జారీ చేసినది పోస్టు పేరు అర్హతలు చివరి తేది links
ఎక్సైడియాస్‌ హ్యూమన్‌ రిసోర్సెస్‌ -- 24-06-2021 Click Here
వెర్జియో డిజిటల్‌ మార్కెటింగ్‌ -- 24-06-2021 Click Here
వెర్జియో గ్రాఫిక్‌ డిజైన్‌ -- 24-06-2021 Click Here
జెన్‌వై మీడియం కంటెంట్‌ రైటింగ్‌  -- 24-06-2021 Click Here
Issued By Post Name Qualification Last Date notification
Execideas Human Resources (HR) -- 24-06-2021 Click Here
Verzeo Digital Marketing -- 24-06-2021 Click Here
Verzeo Graphic Design -- 24-06-2021 Click Here
GenY Medium Content Writing -- 24-06-2021 Click Here
Real Time Data Services Digital Marketing - 10-07-2021 Click Here
SchoolMitra Front End Development - 10-07-2021 Click Here
Listee Web Development - 10-07-2021 Click Here
Mega Telecalling - 10-07-2021 Click Here