backwoods, cool mountains, deserts, warm water springs and so on. This makes us think what is life? To find the answer for this a differentiation on living and the non-living beings is required.
 

WHAT IS ‘LIVING’?

It is amazingly difficult to portray "living" and generally extraordinary qualities basic to each and every livings being are to be perceived. A few of these are listed below:-

 • Cellular association: living things are made out of single cell (unicellular living beings) or numerous cells (multicellular living beings) which take up with each other to perform essential elements of the body.

 • Response to stimuli: every single living thing can adapt and react to any adjustment in nature.

 • Reproduction: living things recreate either sexually or asexually to create offsprings of their own type.

 • Growth: every single living thing develops, matures and ages and then dies.

 • Metabolism: living things require vitality to complete their fundamental life forms.

Give us a chance to attempt to see each of these in detail below:

Every single living life form develops and grows. Increment in mass and increment in number of people are twin attributes of growth. A multicellular creature develops by cell division. In plants, this growth by cell division happens consistently for the duration of their life expectancy. In creatures, this growth is seen just up to a particular age. Be that as it may, cell division happens in specific tissues to supplant lost cells. Unicellular living beings develop by cell division.

 

Every living thing grows

 

Fig. 2: Every living thing grows

One must recollect that expansion in body mass is considered as growth. Non-living articles likewise develop in the event that we take increment in body mass as a foundation for growth. Mountains, rocks and sand hills do develop. However, this sort of growth showed by non-living articles is by gathering of material at first glance. In living creatures, growth is from inside. Growth, along these lines, can't be taken as a characterizing property of living life forms. Conditions under which it can be seen in every single living life form must be clarified and after that we comprehend that it is a normal for living frameworks. A dead living being does not develop.

Reproduction, in like manner, is typical of living life forms. In multicellular living beings, generation alludes to the creation of descendants having highlights pretty much like those of guardians. Constantly and verifiably we allude to sexual reproduction. Creatures imitate by asexual means moreover. Parasites duplicate and spread effectively because of the great many asexual spores they deliver.

In lower life forms like yeast and hydra, we watch growing. In Planaria (level worms), we watch genuine regeneration, i.e., a divided life form recovers the lost a portion of its body and turns into, another living being. The growths, the filamentous green growth, the protonema of greeneries, all effortlessly increase by discontinuity. With regards to unicellular life forms like microorganisms, unicellular green growth or Amoeba, generation is synonymous with growth, i.e., increment in number of cells. We have officially characterized growth as proportionate to increment in cell number or mass. Subsequently, we see that in single-celled life forms, we are not clear about the utilization of these two terms – growth and propagation.

Moreover, there are numerous life forms which don't regenerate (donkeys, sterile working drones, human couples that are infertile, and so forth). Henceforth, generation additionally cannot be a comprehensive characterizing normal for living beings. Obviously, no non-living item is fit for repeating or reproducing without anyone else's input.


 

Reproduction, in like manner, is typical of living life forms

 

REPRODUCTION

Another typical characteristic is metabolism. Every living being are made of chemicals. These chemicals, little and enormous, having a place with different classes, sizes, capacities, and so on, are always being made and changed into some different biomolecules. These transformations are synthetic reactions or metabolic reactions. There are a huge number of metabolic reactions happening at the same time inside every living being, be they unicellular or multicellular. All plants, creatures, organisms and microorganisms show digestion system. Metabolic reactions can be shown outside the body in without cell frameworks. A secluded metabolic reaction(s) outside the body of a life form, performed in a test tube is 

 

Reproduction

 

neither living nor non-living. Henceforth, while digestion system is a characterizing highlight of every living life form no matter what, separated metabolic reactions in vitro are not living things but rather clearly living reactions. Henceforth, cellular association of the body is the characterizing highlight of life structures.

The metabolic process is critical to health and life providing energy from the breakdown of food. Maybe, the most evident and in fact entangled component of every living life form is this capacity to detect their environment or environment and react to these natural stimuli which could be physical, concoction or organic. We sense our surroundings through our sense organs.

Plants react to outside factors like light, water, temperature, different creatures, contaminations, and so forth. All life forms, from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can detect and react to ecological prompts. Photoperiod influences multiplication in occasional raisers, both plants and creatures. All creatures subsequently, are "mindful" of their environment. Individual is the main creature who knows about himself, i.e., has consciousness. Consciousness consequently, turns into the characterizing property of living creatures.

 

Consciousness consequently, turns into the characterizing property of living creatures

 

Nervous system consists of a group of organs which control and coordinate the activities of the various parts of the body in response to changes in environment

 

Plants respond to sunlight by bending towards it

 

Plants respond to sunlight by bending towards it

With regards to people, it is all the harder to characterize the living state. Properties of tissues are not present in the constituent cells but rather emerge as an aftereffect of cooperation’s  among the constituent cells. Correspondingly, properties of cellular organelles are not present in the atomic constituents of the organelle however emerge as an aftereffect of associations among the sub-atomic segments involving the organelle. These communications result in new properties at a more elevated amount of association. This wonder is valid in the chain of importance of hierarchical organizations at all levels. Thusly, we can state that living beings are self-reproducing.
 

BUILDING BLOCK OF LIFE AND THEIR FUNCTIONS

Living life form is shaped of many sorts of inorganic and also organic biomolecules. Inorganic compounds incorporate water, minerals and so on and are constantly micro biomolecules (little measured, low atomic weight, promptly dissolvable in water and diffusible) while organic particles might be smaller scale (e.g. monosugars, amino acids and so forth.) or macro biomolecules (expansive size, high sub-atomic weight, insoluble or somewhat dissolvable and non-diffusible e.g., fats, proteins, nucleic acids, and so forth.). These both sorts of biomolecules assume vital parts in digestion system:

 • Role of Water: Water frames 70-90% of the cellular pool. It frames 65% (around 66%) of human body. It is framed of H and O in the proportion of 2:1. 95% of water is found in free state and 5% in consolidated shape in the cell. Water helps in supporting the life forms. Hence water is known to be a remedy or support of lip as life is impractical without water.

 • Role of Oxygen: Oxygen is for the most part used in vigorous cell breath of the supplements inside the mitochondria to create energy-rich ATP particles so is fundamental forever. Without oxygen, just 5% of energy accessible is discharged.

 • Role of Sodium chloride (basic salt): Sodium chloride assumes a vital part in metabolic elements of body particularly when in ionic frame.

 • Role of Carbohydrates: Carbohydrates are organic compounds shaped of C, H and O for the most part in the proportion of 1:2:1. These are normally called saccharides (Gk. saccharon = sugar) Carbohydrates are the primary storage atoms and most life forms utilize starches as a vital fuel, breaking these securities and discharging energy to maintain life.

 • Role of Proteins: Proteins are polymeric compounds framed by interlinking of amino acids (monomers) by peptide bonds. Out of around 100 sorts of amino acids, just 20 sorts of amino acids are of natural significance, so are called Magic 20. Proteins assume a key part in the arrangement of structures in living beings. Like starch and fat protein can be separated with the arrival of energy. Protein is not stored all things considered in the body and it is regularly just utilized as a significant wellspring of energy in states of starvation.

 • Role of lipids: Lipids involve a noteworthy group of insoluble hydrocarbons having many capacities. These are polymers of alcohols (e.g. glycerol) and fatty acids interlinked by ester bonds. Complex lipids, for example, genuine fats are critical organic atoms that are utilized to give energy. Fats in creatures likewise give security from warmth loss.

 • Role of Nucleic Acid: These are polymers of nucleotides interlinked by phosphodiester bonds, alleged polynucleotides. Every nucleotide is framed of 3 segments: a pentose sugar (e.g. deoxyribose in DNA and ribose in RNA), a phosphate group and an inorganic nitrogen-base (a purine or a pyrimidine).

DNA goes about as genetic material in many living beings and controls the synthesis of auxiliary and. useful proteins. RNA likewise go about as genetic material in all plant viruses that is TMV and aides in protein synthesis. 

 

Structure of DNA: Showing the phosphate group, pentose sugar, four nitrogenous bases namely adenine, thymine, cytosine, guanine

 

Structure of DNA: Showing the phosphate group, pentose sugar, four nitrogenous bases namely adenine, thymine, cytosine, guanine.

 

Structure of DNA


DIVERSITY IN THE LIVING WORLD

The nature or living world is rich in assortment. A huge number of plants and animals have been distinguished and portrayed however extensive 

 

Taxonomic categories showing hierarchial arrangement in ascending order

 

number still stays obscure. The very scope of life forms regarding size, shading, environment, physiological and morphological elements make us look for the characterizing attributes of living creatures.

With a specific end goal to encourage the investigation of types and differences of living beings, scientists have developed certain principles and standards for identificationnomenclature and classification of creatures. The branch of information managing this type of information is alluded to as taxonomy.

The taxonomical information of different types of plants and animals are helpful in agribusiness, industry, forestry and as a rule for knowing our bio-assets and their variety. The rudiments of scientific categorization like nomenclatureidentification and classification of life forms are standardized under universal codes. In light of the similarities and particular contrasts every creature is recognized and assigned a biological or scientific name containing two words according to the binomial arrangement of terminology.

A life form represents or possesses a spot or position in the arrangement of characterization. There are numerous classes or categories and are for the most part alluded to as taxonomical classifications or taxa. Every one of the classification constitutes a taxonomical hierarchy.

Taxonomists have built up an assortment of taxonomic guides to encourage identification, terminology and classification of living beings. These studies are completed from the genuine samples which are gathered from the field and protected as taxonomical aids as herbariahistorical centers and in organic greenery enclosures and zoological parks.

 

Museums

 

Museums

 

Zoological Park Herbarium
Zoological Park Herbarium

 

It requires uncommon methods for gathering and  safeguarding of examples in museums and herbaria. Live examples, then again, of plants and animals, are found in plant gardens or in zoological parks. Taxonomists likewise get ready and disperse data through manuals and monographs for further taxonomic research. Taxonomic keys are aids that assist in identification of any organism in view of its attributes.

నీట్‌ సూచనలు

Dr. NTR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES: A.P.: VIJAYAWADA-8 MBBS Last Ranks 2018-19

The Living World

The Living World

   Plant: A Living Thing

Fig. 1: Plant: A Living Thing

Assorted type of living beings are found in various sorts of living spaces like sea, freshwater bodies, backwoods, cool mountains, deserts, warm water springs and so on. This makes us think what is life? To find the answer for this a differentiation on living and the non-living beings is required.
 

WHAT IS ‘LIVING’?

It is amazingly difficult to portray "living" and generally extraordinary qualities basic to each and every livings being are to be perceived. A few of these are listed below:-

 • Cellular association: living things are made out of single cell (unicellular living beings) or numerous cells (multicellular living beings) which take up with each other to perform essential elements of the body.

 • Response to stimuli: every single living thing can adapt and react to any adjustment in nature.

 • Reproduction: living things recreate either sexually or asexually to create offsprings of their own type.

 • Growth: every single living thing develops, matures and ages and then dies.

 • Metabolism: living things require vitality to complete their fundamental life forms.

Give us a chance to attempt to see each of these in detail below:

Every single living life form develops and grows. Increment in mass and increment in number of people are twin attributes of growth. A multicellular creature develops by cell division. In plants, this growth by cell division happens consistently for the duration of their life expectancy. In creatures, this growth is seen just up to a particular age. Be that as it may, cell division happens in specific tissues to supplant lost cells. Unicellular living beings develop by cell division.

 

Every living thing grows

 

Fig. 2: Every living thing grows

One must recollect that expansion in body mass is considered as growth. Non-living articles likewise develop in the event that we take increment in body mass as a foundation for growth. Mountains, rocks and sand hills do develop. However, this sort of growth showed by non-living articles is by gathering of material at first glance. In living creatures, growth is from inside. Growth, along these lines, can't be taken as a characterizing property of living life forms. Conditions under which it can be seen in every single living life form must be clarified and after that we comprehend that it is a normal for living frameworks. A dead living being does not develop.

