జారీ చేసినది పోస్టు పేరు అర్హతలు చివరి తేది links
రైట్స్ లిమిటెడ్‌ రైట్స్‌లో 146 అప్రెంటిస్ ఖాళీలు  పోస్టును అనుస‌రించి సంబంధిత ట్రేడుల్లో/ స‌బ్జెక్టుల్లో ఐటీఐ, ఇంజినీరింగ్ డిప్లొమా, ఇంజినీరింగ్ డిగ్రీ ఉత్తీర్ణ‌త‌. 12-05-2021 Click Here
డీఆర్‌డీఓ-టీబీఆర్ఎల్ డీఆర్‌డీఓ-టీబీఆర్ఎల్‌లో ట్రేడ్ అప్రెంటిస్  సంబంధిత ట్రేడుల్లో ఐటీఐ ఉత్తీర్ణ‌త‌. 17-05-2021 Click Here