Reproduction, in like manner, is typical of living life forms. In multicellular living beings, generation alludes to the creation of descendants having highlights pretty much like those of guardians. Constantly and verifiably we allude to sexual reproduction. Creatures imitate by asexual means moreover. Parasites duplicate and spread effectively because of the great many asexual spores they deliver.

In lower life forms like yeast and hydra, we watch growing. In Planaria (level worms), we watch genuine regeneration, i.e., a divided life form recovers the lost a portion of its body and turns into, another living being. The growths, the filamentous green growth, the protonema of greeneries, all effortlessly increase by discontinuity. With regards to unicellular life forms like microorganisms, unicellular green growth or Amoeba, generation is synonymous with growth, i.e., increment in number of cells. We have officially characterized growth as proportionate to increment in cell number or mass. Subsequently, we see that in single-celled life forms, we are not clear about the utilization of these two terms – growth and propagation.

Moreover, there are numerous life forms which don't regenerate (donkeys, sterile working drones, human couples that are infertile, and so forth). Henceforth, generation additionally cannot be a comprehensive characterizing normal for living beings. Obviously, no non-living item is fit for repeating or reproducing without anyone else's input.


 

Reproduction, in like manner, is typical of living life forms

 

REPRODUCTION

Another typical characteristic is metabolism. Every living being are made of chemicals. These chemicals, little and enormous, having a place with different classes, sizes, capacities, and so on, are always being made and changed into some different biomolecules. These transformations are synthetic reactions or metabolic reactions. There are a huge number of metabolic reactions happening at the same time inside every living being, be they unicellular or multicellular. All plants, creatures, organisms and microorganisms show digestion system. Metabolic reactions can be shown outside the body in without cell frameworks. A secluded metabolic reaction(s) outside the body of a life form, performed in a test tube is 

 

Reproduction

 

neither living nor non-living. Henceforth, while digestion system is a characterizing highlight of every living life form no matter what, separated metabolic reactions in vitro are not living things but rather clearly living reactions. Henceforth, cellular association of the body is the characterizing highlight of life structures.

The metabolic process is critical to health and life providing energy from the breakdown of food. Maybe, the most evident and in fact entangled component of every living life form is this capacity to detect their environment or environment and react to these natural stimuli which could be physical, concoction or organic. We sense our surroundings through our sense organs.

Plants react to outside factors like light, water, temperature, different creatures, contaminations, and so forth. All life forms, from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can detect and react to ecological prompts. Photoperiod influences multiplication in occasional raisers, both plants and creatures. All creatures subsequently, are "mindful" of their environment. Individual is the main creature who knows about himself, i.e., has consciousness. Consciousness consequently, turns into the characterizing property of living creatures.

 

Consciousness consequently, turns into the characterizing property of living creatures

 

Nervous system consists of a group of organs which control and coordinate the activities of the various parts of the body in response to changes in environment

 

Plants respond to sunlight by bending towards it

 

Plants respond to sunlight by bending towards it

With regards to people, it is all the harder to characterize the living state. Properties of tissues are not present in the constituent cells but rather emerge as an aftereffect of cooperation’s  among the constituent cells. Correspondingly, properties of cellular organelles are not present in the atomic constituents of the organelle however emerge as an aftereffect of associations among the sub-atomic segments involving the organelle. These communications result in new properties at a more elevated amount of association. This wonder is valid in the chain of importance of hierarchical organizations at all levels. Thusly, we can state that living beings are self-reproducing.
 

BUILDING BLOCK OF LIFE AND THEIR FUNCTIONS

Living life form is shaped of many sorts of inorganic and also organic biomolecules. Inorganic compounds incorporate water, minerals and so on and are constantly micro biomolecules (little measured, low atomic weight, promptly dissolvable in water and diffusible) while organic particles might be smaller scale (e.g. monosugars, amino acids and so forth.) or macro biomolecules (expansive size, high sub-atomic weight, insoluble or somewhat dissolvable and non-diffusible e.g., fats, proteins, nucleic acids, and so forth.). These both sorts of biomolecules assume vital parts in digestion system:

 • Role of Water: Water frames 70-90% of the cellular pool. It frames 65% (around 66%) of human body. It is framed of H and O in the proportion of 2:1. 95% of water is found in free state and 5% in consolidated shape in the cell. Water helps in supporting the life forms. Hence water is known to be a remedy or support of lip as life is impractical without water.

 • Role of Oxygen: Oxygen is for the most part used in vigorous cell breath of the supplements inside the mitochondria to create energy-rich ATP particles so is fundamental forever. Without oxygen, just 5% of energy accessible is discharged.

 • Role of Sodium chloride (basic salt): Sodium chloride assumes a vital part in metabolic elements of body particularly when in ionic frame.

 • Role of Carbohydrates: Carbohydrates are organic compounds shaped of C, H and O for the most part in the proportion of 1:2:1. These are normally called saccharides (Gk. saccharon = sugar) Carbohydrates are the primary storage atoms and most life forms utilize starches as a vital fuel, breaking these securities and discharging energy to maintain life.

 • Role of Proteins: Proteins are polymeric compounds framed by interlinking of amino acids (monomers) by peptide bonds. Out of around 100 sorts of amino acids, just 20 sorts of amino acids are of natural significance, so are called Magic 20. Proteins assume a key part in the arrangement of structures in living beings. Like starch and fat protein can be separated with the arrival of energy. Protein is not stored all things considered in the body and it is regularly just utilized as a significant wellspring of energy in states of starvation.

 • Role of lipids: Lipids involve a noteworthy group of insoluble hydrocarbons having many capacities. These are polymers of alcohols (e.g. glycerol) and fatty acids interlinked by ester bonds. Complex lipids, for example, genuine fats are critical organic atoms that are utilized to give energy. Fats in creatures likewise give security from warmth loss.

 • Role of Nucleic Acid: These are polymers of nucleotides interlinked by phosphodiester bonds, alleged polynucleotides. Every nucleotide is framed of 3 segments: a pentose sugar (e.g. deoxyribose in DNA and ribose in RNA), a phosphate group and an inorganic nitrogen-base (a purine or a pyrimidine).

DNA goes about as genetic material in many living beings and controls the synthesis of auxiliary and. useful proteins. RNA likewise go about as genetic material in all plant viruses that is TMV and aides in protein synthesis. 

 

Structure of DNA: Showing the phosphate group, pentose sugar, four nitrogenous bases namely adenine, thymine, cytosine, guanine

 

Structure of DNA: Showing the phosphate group, pentose sugar, four nitrogenous bases namely adenine, thymine, cytosine, guanine.

 

Structure of DNA


DIVERSITY IN THE LIVING WORLD

The nature or living world is rich in assortment. A huge number of plants and animals have been distinguished and portrayed however extensive 

 

Taxonomic categories showing hierarchial arrangement in ascending order

 

number still stays obscure. The very scope of life forms regarding size, shading, environment, physiological and morphological elements make us look for the characterizing attributes of living creatures.

With a specific end goal to encourage the investigation of types and differences of living beings, scientists have developed certain principles and standards for identificationnomenclature and classification of creatures. The branch of information managing this type of information is alluded to as taxonomy.

The taxonomical information of different types of plants and animals are helpful in agribusiness, industry, forestry and as a rule for knowing our bio-assets and their variety. The rudiments of scientific categorization like nomenclatureidentification and classification of life forms are standardized under universal codes. In light of the similarities and particular contrasts every creature is recognized and assigned a biological or scientific name containing two words according to the binomial arrangement of terminology.

A life form represents or possesses a spot or position in the arrangement of characterization. There are numerous classes or categories and are for the most part alluded to as taxonomical classifications or taxa. Every one of the classification constitutes a taxonomical hierarchy.

Taxonomists have built up an assortment of taxonomic guides to encourage identification, terminology and classification of living beings. These studies are completed from the genuine samples which are gathered from the field and protected as taxonomical aids as herbariahistorical centers and in organic greenery enclosures and zoological parks.

 

Museums

 

Museums

 

Zoological Park Herbarium
Zoological Park Herbarium

 

It requires uncommon methods for gathering and  safeguarding of examples in museums and herbaria. Live examples, then again, of plants and animals, are found in plant gardens or in zoological parks. Taxonomists likewise get ready and disperse data through manuals and monographs for further taxonomic research. Taxonomic keys are aids that assist in identification of any organism in view of its attributes.

NEET Notification

NEET 2019 Notification

NEET 2019 Notification

బ్యాక్టీరియా (సూక్ష్మజీవశాస్త్రం)

1. రాబర్ట్‌కోచ్‌కు సంబంధించి కింది వ్యాఖ్యల్లో ఏవి నిజం?
A . సూక్ష్మ జీవశాస్త్రానికి పునాది వేసిన వారిలో ఒకరు.
B. సూక్ష్మజీవజనిత వ్యాధుల సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించారు.
C. బ్యాక్టీరియా పదాన్ని ప్రతిపాదించారు.
జ:  AB

 

2. కిందివాటిలో సరికాని జతను గుర్తించండి.
A. లూయిస్ పాశ్చర్ - బ్యాక్టీరియా ప్రకృతిలో మార్పులు తెస్తుంది.
B. ఆంటన్ వాన్ లీవెన్‌హాక్ - ప్రోటోజోవన్లను కాదు, బ్యాక్టీరియాను పరిశీలించాడు.
C. ఫ్రెడిరిక్ గ్రిఫిత్ - బ్యాక్టీరియాలో సంయుగ్మాన్ని పరిశీలించాడు.
D. లెడర్‌బర్గ్, జిండర్ - జన్యువహనాన్ని కనుక్కున్నారు.
జ: BC

 

3. బ్యాక్టీరియాలో సంయుగ్మానికి సంబంధించి కిందివాటిలో సరైనవి ఏవి?
A. సంయుగ్మం ఒక సంరక్షణ ప్రక్రియ.
B. దాతకణం జన్యు పదార్థం నకలును తనలో నిలిపి ఉంచుకోదు.
C. సంయుగ్మం ఒక సంరక్షణలేని ప్రక్రియ.
D. దాతకణం జన్యు పదార్థం నకలును తనలో నిలిపి ఉంచుకుంటుంది.
జ: AD

 

4. నిశ్చితం (A): రసాయన పరపోషితాలు సూర్యకాంతి లేదా సేంద్రియ పోషకాలు అవసరం లేని ఒక అసాధారణ
పొందికను చూపుతాయి.
కారణం (R): రసాయన స్వయంపోషితాలు అసేంద్రియ పదార్థాల ఆక్సీకరణం ద్వారా శక్తిని, కార్బన్‌డైఆక్సైడ్ నుంచి కార్బన్‌ను పొందుతాయి.
1) (A), (R) రెండూ సరైనవి మరియు (A) కు (R) సరైన వివరణ.
2) (A) , (R) రెండూ సరైనవి కానీ (A) కు (R) సరైన వివరణ కాదు.
3) (A) సరైంది కానీ (R) సరైంది కాదు.
4) (A) సరైంది కాదు కానీ (R) సరైంది.
జ: (A) సరైంది కాదు కానీ (R) సరైంది.

 

5. కిందివాటిలో సరికాని జతలేవి?
A. కాంతి పరపోషితాలు - రోడోసూడోమోనాస్
B. రసాయన పరపోషితాలు - క్రోమేషియం
C. పూతికాహారులు - బాసిల్లస్
D. రసాయన పరపోషితాలు - నైట్రోసోమానాస్
E. కాంతి స్వయంపోషితాలు - బెగ్గియోటా
జ: BDE

 

6. నిశ్చితం (A): ప్లాస్మిడ్‌లను జన్యు ఇంజినీరింగ్ సాంకేతికతలో ఉపయోగిస్తారు.
    కారణం (R): ప్రయోగశాల పరిస్థితుల్లో ప్లాస్మిడ్‌లను మార్పులకు గురి చేయలేం.
1) (A), (R) రెండూ సరైనవి మరియు (A) కు (R) సరైన వివరణ.
2) (A), (R) రెండూ సరైనవి కానీ (A) కు (R) సరైన వివరణ కాదు.
3) (A) సరైంది కానీ (R) సరైంది కాదు.
4) (A) సరైంది కాదు కానీ (R) సరైంది.
జ: (A), (R) రెండూ సరైనవి కానీ (A) కు (R) సరైన వివరణ కాదు.

 

7. స్పైరిల్లమ్‌కు సంబంధించి కిందివాటిలో ఏది నిజం?
1) స్పైరిల్లమ్ ఒక పూర్తి మెలిక కంటే తక్కువ మెలికతో ఉంటుంది.
2) స్పైరిల్లమ్ ఒక సన్నటి, పొడవైన, స్క్రూ ఆకారంతో ఉంటుంది.
3) స్పైరిల్లమ్ ఒక పూర్తి మెలిక కంటే ఎక్కువ మెలిక, కుండలాకార నిర్మాణంతో ఉంటుంది.
4) స్పైరిల్లమ్ పొడవైన దారం లాంటి పోగులుగా ఏర్పడుతుంది.
జ: స్పైరిల్లమ్ ఒక పూర్తి మెలిక కంటే ఎక్కువ మెలిక, కుండలాకార నిర్మాణంతో ఉంటుంది.

 

8. విట్టేకర్ అయిదు రాజ్యాల వర్గీకరణలో బ్యాక్టీరియా స్థానం ఎక్కడ ఉంటుంది?
A. ఆర్కి బ్యాక్టీరియమ్‌లను మొనీరా కింద      B. యూబ్యాక్టీరియమ్‌లను ప్రొటిస్టా కింద
C. యూబ్యాక్టీరియమ్‌లను మొనీరా కింద      D. సయనో బ్యాక్టీరియమ్‌లను మొనీరా కింద
జ:  ACD

 

9. సూక్ష్మ జీవశాస్త్రానికి చేసిన కృషి ఆధారంగా  కింది శాస్త్రవేత్తలను జతపరచండి.

I II
A. ఆంటన్‌వాన్ లీవెన్‌హాక్ i) బ్యాక్టీరియమ్‌లు అంటు వ్యాధులను కలిగిస్తాయి.
B. రాబర్ట్‌కోచ్ ii) బ్యాక్టీరియాలజీ పితామహుడు.
C. లూయిస్ పాశ్చర్ iii) బ్యాక్టీరియా పదం
D. ఎహెరెన్‌బర్గ్ iv) బ్యాక్టీరియా వర్గీకరణ
  v) సూక్ష్మజీవశాస్త్ర పితామహుడు

జ: A - v, B - i, C - ii, D - iii                   

NEET Syllabus

 CBSE NEET (UG) - 2018 Question Paper with Solutions & Key 

NEET How to Apply

మెడికల నెరవేరాలంటే!

* నీట్‌ - 2019 : 45 రోజుల వ్యూహం!

జాతీయస్థాయి మెడికల్‌ ఎంట్రన్స్‌ పరీక్ష.. ‘నీట్‌’. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల బైపీసీ విద్యార్థులు ఇంటర్‌ పరీక్షలు ముగించుకుని, ఇప్పుడు దీనిపై దృష్టిపెట్టారు. వారి సన్నద్ధత చివరి అంకంలోకి ప్రవేశించింది. ఈ సమయంలో సబ్జెక్టులవారీగా అనుసరించాల్సిన మెలకువలను తెలుసుకుందాం!

దేశవ్యాప్తంగా 15.19 లక్షలమంది విద్యార్థులు మే 5న జరగబోయే నీట్‌- 2019కు దరఖాస్తు చేశారు. గత ఏడాదితో పోలిస్తే 2 లక్షలమంది అధికం. రాష్ట్రాలవారీగా చూస్తే మహారాష్ట్ర నుంచి అత్యధికులు ఈ పరీక్ష రాస్తున్నారు. ఈ పెరుగుదలకు ముఖ్య కారణాలు రెండు.

1) సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం నీట్‌ విదేశాల్లో ఎంబీబీఎస్‌, బీడీఎస్‌ కోర్సులు చేయడానికి తప్పనిసరి అయింది.
2) అన్ని రకాల ఆయుష్‌ కోర్సులకూ నీట్‌ ర్యాంకు అవసరం అవడం.
ఇప్పుడున్న ఈ 45 రోజుల్లో చివరి 16 రోజులూ గ్రాండ్‌ టెస్టులు (పూర్తి పరీక్షలు) రాయవలసి ఉంటుంది. అంటే విద్యార్థికి తుది సన్నద్ధతకు అందుబాటులో ఉన్నది. 29 రోజులు మాత్రమే.

ఫిజిక్స్‌: సాధనే ముఖ్యం
నీట్‌ పరీక్షలో ఫిజిక్స్‌లో మెరుగైన స్కోరు చేయాలంటే ప్రాథమిక భావనల పట్ల పూర్తి పట్టు సాధించాలి. బాగా సాధన చేయాలి! ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ పుస్తకాల్లో ప్రతి అధ్యాయానికీ చివర ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుసుకుని సాధన చెయ్యడం మేలు.
కాలిక్యులేషన్స్‌ పట్ల విముఖత తగ్గించుకుని ఏకాగ్రతతో చదివితే ఫిజిక్స్‌లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవడం సులువే. ముఖ్యంగా డిఫరెన్షియేషన్‌, ఇంటిగ్రేషన్‌ వంటి అప్లికేషన్స్‌ మీద తగినంత పట్టు సాధించాలి. సిద్ధాంతపరమైన (థియరీ) ప్రశ్నలపైనే ఆధారపడటం సరికాదు. ఎందుకంటే నీట్‌ ప్రశ్నపత్రంలో గణిత సంబంధ (కాలిక్యులేషన్స్‌) ప్రశ్నలే ఎక్కువ వస్తున్నాయి. 11, 12 తరగతుల పాఠ్యాంశాలకు సమాన ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. గణిత సంబంధ అనువర్తనాల పట్ల భయాన్నీ, నిరాసక్తతనూ తగ్గించుకుని వాటిపై పట్టు సాధించాలి.


అత్యంత ముఖ్యమైన చాప్టర్లు
* మెకానిక్స్‌, హీట్‌ అండ్‌ థర్మోడైనమిక్స్‌, ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్‌ మాగ్నటిజం, ఆప్టిక్స్‌, మోడరన్‌ ఫిజిక్స్‌లు అత్యంత ముఖ్యమైన చాప్టర్లు. వీటిపై ఎక్కువ సమయాన్ని కేటాయిస్తే మంచిది. మెకానిక్స్‌ విభాగంలో కన్సర్వేషన్‌ ఆఫ్‌ మొమెంటమ్‌, యాంగ్యులర్‌ మొమెంటమ్‌, ఎనర్జీలతోబాటు టార్క్‌, మొమెంట్‌ ఆఫ్‌ ఇనర్షియా ఫార్ములాలకు ప్రాధాన్యమిస్తూ సాధన చెయ్యాలి.
* అటామిక్‌ ఫిజిక్స్‌, న్యూక్లియర్‌ ఫిజిక్స్‌, సెమికండక్టర్స్‌ అండ్‌ కమ్యూనికేషన్‌ వంటి విభాగాల నుంచి థియరీ ప్రశ్నలు ఇచ్చే అవకాశం ఎక్కువ.
* గ్రావిటేషన్‌, ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్‌, మాగ్నటిజం వంటి అధ్యాయాల్లో ఉన్న విభిన్న అంశాలు, అనువర్తనాలు, ఫార్ములాలు పోల్చదగినవిగా ఉంటాయి.
* కరంట్‌ ఎలక్ట్రిసిటీ, ఎలక్ట్రో మాగ్నటిజం వంటి చాప్టర్‌లలో సర్క్యూట్‌ ఆధారిత లెక్కలు జాగ్రత్తగా సాధన చెయ్యాలి. కెపాసిటర్‌, రెసిస్టెన్స్‌లతో గల సర్క్యూట్‌లలో బాలన్స్‌డ్‌ వీట్‌ స్టోన్‌ బ్రిడ్జి ఉందేేమో గమనించాలి. దానివల్ల కొన్ని సందర్భాల్లో లెక్కలు చూసిన వెంటనే సరైన సమాధానాన్ని గుర్తించే వీలుంది.
* ప్రతి చాప్టర్‌లోనూ గ్రాఫు ఆధారిత లెక్కలను కూడా అధ్యయనం చెయ్యాలి.

 

కష్టమైనవాటిపై శ్రద్ధ
* తేలిక అనిపించే అధ్యాయాలను చాలాసార్లు అభ్యాసం చెయ్యడం మానేసి కష్టతరంగా భావించే అంశాలనే రెండు మూడుసార్లు చదవటం చాలా అవసరం.
* తగినన్ని మాక్‌టెస్ట్‌లు, వీలయితే రెండు మూడు రోజులకొకసారి ప్రాక్టీస్‌ చేస్తే మంచిది. దీనివలన సమయపాలన, కచ్చితత్వం పెరుగుతాయి.
* మూడు గంటల పరీక్షా వ్యవధిలో బయాలజీ, కెమిస్ట్రీ విభాగాలను రెండు గంటలలోపే పూర్తిచేసుకుని ఒక గంట సమయాన్నైనా ఫిజిక్స్‌కు కేటాయిస్తే మంచిది.
* పరీక్ష మొదటి దశలో అన్ని సబ్జెక్టుల్లోని తేలికపాటి ప్రశ్నలు, చూడగానే సమాధానాన్ని గుర్తించగలవాటిని పూర్తి చెయ్యాలి. దీనివల్ల ప్రశ్నల్లో సింహభాగం పూర్తయిన భావనతో మిగిలిన ప్రశ్నల్ని సాధించే ధీమా పెరుగుతుంది. అనుమానాస్పదంగా ఉండి వదిలివేసినవాటిని రెండో దశలో పూర్తి చెయ్యాలి.
* వందశాతం మార్కులు తెచ్చుకోవడానికి తపించి తప్పులు చేయడం కంటే చెయ్యగలిగిన ప్రశ్నలకు కచ్చితమైన జవాబులు గుర్తించాలి. లేకుంటే రుణాత్మక మార్కుల వల్ల మొత్తం మార్కులే తగ్గే ప్రమాదం ఉంది.
* కాలిక్యులేషన్లను హడావిడిగా చేయకూడదు. జవాబులను రెస్పాన్స్‌ షీట్‌మీద గుర్తించేటపుడు ఒకదాని బదులు మరొకటి గుర్తించరాదు.
- కె. రవీంద్రకుమార్‌, శ్రీ చైతన్య విద్యాసంస్థలు

 

కెమిస్ట్రీ: తేలికైన సబ్జెక్టే
నీట్‌లో ర్యాంకు సాధనకు బయాలజీ తర్వాత ప్రాముఖ్యమున్న సబ్జెక్టు కెమిస్ట్రీ. కొందరు విద్యార్థులు దీన్ని కష్టంగా భావిస్తుంటారు. దీనికి కారణం సిలబస్‌ ఎక్కువగా ఉండడమే కానీ సబ్జెక్టు క్లిష్టత కాదు. దీనిలో 120- 130 మార్కులు సాధిస్తే ఎంబీబీఎస్‌లో ప్రవేశం లభించినట్లే. అంటే.. 30- 32 ప్రశ్నలకు సరైన జవాబులను గుర్తించాలి.
సిలబస్‌ మొత్తం ముఖ్యమైనప్పటికీ కెమిస్ట్రీలో ‘నీట్‌’ మార్కులపరంగా కీలకమైన అధ్యాయాలపై అధిక దృష్టి కేంద్రీకరించాలి. కాంప్లెక్స్‌ సమ్మేళనాలు, రసాయన బంధం, ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ, సమతాస్థితి, పాలిమర్‌లు, బయోమాలిక్యూలు, పరమాణు నిర్మాణం, కర్బన రసాయన శాస్త్రం, సాలిడ్‌ స్టేట్‌, s, p,d, f మూలకాలు, నిత్యజీవితంలో రసాయనశాస్త్రం, ద్రావణాలు, సర్ఫేస్‌ కెమిస్ట్రీ- ఇవీ ముఖ్యమైన అధ్యాయాలు.


పునశ్చరణ ముఖ్యం..
* ఆర్గానిక్‌ కెమిస్ట్రీలో ప్రతి సంవత్సరం వస్తున్న 12- 13 ప్రశ్నల్లో 2 మాత్రమే సాధారణ ఆర్గానిక్‌ విభాగం నుంచి వస్తున్నాయి. మిగిలిన 10- 11 ప్రశ్నలు ఐసోమెరిసమ్‌, సమ్మేళనాల తయారీ, ధర్మాలకు సంబంధించినవి. ఈ విభాగం నుంచి వచ్చే ప్రశ్నలు సంక్లిష్టంగా ఉన్నప్పటికీ మిగిలిన 10- 11 ప్రశ్నలు సులువుగా ఉండడం వల్ల స్కోరింగ్‌ కష్టమేమీ కాదు. చర్యలు, సమీకరణాలు సులువుగా మర్చిపోవడానికి అవకాశం ఉంది. అందుకని ఈ సమీకరణాలను ఇంటర్‌కన్వర్ష్షన్స్‌ రూపంలో రాసుకొని ఎక్కువసార్లు పునశ్చరణ చేయాలి. కర్బన రసాయన చర్యల్లో ఉపయోగించే కారకాలు, పేరు పెట్టిన ప్రతిచర్యలను ఎక్కువసార్లు పునశ్చరణ చేయాలి.
* ఫిజికల్‌ కెమిస్ట్రీ అధ్యాయాలకు సంబంధించిన అన్ని ఫార్ములాలనూ ఒకచోట రాసుకొని పరిశీలన చేసుకోవాలి. చాలావరకూ ఫార్ములా ఆధారంగా ప్రశ్నలు రావడానికే అవకాశాలు ఎక్కువ.
* ఇనార్గానిక్‌ కెమిస్ట్రీ విభాగం కోసం ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ పాఠ్యపుస్తకాలను క్షుణ్ణంగా చదవాలి. వివిధ మూలకాలు, వాటి సమ్మేళనాల ధర్మాల క్రమాలను ఒకేచోట అధ్యయనం చేయాలి. దీనిమూలంగా సులభంగా గుర్తుంచుకొని కచ్చితంగా సమాధానం గుర్తించడానికి అవకాశం ఉంటుంది.
ఇప్పటికే సంపూర్ణంగా అధ్యయనం చేశామని ఊరుకోకుండా... వివిధ రకాల అంశాలను పునశ్చరణ చేయటం ఎంతో ముఖ్యం. అతిముఖ్యమైన ఫార్ములాలు, తొందరగా మరిచిపోయే ముఖ్యమైన విషయాలను వీలైనన్నిసార్లు పునశ్చరణ చేసుకుంటూవుండాలి. పరీక్షలో సమయ నిర్వహణ, కచ్చితత్వాన్ని పెంచడానికి ఎక్కువగా నీట్‌ మోడల్‌ పరీక్షలు రాస్తుండాలి. .ప్రతి ప్రాక్టీస్‌ నీట్‌ పరీక్షనూ ఫైనల్‌ నీట్‌ పరీక్షలాగానే భావించి శ్రద్ధగా రాయాలి. పరీక్ష రాసిన తరువాత విశ్లేషించుకుని, జరిగిన పొరపాట్లు ఎలాంటివో గ్రహించాలి. అవి పునరావృతం కాకుండా నివారణ చర్యలు తీసుకోవాలి. ఈ జాగ్రత్తలన్నీ పాటించి పరీక్ష రాస్తే కెమిస్ట్రీలో మెరుగైన స్కోరు సాధ్యమే!


- వి. కుమార్‌, శ్రీ చైతన్య విద్యాసంస్థలు

బయాలజీ: ఆరు యూనిట్లు కీలకం
నీట్‌లో అత్యధిక మార్కులు తెచ్చుకోవడానికైనా, సీటు సాధించడానికైనా బయాలజీకి అధిక ప్రాధాన్యం ఉంది. ప్రస్తుతం ఉన్న సమయంలో ఫిజిక్స్‌, కెమిస్ట్రీల కంటే బయాలజీకే ఎక్కువ సమయం కేటాయించాలి. గత సంవత్సరాల విద్యార్థుల స్కోర్లు చూస్తే టాపర్ల మార్కుల్లో 50-55 శాతం వరకు బయాలజీ మార్కులే. అలాగే కనీస ర్యాంకులతో సీట్లు సాధించినవారి మార్కుల్లో 60-65 శాతం బయాలజీవే..
గత నాలుగు సంవత్సరాల నీట్‌ ప్రశ్నపత్రాలను పరిశీలిస్తే కింది ఆరు యూనిట్ల నుంచి ఎక్కువ ప్రశ్నలు వచ్చాయి. 1) హ్యూమన్‌ ఫిజియాలజీ
2) ఎకాలజీ
3) ప్లాంట్‌ ఫిజియాలజీ
4) సెల్‌ స్ట్రక్చర్స్‌ అండ్‌ ఫంక్షన్స్‌
5) రిప్రొడక్షన్‌
6) మాలిక్యులర్‌ బేసిస్‌ ఆఫ్‌ ఇన్‌హెరిటన్స్‌.
ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ పాఠ్యపుస్తకాల్లో అన్ని చాప్టర్లనూ ఎక్కువసార్లు పునశ్చరణ చేస్తూ, పైన పేర్కొన్న అధ్యాయాలకు కాస్త ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తే మంచిది.
హ్యూమన్‌ ఫిజియాలజీ: దీనినుంచి నీట్‌-2017లో 16 ప్రశ్నలు, 2018లో 15 ప్రశ్నలు వచ్చాయి. ఈ యూనిట్లోని 7 అధ్యాయాల్లో ప్రతి అధ్యాయంలో మొదట ఆర్గాన్స్‌ నిర్మాణం, తర్వాత వాటి ఫిజియాలజీ వివరించారు. వీటిలో స్ట్రక్చర్‌కు సంబంధించిన ప్రశ్నలు జ్ఞాపకశక్తి ఆధారితంగా, కొన్ని డయాగ్రమ్‌పై ఆధారపడి ఉంటాయి. విద్యార్థి ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ పుస్తకాన్ని పూర్తిస్థాయిలో చదివి ఆ పుస్తకంలోని పటాలనే టేబ్లింగ్‌తో సహా చూసుకోవాలి. ఆర్గాన్స్‌ ఫిజియాలజీకి సంబంధించి తార్కిక ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. అందుకని ఈ కాన్సెప్టులపై పూర్తి స్పష్టతను తెచ్చుకోవాలి.
ఎకాలజీ: దీనినుంచి నీట్‌-2017లో 5 ప్రశ్నలు మాత్రమే వచ్చాయి. కానీ 2018లో 11 ప్రశ్నలు వచ్చాయి. ఈ యూనిట్లో మొత్తం 4 అధ్యాయాలున్నాయి. వీటిలోని మొదటి రెండు అధ్యాయాలు ఆర్గనైజేషన్స్‌ అండ్‌ పాప్యులేషన్‌, ఎకోసిస్టమ్‌కి సంబంధించి వచ్చే ప్రశ్నలు ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ పుస్తకం ఆధారంగానే ఉన్నాయి. అందుకే దీనికి ఇంటర్‌ పాఠ్యపుస్తకాన్ని చదవకుండా ఎన్‌సీఈఆర్‌టీకి మాత్రమే పరిమితం కావాలి. మొక్కల, జంతువులకు సంబంధించిన ఉదాహరణలనూ, బొమ్మలనూ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. చివరి రెండు అధ్యాయాలు- బయోడైవర్సిటీ, ఎన్విరాన్‌మెంట్‌ ఇష్యూస్‌ల ప్రశ్నలు కొన్నిసార్లు ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ పాఠ్యపుస్తకం వెలుపల నుంచి ఉంటున్నాయి. మార్కెట్‌లో అందుబాటులో ఉన్న ఏదైనా రిఫరెన్స్‌ పుస్తకాన్ని చదివితే మంచిది (ముఖ్యంగా ‘బయాలజీ టుడే’).
ప్లాంట్‌ ఫిజియాలజీ: 8-9 ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. దీనిలోని ఐదు చాప్టర్లలో ఉన్న జ్ఞాపకశక్తి ఆధారిత ప్రశ్నలు ప్లాంట్‌ గ్రోత్‌ అండ్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ నుంచి..ముఖ్యంగా మొక్కల హార్మోనులకు సంబంధించి వస్తున్నాయి. ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ ఇన్‌ ప్లాంట్స్‌ చాప్టర్‌ నుంచి నీటిరవాణా, నీటి సామర్థ్యం, డీపీడీలకు సంబంధించిన న్యూమరికల్‌ ప్రశ్నలనూ, కాన్సెప్టులకు సంబంధించిన విషయాలనూ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మినరల్‌ న్యూట్రిషన్‌ చాప్టర్‌లోని ఎలిమెంట్స్‌, వాటి పాత్ర, వ్యాధులకు సంబంధించి తయారుచేసుకున్న చార్ట్‌ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. చివరగా కిరణజన్య సంయోగక్రియ, శ్వాసక్రియ పాఠ్యాంశాల్లోని సైకిల్స్‌-మెకానిజమ్స్‌ చదివి బాగా సాధన చేయాలి.
సెల్‌ స్ట్రక్చర్స్‌ అండ్‌ ఫంక్షన్స్‌: దీని నుంచి 7-8 ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. కణవిభజన (సమవిభజన, క్షయకరణ విభజన)లోని వివిధ దశలలో జరిగే మార్పులు, కణచక్రం జాగ్రత్తగా చదవాలి. బయోమాలిక్యూల్స్‌ నుంచి కంటెంట్‌ సంబంధిత ప్రశ్నలు ఎక్కువగా వస్తాయి. సెల్‌ ఆర్గానెల్స్‌, వాటి విధులు, నిర్మాణానికి సంబంధించిన విషయాన్ని జాగ్రత్తగా చదవండి.
రిప్రొడక్షన్‌: దాదాపుగా 10 ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. దీనిలో 4 అధ్యాయాలున్నాయి. మొదటి రెండు అధ్యాయాలు వృక్షశాస్త్రానికి, చివరి రెండు జంతుశాస్త్రానికీ సంబంధించినవి. మానవ ప్రత్యుత్పత్తి వ్యవస్థలో భాగంగా గమటోజెనిసిస్‌, డెవలప్‌మెంట్‌ నుంచి తులనాత్మకమైన ప్రశ్నలు అడుగుతారు. అలాగే రిప్రొడక్టివ్‌ హెల్త్‌ కూడా ముఖ్యమైన అంశమే.
మాలిక్యులర్‌ బేసిస్‌ ఆఫ్‌ ఇన్‌హెరిటన్స్‌: దాదాపుగా 7 ప్రశ్నలు వస్తున్నాయి. ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ పుస్తక ఆధారంగా చదువుతూ కొంత అదనపు సమాచారం నేర్చుకోవటం ద్వారా రెప్లికేషన్‌, ట్రాన్‌స్క్రిప్షన్‌, ట్రాన్స్‌లేషన్‌, రెగ్యులేషన్‌ను అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ మెకానిజమ్స్‌పై ఎక్కువ పట్టు సాధించాలి.
ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ పుస్తకంలోని డయాగ్రమ్స్‌ను పరీక్షకు రెండు మూడు రోజుల ముందు మరోసారి చూసుకోవాలి. వాటి విడి భాగాలతో సహా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎన్‌సీఈఆర్‌టీ 2018 ఎడిషన్లో బయాలజీకి సంబంధించి కొన్ని మార్పులు చేశారు. ఇది చిన్నవే అయినప్పటికీ వాటిని ఒకసారి చూసుకోవటం తప్పనిసరి.
- జి. వెంకటేశ్వరరావు, శ్రీ గాయత్రి విద్యాసంస్థలు

NEET Instructions

The Living World

The Living World

Plant: A Living Thing

 


Fig. 1: Plant: A Living Thing

Assorted type of living beings are found in various sorts of living spaces like sea, freshwater bodies, backwoods, cool mountains, deserts, warm water springs and so on. This makes us think what is life? To find the answer for this a differentiation on living and the non-living beings is required.
 

What is ‘Living’?
It is amazingly difficult to portray "living" and generally extraordinary qualities basic to each and every livings being are to be perceived. A few of these are listed below:-

Cellular association: living things are made out of single cell (unicellular living beings) or numerous cells (multicellular living beings) which take up with each other to perform essential elements of the body.

Response to stimuli: every single living thing can adapt and react to any adjustment in nature.

Reproduction: living things recreate either sexually or asexually to create offsprings of their own type.

Growth: every single living thing develops, matures and ages and then dies.

Metabolism: living things require vitality to complete their fundamental life forms.

Give us a chance to attempt to see each of these in detail below:

Every single living life form develops and grows. Increment in mass and increment in number of people are twin attributes of growth. A multicellular creature develops by cell division. In plants, this growth by cell division happens consistently for the duration of their life expectancy. In creatures, this growth is seen just up to a particular age. Be that as it may, cell division happens in specific tissues to supplant lost cells. Unicellular living beings develop by cell division.

 

Every living thing grows

 

Fig. 2: Every living thing grows

 

One must recollect that expansion in body mass is considered as growth. Non-living articles likewise develop in the event that we take increment in body mass as a foundation for growth. Mountains, rocks and sand hills do develop. However, this sort of growth showed by non-living articles is by gathering of material at first glance. In living creatures, growth is from inside. Growth, along these lines, can't be taken as a characterizing property of living life forms. Conditions under which it can be seen in every single living life form must be clarified and after that we comprehend that it is a normal for living frameworks. A dead living being does not develop.

Reproduction, in like manner, is typical of living life forms. In multicellular living beings, generation alludes to the creation of descendants having highlights pretty much like those of guardians. Constantly and verifiably we allude to sexual reproduction. Creatures imitate by asexual means moreover. Parasites duplicate and spread effectively because of the great many asexual spores they deliver.

In lower life forms like yeast and hydra, we watch growing. In Planaria (level worms), we watch genuine regeneration, i.e., a divided life form recovers the lost a portion of its body and turns into, another living being. The growths, the filamentous green growth, the protonema of greeneries, all effortlessly increase by discontinuity. With regards to unicellular life forms like microorganisms, unicellular green growth or Amoeba, generation is synonymous with growth, i.e., increment in number of cells. We have officially characterized growth as proportionate to increment in cell number or mass. Subsequently, we see that in single-celled life forms, we are not clear about the utilization of these two terms – growth and propagation.

Moreover, there are numerous life forms which don't regenerate (donkeys, sterile working drones, human couples that are infertile, and so forth). Henceforth, generation additionally cannot be a comprehensive characterizing normal for living beings. Obviously, no non-living item is fit for repeating or reproducing without anyone else's input.


 

 

Reproduction, in like manner, is typical of living life forms

 

Reproduction
Another typical characteristic is metabolism. Every living being are made of chemicals. These chemicals, little and enormous, having a place with different classes, sizes, capacities, and so on, are always being made and changed into some different biomolecules. These transformations are synthetic reactions or metabolic reactions. There are a huge number of metabolic reactions happening at the same time inside every living being, be they unicellular or multicellular. All plants, creatures, organisms and microorganisms show digestion system. Metabolic reactions can be shown outside the body in without cell frameworks. A secluded metabolic reaction(s) outside the body of a life form, performed in a test tube is 

Reproduction

neither living nor non-living. Henceforth, while digestion system is a characterizing highlight of every living life form no matter what, separated metabolic reactions in vitro are not living things but rather clearly living reactions. Henceforth, cellular association of the body is the characterizing highlight of life structures.

The metabolic process is critical to health and life providing energy from the breakdown of food. Maybe, the most evident and in fact entangled component of every living life form is this capacity to detect their environment or environment and react to these natural stimuli which could be physical, concoction or organic. We sense our surroundings through our sense organs.

Plants react to outside factors like light, water, temperature, different creatures, contaminations, and so forth. All life forms, from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can detect and react to ecological prompts. Photoperiod influences multiplication in occasional raisers, both plants and creatures. All creatures subsequently, are "mindful" of their environment. Individual is the main creature who knows about himself, i.e., has consciousness. Consciousness consequently, turns into the characterizing property of living creatures.

 

Consciousness consequently, turns into the characterizing property of living creatures

Nervous system consists of a group of organs which control and coordinate the activities of the various parts of the body in response to changes in environment

 

Plants respond to sunlight by bending towards it

 

With regards to people, it is all the harder to characterize the living state. Properties of tissues are not present in the constituent cells but rather emerge as an aftereffect of cooperation’s among the constituent cells. Correspondingly, properties of cellular organelles are not present in the atomic constituents of the organelle however emerge as an aftereffect of associations among the sub-atomic segments involving the organelle. These communications result in new properties at a more elevated amount of association. This wonder is valid in the chain of importance of hierarchical organizations at all levels. Thusly, we can state that living beings are self-reproducing.

The Living World

The Living World

   Plant: A Living Thing

Fig. 1: Plant: A Living Thing

Assorted type of living beings are found in various sorts of living spaces like sea, freshwater bodies, backwoods, cool mountains, deserts, warm water springs and so on. This makes us think what is life? To find the answer for this a differentiation on living and the non-living beings is required.
 

What is ‘Living’?

It is amazingly difficult to portray "living" and generally extraordinary qualities basic to each and every livings being are to be perceived. A few of these are listed below:-

 • Cellular association: living things are made out of single cell (unicellular living beings) or numerous cells (multicellular living beings) which take up with each other to perform essential elements of the body.

 • Response to stimuli: every single living thing can adapt and react to any adjustment in nature.

 • Reproduction: living things recreate either sexually or asexually to create offsprings of their own type.

 • Growth: every single living thing develops, matures and ages and then dies.

 • Metabolism: living things require vitality to complete their fundamental life forms.

Give us a chance to attempt to see each of these in detail below:

Every single living life form develops and grows. Increment in mass and increment in number of people are twin attributes of growth. A multicellular creature develops by cell division. In plants, this growth by cell division happens consistently for the duration of their life expectancy. In creatures, this growth is seen just up to a particular age. Be that as it may, cell division happens in specific tissues to supplant lost cells. Unicellular living beings develop by cell division.

 

Every living thing grows

 

Fig. 2: Every living thing grows

One must recollect that expansion in body mass is considered as growth. Non-living articles likewise develop in the event that we take increment in body mass as a foundation for growth. Mountains, rocks and sand hills do develop. However, this sort of growth showed by non-living articles is by gathering of material at first glance. In living creatures, growth is from inside. Growth, along these lines, can't be taken as a characterizing property of living life forms. Conditions under which it can be seen in every single living life form must be clarified and after that we comprehend that it is a normal for living frameworks. A dead living being does not develop.

Reproduction, in like manner, is typical of living life forms. In multicellular living beings, generation alludes to the creation of descendants having highlights pretty much like those of guardians. Constantly and verifiably we allude to sexual reproduction. Creatures imitate by asexual means moreover. Parasites duplicate and spread effectively because of the great many asexual spores they deliver.

In lower life forms like yeast and hydra, we watch growing. In Planaria (level worms), we watch genuine regeneration, i.e., a divided life form recovers the lost a portion of its body and turns into, another living being. The growths, the filamentous green growth, the protonema of greeneries, all effortlessly increase by discontinuity. With regards to unicellular life forms like microorganisms, unicellular green growth or Amoeba, generation is synonymous with growth, i.e., increment in number of cells. We have officially characterized growth as proportionate to increment in cell number or mass. Subsequently, we see that in single-celled life forms, we are not clear about the utilization of these two terms – growth and propagation.

Moreover, there are numerous life forms which don't regenerate (donkeys, sterile working drones, human couples that are infertile, and so forth). Henceforth, generation additionally cannot be a comprehensive characterizing normal for living beings. Obviously, no non-living item is fit for repeating or reproducing without anyone else's input.


 

Reproduction, in like manner, is typical of living life forms

 

Reproduction

Another typical characteristic is metabolism. Every living being are made of chemicals. These chemicals, little and enormous, having a place with different classes, sizes, capacities, and so on, are always being made and changed into some different biomolecules. These transformations are synthetic reactions or metabolic reactions. There are a huge number of metabolic reactions happening at the same time inside every living being, be they unicellular or multicellular. All plants, creatures, organisms and microorganisms show digestion system. Metabolic reactions can be shown outside the body in without cell frameworks. A secluded metabolic reaction(s) outside the body of a life form, performed in a test tube is 

 

Reproduction

 

neither living nor non-living. Henceforth, while digestion system is a characterizing highlight of every living life form no matter what, separated metabolic reactions in vitro are not living things but rather clearly living reactions. Henceforth, cellular association of the body is the characterizing highlight of life structures.

The metabolic process is critical to health and life providing energy from the breakdown of food. Maybe, the most evident and in fact entangled component of every living life form is this capacity to detect their environment or environment and react to these natural stimuli which could be physical, concoction or organic. We sense our surroundings through our sense organs.

Plants react to outside factors like light, water, temperature, different creatures, contaminations, and so forth. All life forms, from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can detect and react to ecological prompts. Photoperiod influences multiplication in occasional raisers, both plants and creatures. All creatures subsequently, are "mindful" of their environment. Individual is the main creature who knows about himself, i.e., has consciousness. Consciousness consequently, turns into the characterizing property of living creatures.

 

Consciousness consequently, turns into the characterizing property of living creatures

 

Nervous system consists of a group of organs which control and coordinate the activities of the various parts of the body in response to changes in environment

 

Plants respond to sunlight by bending towards it

 

Plants respond to sunlight by bending towards it

With regards to people, it is all the harder to characterize the living state. Properties of tissues are not present in the constituent cells but rather emerge as an aftereffect of cooperation’s  among the constituent cells. Correspondingly, properties of cellular organelles are not present in the atomic constituents of the organelle however emerge as an aftereffect of associations among the sub-atomic segments involving the organelle. These communications result in new properties at a more elevated amount of association. This wonder is valid in the chain of importance of hierarchical organizations at all levels. Thusly, we can state that living beings are self-reproducing.
 

Building Block of Life and their Functions

Living life form is shaped of many sorts of inorganic and also organic biomolecules. Inorganic compounds incorporate water, minerals and so on and are constantly micro biomolecules (little measured, low atomic weight, promptly dissolvable in water and diffusible) while organic particles might be smaller scale (e.g. monosugars, amino acids and so forth.) or macro biomolecules (expansive size, high sub-atomic weight, insoluble or somewhat dissolvable and non-diffusible e.g., fats, proteins, nucleic acids, and so forth.). These both sorts of biomolecules assume vital parts in digestion system:

 • Role of Water: Water frames 70-90% of the cellular pool. It frames 65% (around 66%) of human body. It is framed of H and O in the proportion of 2:1. 95% of water is found in free state and 5% in consolidated shape in the cell. Water helps in supporting the life forms. Hence water is known to be a remedy or support of lip as life is impractical without water.

 • Role of Oxygen: Oxygen is for the most part used in vigorous cell breath of the supplements inside the mitochondria to create energy-rich ATP particles so is fundamental forever. Without oxygen, just 5% of energy accessible is discharged.

 • Role of Sodium chloride (basic salt): Sodium chloride assumes a vital part in metabolic elements of body particularly when in ionic frame.

 • Role of Carbohydrates: Carbohydrates are organic compounds shaped of C, H and O for the most part in the proportion of 1:2:1. These are normally called saccharides (Gk. saccharon = sugar) Carbohydrates are the primary storage atoms and most life forms utilize starches as a vital fuel, breaking these securities and discharging energy to maintain life.

 • Role of Proteins: Proteins are polymeric compounds framed by interlinking of amino acids (monomers) by peptide bonds. Out of around 100 sorts of amino acids, just 20 sorts of amino acids are of natural significance, so are called Magic 20. Proteins assume a key part in the arrangement of structures in living beings. Like starch and fat protein can be separated with the arrival of energy. Protein is not stored all things considered in the body and it is regularly just utilized as a significant wellspring of energy in states of starvation.

 • Role of lipids: Lipids involve a noteworthy group of insoluble hydrocarbons having many capacities. These are polymers of alcohols (e.g. glycerol) and fatty acids interlinked by ester bonds. Complex lipids, for example, genuine fats are critical organic atoms that are utilized to give energy. Fats in creatures likewise give security from warmth loss.

 • Role of Nucleic Acid: These are polymers of nucleotides interlinked by phosphodiester bonds, alleged polynucleotides. Every nucleotide is framed of 3 segments: a pentose sugar (e.g. deoxyribose in DNA and ribose in RNA), a phosphate group and an inorganic nitrogen-base (a purine or a pyrimidine).

DNA goes about as genetic material in many living beings and controls the synthesis of auxiliary and. useful proteins. RNA likewise go about as genetic material in all plant viruses that is TMV and aides in protein synthesis. 

 

Structure of DNA: Showing the phosphate group, pentose sugar, four nitrogenous bases namely adenine, thymine, cytosine, guanine

 

Structure of DNA: Showing the phosphate group, pentose sugar, four nitrogenous bases namely adenine, thymine, cytosine, guanine.

 

Structure of DNA


Diversity in the Living World

The nature or living world is rich in assortment. A huge number of plants and animals have been distinguished and portrayed however extensive 

 

Taxonomic categories showing hierarchial arrangement in ascending order

 

number still stays obscure. The very scope of life forms regarding size, shading, environment, physiological and morphological elements make us look for the characterizing attributes of living creatures.

With a specific end goal to encourage the investigation of types and differences of living beings, scientists have developed certain principles and standards for identificationnomenclature and classification of creatures. The branch of information managing this type of information is alluded to as taxonomy.

The taxonomical information of different types of plants and animals are helpful in agribusiness, industry, forestry and as a rule for knowing our bio-assets and their variety. The rudiments of scientific categorization like nomenclatureidentification and classification of life forms are standardized under universal codes. In light of the similarities and particular contrasts every creature is recognized and assigned a biological or scientific name containing two words according to the binomial arrangement of terminology.

A life form represents or possesses a spot or position in the arrangement of characterization. There are numerous classes or categories and are for the most part alluded to as taxonomical classifications or taxa. Every one of the classification constitutes a taxonomical hierarchy.

Taxonomists have built up an assortment of taxonomic guides to encourage identification, terminology and classification of living beings. These studies are completed from the genuine samples which are gathered from the field and protected as taxonomical aids as herbariahistorical centers and in organic greenery enclosures and zoological parks.

 

Museums

 

Museums

 

Zoological Park Herbarium
Zoological Park Herbarium

 

It requires uncommon methods for gathering and  safeguarding of examples in museums and herbaria. Live examples, then again, of plants and animals, are found in plant gardens or in zoological parks. Taxonomists likewise get ready and disperse data through manuals and monographs for further taxonomic research. Taxonomic keys are aids that assist in identification of any organism in view of its attributes.

UNITS AND MEASUREMENTS

UNITS AND MEASUREMENTS

 

ntroduction to Units and Measurements
Physics explains the law of nature in a special way. This explanation includes a quantitative description, comparison, and measurement of certain physical quantities. To measure or compare a physical quantity we need to fix some standard unit of the quantity. The weight of lion is heavier than a goat. But how many times? Robin is taller than Prashant, but how tall? To answer such questions we need to fix some unit. Suppose mass is the unit, then we can conclude that weight of the lion is 200 times to that of a goat. Similarly, if we use length as a unit, we can easily determine that Robin is 2 times unit taller to that of Prashant. Thus the physical quantities are described in terms of a unit of that quantity.

Unit
To measure any quantity or compare two quantities we need an internationally acquired standard called Unit. The measurement of any physical quantity is expressed in terms of a number and a specific unit.

Measurement = Quantity × Unit

Unit

Example:

John studies for 3 hours, then “3” is the quantity and “hour” is the unit of time

Ashok weighs 81 kilograms or kg then “81” is the quantity and “kg” is the unit of weight

Ram is 20 cm taller than Akash, here “20” presents quantity and “cm” represents unit of length
 

How are units decided?
units decided

 

 

How do we choose a standard unit for a physical quantity? There are two points to consider while choosing a unit.

The unit should be internationally accepted; otherwise, everyone will come with their own unit and create a hoax. This would abrupt communication between two countries and end up degrading their economy. The right to decide and mention unit is authorized by a body named “GCPM” also known as “General Conference on Weight and Measures”. The organization held meetings and addresses the changes in measurement through its publications.

The unit should hold good with other international units


 

Fundamental and Derived Quantities
There are a large number of physical quantities to measure and every quantity needs a definition of the unit. Remember that all quantities are interdependent. For Example, if a unit of length is defined (meter), we can define the unit of the area too (meter × meter).

 Fundamental and Derived Quantities

 

 

Example: 1

If we make a square having its side 1 unit, we can get a standard unit of area and compare other areas with our standard unit.

Example: 2 

If a car travels unit length in unit time, then we can define its unit velocity


Fundamental Quantities
The quantities which do not depend on other physical quantities of measurement are called Fundamental Quantities. They are also known as Base Quantities. There are only 7 fundamental quantities, rest physical quantities are known as Derived Quantities. The table below shows all the seven fundamental quantities or units. The units determined for fundamental quantities are called Fundamental Units.

 

Fundamental Quantities

Kilogram

It is the unit of mass. The mass of a cylinder made of platinum-iridium alloy placed in International Bureau of Weights and Measures is defined as 1 kg.

Second

It is the unit of time. Cesium-133 atom releases electromagnetic radiation of several wavelengths. A particular radiation is selected corresponding to the transition involved between two hyperfine levels of ground state of Cs-133. Each radiation has a time period. The duration between 9,192,631,770 time periods is defined as 1 second.

Kelvin

We measure temperature in Kelvin. 1 Kelvin is defined as 1/273.16th part of thermodynamic temperature of triple point of water

Ampere

The standard unit of measuring current is Ampere.1 Ampere is defined as the current flowing in same direction placed parallel to each other and attracting each other with a force of 2 × 10-7 Newton/Meter where Newton is the unit of force.

Candela

The standard unit of luminous intensity is 1 cd and is defined as luminous intensity of a black body of surface area 1/600000 m2 placed at the temperature of freezing platinum and 101,325 N/m2, in the direction perpendicular to its surface.

Meter

The unit of length is meter. 1 meter is defined as the distance travelled by vacuum in 1/299792458 seconds.

Mole

We measure amount of substance in moles. 1 mole contains as many atoms as in 0.012 kg of C-12 atom.

పరమాణు చరిత్ర 

పరమాణు చరిత్ర 

potran neutron and proton electorns update in telugu
Potran neutron and proton electorns update in telugu
పరమాణు చరిత్ర గురించి మనం చెప్పుకుంటే, పరమాణు యొక్క చరిత్రలో మనకి వేద కాలం నుండి పదార్థ నిర్మాణం గురించి చాల సందేహాలు ఉండేవి. సుమారుగా 2600 ఏళ్ల పూర్వమే కణాదుడు అనే భారతీయ ఋషి తన కణ సిద్దాంతంలో పదార్ధం అనేది అణువులు అనే చిన్న కణాలతో నిర్మితమై ఉంటుందని, అణువులు మరల పరమ అణువులు అనే సూక్ష్మ కణాలచే నిర్మితమై ఉన్నాయని తెలిపాడు.

పరమాణు నిర్వచనం:
మాములుగా మాట్లాడుకుంటే పరమాణువు అనే పదం గ్రీక్ పదమైన ఎటోమియో నుంచి పుట్టింది. పరమాణు యొక్క నిర్వచనం మూలకం యొక్క ఉనికిని తెలియ చేసే అతి చిన్న సూక్ష్మ కణం.

జాన్ డాల్టన్ :
ఇప్పుడు జాన్ డాల్టన్ సిద్ధాంతం అంటే ఏమిటి? ఆయన పరమాణువు పై ఏ విధంగా చేసారు లేక ఏమని నిర్వచించారు అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం.

1808 వ సంవత్సరం లో మొట్ట మొదటి సారిగా పరమాణు సిద్దాంతాన్ని ప్రతి పాదించారు.
ఈయన ద్రవ్య నిక్షిప్త నియమమ్ , సిర అనుపాత నియమం ఆధారంగా చేసుకొని పరమాణు నిర్మాణాన్ని ప్రతి పాదించాడు. పరమాణు విభజించడం కానిది. ఒక మూలకం యొక్క పరమాణువులు అన్ని ఒకే విదంగా ఉంటాయి. కానీ ఇతర మూలక పరమాణువు లకు బిన్నంగా ఉంటాయి అని చెప్పడం జరిగింది.

జే. జే. ధామ్సన్ నమూనా :
దీని ప్రకారం పరమాణువు విభజింప తగినది అని తేల్చాడు. ఈయన ఉత్సర్గ నాళ ప్రయోగ ఫలితంగా పరమాణువులు ఇంకా చిన్న చిన్న కణాలు ఉన్నాయని నిర్థారించాడు. వీటిని ఉప పరమాణు కణాలు అని అంటారు. పరమాణువు ధనా వేశంతో నిండి ఉన్న ఒక గోళంగా ఉంది దానిలో ఎలక్ట్రాన్స్ పొదగ బడి ఉంటాయి. పరమాణువు ద్రవ్య రాశి ఆ పరమాణువు అంతటా ఏక రీతిగా పంపిణి చయబడి ఉంటుంది. మొత్తం ధనా వేశాలు, రుణా వేశాలు సమానంగా ఉండడం వల్ల పరమాణువు విద్యుత్ పరంగా తటస్తంగా ఉంటుంది. ఈ నమూనాను ప్లం పుడ్డింగ్ నమూనా అని అంటారు.

రూదర్ ఫోర్డ్ నమూనా :
ఈ నమూనా ఏంటంటే 1886 లో గోల్డ్ స్టెయిన్ అనే శాస్త్రవేత్త ప్రోటాన్ ను కనుగొన్నాడు. తరువాత కాలంలో ధామ్సన్ శిష్యుడు అయిన రూదర్ ఫోర్డ్ ఆల్ఫా కణ ప్రయోగాత్మక పరిక్ష ద్వారా పరమానువులో ధనా వేశ కేంద్రకం అనే చిన్న సాంద్ర ప్రాంతంలో ఉంటుంది. రుణా వేశo ఎలక్ట్రాన్స్ కేంద్రకం చుట్టూ వృత్తాకార మార్గంలో మెరుస్తూ ఉంటాయి.

నీల్స్ బోర్ నమూనా :
ఈ నమూనాలో పరమాణువులో గల ప్రత్యేకమైన స్థిర కక్ష్య లో మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఈ స్థిర కక్షనే శక్తి స్తాయిలు అని పిలుస్తారు. ఈ స్థిర కక్ష లలో ఎలక్ట్రాన్స్ తిరుగుతూ ఉన్నంత సేపు శక్తి ని కోల్పోవు. అందువల్ల ఇవి కేంద్రకంలో పడి నశించి పోకుండా ఉంటాయి. ఈ స్థిర కక్ష్య లను K.L.M.N అక్షరాల తో లేక 1234 అంకెలతో సూచిస్తారు.
దీనిలో మీకు ఎగ్జామ్స్ లో బిట్స్ ఈ విధంగా వస్తాయో తెలుసుకుందాం

ఏ నియమాలను ఆధారంగా చేసుకొని జాన్ డాల్టన్ పరమాణు నిర్మాణాన్ని ప్రతిపాదించాడు — ద్రవ్య నిక్షిప్త నియమం,

సిర అనుపాత నియమం
జే. జే. ధామ్సన్ నమ్మూనాలు ఏ నమూనా అని అంటారు — ప్లం పుడ్డింగ్ నమూనా

పరమాణువు లో ఉండే 3 ఉప కణాలు, ఉప పరమాణువులు కలిపి ఉంటే అవి ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ గా ఉంటాయి. అయితే మనమ్ ఇందులో ఎలక్ట్రాన్స్, ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్ ధర్మాలను గురించి మరియు ఎగ్జామ్స్ లో బిట్స్ ఎలా వస్తాయో కూడా తెలుసుకుందాం.

ఎలక్ట్రాన్స్ :
ఇది ఒక రుణా వేశిత కణం. ఈ ఎలక్ట్రాన్ ని ఏ లెటర్ తో సూచిస్తారు అంటే E(-).

ఈ ఎలక్ట్రాన్ అనేది కేంద్రకం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది.

ఎలక్ట్రాన్ ని ఎవరు కనుగొన్నారు అంటే — జే. జే. ధామ్సన్

ప్రోటాన్ :
ఇది ఒక ధనా వేశిత కణం. ఈ ప్రోటీన్ ని ఏ లెటర్ తో సూచిస్తారు అంటే P(+).

దీని యొక్క ద్రవ్య రాశి ఎలక్ట్రాన్ తో పోలిస్తే 2000 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది.

ఈ ప్రోటీన్ ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇది కూడా కేంద్రకం లోనే ఉంటుంది.

దీని ఎవరు కనుగొన్నారు అంటే : గోల్డ్ స్టెయిన్

న్యూట్రాన్ :
ఇది ఒక తటస్థ కణం. దీనిని N(0) తో సూచిస్తారు.

దీని ద్రవ్య రాశి దాదాపు ప్రోటాన్ తో సమానంగా ఉంటుంది.

ఇది కూడా కేంద్రకం లో ఉంటుంది.

న్యూట్రాన్ ను ఎవరు కనుగొన్నారు అంటే — జేమ్స్ చాడ్విక్

అయితే ఇందులో నుంచి మీకు బిట్స్ ఏ విధంగా వస్తాయో తెలుసుకుందాం.

న్యూట్రాన్ దేనికి సంబంధించి న కణం — తటస్థ కణం

ప్రోటాన్ ద్రవ్య రాశి ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్య రాశితో పోలిస్తే ఎన్ని రెట్లు ఉంటుంది — 2000 రెట్లు

న్యూట్రాన్ ద్రవ్య రాసి ప్రోటాన్ తో పోలిస్తే ఎన్ని రెట్లు అధికంగా ఉంటుంది – సమానంగా ఉంటుంది.

ప్రోటాన్ ను కనుగొన్నది ఎవరు – గోల్డ్ స్టెయిన్

ప్రోటాన్ ను ఏ లెటర్ తో సూచిస్తారు – P(+)

ప్రోటాన్ దేని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది – కేంద్రకం చుట్టూ

ఈ విధంగా బిట్స్ అనేవి మీకు ఎగ్జామ్స్ లో అడగడం జరుగుతుంది.

నేను మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఈ పైన చెప్పిన టాపిక్ నుంచి అడుగుతాను. మీరు కామెంట్ రూపంలో మే సమాదానాన్ని తెలపండి. దీని ద్వారా మీరు ఎంత వరకు లెసన్స్ వింటున్నారో అర్థం అవుతుంది.

న్యూట్రాన్ ని దేనితో సూచిస్తారు?

The Living World

The Living World

 

   Plant: A Living Thing
Fig. 1: Plant: A Living Thing

Assorted type of living beings are found in various sorts of living spaces like sea, freshwater bodies, backwoods, cool mountains, deserts, warm water springs and so on. This makes us think what is life? To find the answer for this a differentiation on living and the non-living beings is required.
 

What is ‘Living’?
It is amazingly difficult to portray "living" and generally extraordinary qualities basic to each and every livings being are to be perceived. A few of these are listed below:-

Cellular association: living things are made out of single cell (unicellular living beings) or numerous cells (multicellular living beings) which take up with each other to perform essential elements of the body.

Response to stimuli: every single living thing can adapt and react to any adjustment in nature.

Reproduction: living things recreate either sexually or asexually to create offsprings of their own type.

Growth: every single living thing develops, matures and ages and then dies.

Metabolism: living things require vitality to complete their fundamental life forms.

Give us a chance to attempt to see each of these in detail below:

Every single living life form develops and grows. Increment in mass and increment in number of people are twin attributes of growth. A multicellular creature develops by cell division. In plants, this growth by cell division happens consistently for the duration of their life expectancy. In creatures, this growth is seen just up to a particular age. Be that as it may, cell division happens in specific tissues to supplant lost cells. Unicellular living beings develop by cell division.

Every living thing grows

Fig. 2: Every living thing grows

One must recollect that expansion in body mass is considered as growth. Non-living articles likewise develop in the event that we take increment in body mass as a foundation for growth. Mountains, rocks and sand hills do develop. However, this sort of growth showed by non-living articles is by gathering of material at first glance. In living creatures, growth is from inside. Growth, along these lines, can't be taken as a characterizing property of living life forms. Conditions under which it can be seen in every single living life form must be clarified and after that we comprehend that it is a normal for living frameworks. A dead living being does not develop.

Reproduction, in like manner, is typical of living life forms. In multicellular living beings, generation alludes to the creation of descendants having highlights pretty much like those of guardians. Constantly and verifiably we allude to sexual reproduction. Creatures imitate by asexual means moreover. Parasites duplicate and spread effectively because of the great many asexual spores they deliver.

In lower life forms like yeast and hydra, we watch growing. In Planaria (level worms), we watch genuine regeneration, i.e., a divided life form recovers the lost a portion of its body and turns into, another living being. The growths, the filamentous green growth, the protonema of greeneries, all effortlessly increase by discontinuity. With regards to unicellular life forms like microorganisms, unicellular green growth or Amoeba, generation is synonymous with growth, i.e., increment in number of cells. We have officially characterized growth as proportionate to increment in cell number or mass. Subsequently, we see that in single-celled life forms, we are not clear about the utilization of these two terms – growth and propagation.

Moreover, there are numerous life forms which don't regenerate (donkeys, sterile working drones, human couples that are infertile, and so forth). Henceforth, generation additionally cannot be a comprehensive characterizing normal for living beings. Obviously, no non-living item is fit for repeating or reproducing without anyone else's input.
 

Reproduction, in like manner, is typical of living life forms

Reproduction
Another typical characteristic is metabolism. Every living being are made of chemicals. These chemicals, little and enormous, having a place with different classes, sizes, capacities, and so on, are always being made and changed into some different biomolecules. These transformations are synthetic reactions or metabolic reactions. There are a huge number of metabolic reactions happening at the same time inside every living being, be they unicellular or multicellular. All plants, creatures, organisms and microorganisms show digestion system. Metabolic reactions can be shown outside the body in without cell frameworks. A secluded metabolic reaction(s) outside the body of a life form, performed in a test tube is 

Reproduction

neither living nor non-living. Henceforth, while digestion system is a characterizing highlight of every living life form no matter what, separated metabolic reactions in vitro are not living things but rather clearly living reactions. Henceforth, cellular association of the body is the characterizing highlight of life structures.

The metabolic process is critical to health and life providing energy from the breakdown of food. Maybe, the most evident and in fact entangled component of every living life form is this capacity to detect their environment or environment and react to these natural stimuli which could be physical, concoction or organic. We sense our surroundings through our sense organs.

Plants react to outside factors like light, water, temperature, different creatures, contaminations, and so forth. All life forms, from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can detect and react to ecological prompts. Photoperiod influences multiplication in occasional raisers, both plants and creatures. All creatures subsequently, are "mindful" of their environment. Individual is the main creature who knows about himself, i.e., has consciousness. Consciousness consequently, turns into the characterizing property of living creatures.

Consciousness consequently, turns into the characterizing property of living creatures

Nervous system consists of a group of organs which control and coordinate the activities of the various parts of the body in response to changes in environment

Plants respond to sunlight by bending towards it

Plants respond to sunlight by bending towards it

With regards to people, it is all the harder to characterize the living state. Properties of tissues are not present in the constituent cells but rather emerge as an aftereffect of cooperation’s among the constituent cells. Correspondingly, properties of cellular organelles are not present in the atomic constituents of the organelle however emerge as an aftereffect of associations among the sub-atomic segments involving the organelle. These communications result in new properties at a more elevated amount of association. This wonder is valid in the chain of importance of hierarchical organizations at all levels. Thusly, we can state that living beings are self-reproducing.

The Living World

The Living World

Plant: A Living Thing


Fig. 1: Plant: A Living Thing

 

Assorted type of living beings are found in various sorts of living spaces like sea, freshwater bodies, backwoods, cool mountains, deserts, warm water springs and so on. This makes us think what is life? To find the answer for this a differentiation on living and the non-living beings is required.
 

What is ‘Living’?
It is amazingly difficult to portray "living" and generally extraordinary qualities basic to each and every livings being are to be perceived. A few of these are listed below:-

Cellular association: living things are made out of single cell (unicellular living beings) or numerous cells (multicellular living beings) which take up with each other to perform essential elements of the body.

Response to stimuli: every single living thing can adapt and react to any adjustment in nature.

Reproduction: living things recreate either sexually or asexually to create offsprings of their own type.

Growth: every single living thing develops, matures and ages and then dies.

Metabolism: living things require vitality to complete their fundamental life forms.

Give us a chance to attempt to see each of these in detail below:

Every single living life form develops and grows. Increment in mass and increment in number of people are twin attributes of growth. A multicellular creature develops by cell division. In plants, this growth by cell division happens consistently for the duration of their life expectancy. In creatures, this growth is seen just up to a particular age. Be that as it may, cell division happens in specific tissues to supplant lost cells. Unicellular living beings develop by cell division.

 

Every living thing grows

 

Fig. 2: Every living thing grows

 

One must recollect that expansion in body mass is considered as growth. Non-living articles likewise develop in the event that we take increment in body mass as a foundation for growth. Mountains, rocks and sand hills do develop. However, this sort of growth showed by non-living articles is by gathering of material at first glance. In living creatures, growth is from inside. Growth, along these lines, can't be taken as a characterizing property of living life forms. Conditions under which it can be seen in every single living life form must be clarified and after that we comprehend that it is a normal for living frameworks. A dead living being does not develop.

Reproduction, in like manner, is typical of living life forms. In multicellular living beings, generation alludes to the creation of descendants having highlights pretty much like those of guardians. Constantly and verifiably we allude to sexual reproduction. Creatures imitate by asexual means moreover. Parasites duplicate and spread effectively because of the great many asexual spores they deliver.

In lower life forms like yeast and hydra, we watch growing. In Planaria (level worms), we watch genuine regeneration, i.e., a divided life form recovers the lost a portion of its body and turns into, another living being. The growths, the filamentous green growth, the protonema of greeneries, all effortlessly increase by discontinuity. With regards to unicellular life forms like microorganisms, unicellular green growth or Amoeba, generation is synonymous with growth, i.e., increment in number of cells. We have officially characterized growth as proportionate to increment in cell number or mass. Subsequently, we see that in single-celled life forms, we are not clear about the utilization of these two terms – growth and propagation.

Moreover, there are numerous life forms which don't regenerate (donkeys, sterile working drones, human couples that are infertile, and so forth). Henceforth, generation additionally cannot be a comprehensive characterizing normal for living beings. Obviously, no non-living item is fit for repeating or reproducing without anyone else's input.

 

 

Reproduction, in like manner, is typical of living life forms

 

Reproduction
Another typical characteristic is metabolism. Every living being are made of chemicals. These chemicals, little and enormous, having a place with different classes, sizes, capacities, and so on, are always being made and changed into some different biomolecules. These transformations are synthetic reactions or metabolic reactions. There are a huge number of metabolic reactions happening at the same time inside every living being, be they unicellular or multicellular. All plants, creatures, organisms and microorganisms show digestion system. Metabolic reactions can be shown outside the body in without cell frameworks. A secluded metabolic reaction(s) outside the body of a life form, performed in a test tube is 

Reproduction

neither living nor non-living. Henceforth, while digestion system is a characterizing highlight of every living life form no matter what, separated metabolic reactions in vitro are not living things but rather clearly living reactions. Henceforth, cellular association of the body is the characterizing highlight of life structures.

The metabolic process is critical to health and life providing energy from the breakdown of food. Maybe, the most evident and in fact entangled component of every living life form is this capacity to detect their environment or environment and react to these natural stimuli which could be physical, concoction or organic. We sense our surroundings through our sense organs.

Plants react to outside factors like light, water, temperature, different creatures, contaminations, and so forth. All life forms, from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can detect and react to ecological prompts. Photoperiod influences multiplication in occasional raisers, both plants and creatures. All creatures subsequently, are "mindful" of their environment. Individual is the main creature who knows about himself, i.e., has consciousness. Consciousness consequently, turns into the characterizing property of living creatures.

Consciousness consequently, turns into the characterizing property of living creatures

Nervous system consists of a group of organs which control and coordinate the activities of the various parts of the body in response to changes in environment

 

 

Plants respond to sunlight by bending towards it

 

With regards to people, it is all the harder to characterize the living state. Properties of tissues are not present in the constituent cells but rather emerge as an aftereffect of cooperation’s among the constituent cells. Correspondingly, properties of cellular organelles are not present in the atomic constituents of the organelle however emerge as an aftereffect of associations among the sub-atomic segments involving the organelle. These communications result in new properties at a more elevated amount of association. This wonder is valid in the chain of importance of hierarchical organizations at all levels. Thusly, we can state that living beings are self-reproducing.

SOLID STATE

SOLID STATE

 

GENERAL CHARACTERISTICS OF SOLID STATE:

In nature the particular state of matter is governed by two opposing forces at given set of temperature and pressure. These forces are intermolecular force of attraction and thermal energy. If intermolecular force of attraction is high as compared to thermal energy, particles remains in closest position and hence very less movement in particles is observed. In this case solid state is the preferred state of matter.

 

Let us revise the general characteristics of solid:

i) Fixed mass, volume and shape

ii) Strong intermolecular force of attraction

iii) Least intermolecular space

iv) Fixed position of constituent particles

v) Incompressible and rigid

 

CLASSIFICATION OF SOLIDS:

 

 

Solids are classified on the basis of arrangement of their constituent particles. If the arrangement of constituent particles is same throughout the solid (long range order) it is called crystalline. If the arrangement of particles does not follow any regular pattern throughout the solid (short range order) it is called amorphous solid.

 

Characteristics of crystalline solid:

It consists of large number of small crystals having a definite geometrical shape.
The arrangement of constituent particles is regular throughout the solid (long range order). That is a fixed pattern of constituent particles repeat itself periodically over the entire range of solid.
They have sharp melting points.
They are anisotropic in nature.
Anisotropy is defined as” Difference in properties when measured along different axes or different directions”.

Crystalline solid show different values of some of the physical properties like electrical resistance, refractive index etc.when measured along the different directions. The anisotropy arises due to the different arrangement of particles in different directions. Look the different arrangement of particles along the axis AB and CD in diagram given below.

 

 

Characteristics of amorphous solid:

The arrangement of constituent particles is irregular throughout the solid. Regular pattern of constituent particle is visible in small areas only. That is it shows short-range order.
Melting point is not sharp. Amorphous solid melts over a range of temperature.
They have tendency to flow at slower rate.
They are isotropic in nature.
“Isotropic means no difference in properties taken from any direction.”

Chemistry in Everyday Life

              Eating Mangoes is possible only in summer season. But we make it possible to drink mango juice in all the seasons, as we are using food preservatives. Stress, strain, fever, disease ..... all can be cured by drugs and medicines. Cleansing agents keeps us away from the diseases. Thus chemistry is influencing our life every second, every minute, every day.

DRUGS
 

               Chemical substances having low molecular mass 100 - 500 U, those reacts with macro molecular target to produce a biological response is called "Drugs". Where as the drug that produce biological response therapeutically and useful in diagnosis, prevention and treatment of disease is called "Medicine". Use of chemicals for therapeutic effect (for treatment of diseases) is called "Chemotherapy".
    Drugs are classified on the basis of pharmacological effect, on the basis of drug action, on the basis of chemical structure and on the basis of molecular targets. Proteins which perform role of biological catalysts are called "Enzymes" and which are crucial to communication system are called "receptors". The function of enzymes is to hold the reactant for a chemical reaction and to provide functional groups to attack with the reactants carry out the chemical reaction. Any drug that inhibits activity of enzyme is called "enzyme inhibitor". The drug that bind to the enzyme's active site is called "competitive inhibitor" and which do not bind is called "allosteric site". If the message is communicated through a chemical between two neurons & that between neuron and muscle, the chemical is called "chemical messenger". Drugs that bind to the receptor site and inhibit its natural action are called "antagonists" and the drugs that initiate the natural messenger by switching on the receptor are called "Agonists".

 

Therapeutic Action of Drugs
 

               Due to tensions, worries, life style, excess of acid is produced in the stomach, may cause ulcers. The chemical compound that removes excess of acid by neutralisation (by bringing pH to the normal level in stomach is called "Antacid" (e.g.: Omeprazole, Lansoprazole). Later we came to know that Histamine stimulates the secretion of Pepsin and HCl in the stomach.
Drugs like Cimetidine (Tegament), Ramitidine (Zantac) were designed to prevent the interaction of Histamine with the receptors of stomach wall and these drugs are called "Antihistamines". Antihistamines like Seldane, Dimetane are used to cure nasal congestion, allergy and common cold.

               Analgesics and tranquilizers are neurologically active drugs. The drug used to reduce mental diseases and stress is called "Tranquilizer" (e.g.: Serotonin, Equanil, Valium). Tranquilizer also relieve anxiety and irritability. This drug is a part of sleeping pill. Noradrenaline changes mood. The drug that inhibit the enzyme and catalyse the degradation of Noradrenaline is called "antidepressant" (e.g.: Iproniazid, Phenelzine). Chlordiazepoxide, Meprobamate are used for relieving tension. Equanil is used to control depression and hypertension. Valium and Serotonin are also used as tranquilizers. Derivatives of barbituric acid (barbiturates) like Vereonal, Anytal, Membutal, Luminal, Seconal are hypnotic (sleep producing agents).                      
Analgesics are used to reduce pain. They are classified as:

 

Non-narcotic (Non-addictive) Analgesics: Chemical substances having no addictive property and relieves aches like head ache, back ache, skeletal pain (due to arthritis) are called "Non-Narcotic Analgesics". (e.g.: Aspirin, Paracetamol). These drugs also prevent fevers, platelet coagulation, blood clotting and heart attacks.
 

Narcotic (addictive) Analgesics: The alkaloid having addictive property that cause depression of central nervous system and relieves strong pains like cardiac pain, post operative pain, cancer pain and pains during child birth are called "Narcotic Analgesics".
(e.g.: Morphine, Heroin, Codeine).

 

Antimicrobials: The drugs used to inhibit the action of microbes like bacteria, fungi, virus etc. Antiseptics, antibiotics, disinfectants are antimicrobial drugs. The wonder drug Pencillin was discovered by Alexander Fleming. Azodyes, Salvarsan antibiotics were used for the treatment of syphilis. Sulphanilamide is another antibiotic. Antibiotic is a substance produced partly or fully by chemical synthesis, which inhibits the growth or destroys disease causing microorganisms. Antibiotics either kill bacteria (bactericidal e.g.: Pencillin, Aminoglycosides, Ofloxacin) or inhibit bacteria (bacteriostatic e.g.: Erythromycin, Tetracycline, Chloramphenicol).
Antibiotics must be a product of metabolism, should be effective in low concentration, should retart the growth or survival of microorganisms, structure of synthetic antibiotic should be similar to naturally occuring antibiotic. Antibiotics which kill or inhibit wide range of gram positive & gram negative bacteria are called "broad spectrum antibiotics" (e.g.: Ampicillin, Amoxycillin, Chloramphenicol). Those which kill only gram positive or gram negative are called "Narrow spectrum antibiotics" (e.g.: Penicillin G). Chloramphenicol is used to cure typoid, dysentery, acute fever, urinary infections, Meningitis and Pneumonia.

              Wounds, cuts, diseased parts of skin, are to be treated with antiseptics like bithional, chloroxylenol, dettol, terpineol, tincture of iodin, iodoform and boric acid. The compound that prevent or kill the growth of microorganism is called "Antiseptic" (e.g.: Furacine, Soframicine). Dettol is a mixture of Chloroxylenol & Terpineol and widely used antiseptic. If the chemical used to kill or to prevent the growth of harmful microorganisms on floors, drainage system is called "disinfectant". 0.2% solution of Phenol is antiseptic, 1% Phenol is disinfectant. 0.2 to 0.4 ppm chlorine water and SO2 (low concentration) are disinfectants.

 

Antifertility drugs: Oral contraceptives are used to control population. They controls female menstrual cycle and ovulation. Birth control pill is a mixture of steroids i.e. synthetic eastrogen & progesterone derivatives. e.g.: pills containing Norethindrone, Novestrol, Mifepristone. Mifepristone is used as a "morning after pill'. Synthetic steroid contains eastrogen & progesterone, used for birth control is called "antifertility drug".
 

Chemicals in Food
   

          Some chemicals are added to food for preservation, to enhance appeal, to increase nutritive value. Chemicals which are added to preserve food by preventing spoilage of food due to microorganism are called "food preservatives" (e.g.: salt, sugar, sodium benzoate). Food additives that are useful in the food preservation by retarding the action of food with Oxygen are called "Antioxidants" (e.g.: BHA, BHT, SO2).
              The chemical substances not only controls the intake of calories but also gives sweet taste are called "artificial sweetening agents". (e.g.: Sucralose, Saccharin). Aspartane is 100 times, Saccharin is 550 times, Sucralose is 600 times, Alitame is 2000 times sweeter than that of cane sugar.

 

Cleansing Agents
  Detergents (soaps, synthetic detergents) are used as cleansing agents. The process of formation of soap by heating fat (glyceryl ester of fatty acid) like stearic, oleic, and palmatic acids with aqueous NaOH is called "Saponification". Potassium soaps are soft to the skin than sodium soaps.

              Toilet soaps are prepared by using high grade oils & fats, colour, perfumes, by removing excess of alkali. Shaving soaps are made of glycerol to prevent rapid drying. Laundry soaps contains some fillers like borax and Na2CO3. Soap powders, scouring soaps contain sand or Pumice, Na2CO3. As soaps form scum with hard water (due to Ca+2, Mg+2 ions). Synthetic detergents are used for cleansing purposes.
             Detergents with highly branched chain are non biodegradable and cause environmental pollution. So detergents with straight chain are preferred. The cleansing agents having properties of soap (but do not contain any soap), can be used either in soft water or in hard water or in ice cold water to produce foam are called synthetic detergents. They are classified into anionic, cationic and non-ionic detergents. Anionic detergents are sodium salts of sulphonated long chain hydrocarbons or alcohols.


 Cationic detergents are quaternary ammonium salts of amines with anions  (Cl-,Br-,CH3COO-).

It is used in hair conditioners. They have germicidal properties. Non ionic detergents (e.g.: liquid washing detergents) do not contain any ion.
              

                                   Stearic acid                          Polyethylene glycol
              CH3(CH2)16 COO(CH2CH2O)n CH2CH2OH
This detergent removes grease and dirt or oil by micelle formation.